Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Erhvervsområdernes fremtid

Ny planlægning for erhvervsområderne i Aarhus. Antallet af arbejdspladser vokser, og det stiller krav om en klog og langsigtet planlægning og udvikling af byens erhvervsområder.

Temaplan for erhvervsarealer, tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2017, fastlægger nye retningslinjer og rammer for byens erhvervsarealer. Formålet med temaplanen er at optimere arealanvendelsen i både de etablerede og de ubebyggede erhvervsområder samt at sikre en større hensyntagen til produktionserhvervene jf. ændringen af Planloven fra juni 2017. På baggrund af en analyse af byens erhvervsområder redegøres der med temaplanen for, hvilke arealer der kan opfylde de forskellige virksomhedstypers behov. Vurderingen er, at der med de nye rammer vil være områder, der dækker langt de fleste virksomhedstypers behov. I temaplanen beskrives, hvordan miljøkonflikter fremover skal søges forebygget ved hjælp af fastlæggelse af konsekvenszoner rundt om områder forbeholdt produktionserhverv, og hvordan en modernisering og fortætning i nogle af de ældre, etablerede erhvervsområder muliggøres. 

Klik her og se referat fra byrådets behandling af Temaplan for erhvervsarealer.

Materialer (3)

Høringssvar (27)

Høringssvar - Forslag til ny Grøn Erhvervspark ved Bering-Beder vejen

Indledningsvis vil vi takke Aarhus Kommune for den gode dialog og imødekommenhed, vi har mødt i forhold til vores forslag til tilføjelse af et erhvervsområde til Aarhus Kommunes fo…

Høringsvar - Erhvervsområdernes fremtid

På vegne af Jørgen Mikkelsen - Forslag til inddragelse af matr.nr. 18f Mårslet by, Mårslet i den fremtidige kommunale planlægning af Aarhus Kommunes erhvervsområder.

Høringssvar fra Kolt-Hasselager Fællesråd vedr temaplan for erhvervsarealer

Kolt-Hasselager Fællesråd hilsner rammebetingelserne i planen velkomne og er enige i, at det er afgørende at skabe gode velfungerende blandede byer også i bydelene. Det er samtidig…

Høringssvar Temaplan for erhvervsarealer

Aarhus Transport Group - høringssvar vedhæftet

Temaplan erhverv, Arresøvej område 62

2.7.2020 På vegne af grundejere indsendes hermed høringssvar til Temaplan for erhverv, Aarhus Kommune, Område 62 Arresøvej Til Aarhus Kommune, Temaplan erhverv Ved område 62, …

temaplan for erhvervsarealer

høringsbidrag vedlagt.

Erhvervsområde ved motorvejsudfletningen Aarhus Vest, Årslav

På vegne af lodsejer fremsender jeg hermed et høringssvar for Forslag til Temaplan for Erhvervsarealer i Aarhus Kommune. I vedlagte høringssvar er der redegjort for lodsejers ønsk…

Erhvervsarealer ved Hjortshøj

Fællesrådet Hjortshøj Landsbyforum har i tidligere høring i følge Lokalsamfundsbeskrivelsen for Hjortshøj foreslået perspektivarealerne langs Mejlbyvej ned til motorvejen udlagt ti…

Høringssvar til Temaplan for Erhverv - forslag til Kommuneplantillæg 66

Se venligst vedhæftede.

Høringssvar fra Energinet Eltransmission A/S vedr. forslag ”Tillæg 66 til Kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune - Temaplan"m

Høringssvar fra Energinet Eltransmission A/S vedr. forslag ”Tillæg 66 til Kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune - Temaplan for erhvervsarealer" fremsendes vedhæftet.

Temaplan Erhverv

1.7.2020 På vegne af grundejer indsendes hermed høringssvar til Temaplan for erhverv, Aarhus Kommune, Område 69 Skødstrup Til Aarhus Kommune, Temaplan erhverv Ved område 69, s…

Bemærkninger til "temaplan for erhvervsarealer i Aarhus kommune"

Der henvises til vedhæftet fil for høringssvar indsendt på vegne af Marienlyst Århus Nord ApS

Høringssvar til Forslag til Temaplan for erhvervsarealer

På vegne af Erik & Ole Mortensen Holding A/S og MVM Ejendomme A/S, fremsendes hermed et høringssvar til Forslag til Temaplan for erhvervsarealer, Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2017…

Høringssvar fra Business Park Skejby til temaplan for erhvervsarealer

Høringssvaret er vedhæftet som PDF.

Høringssvar fra Erhverv Aarhus - Temaplan for erhvervsarealer i Aarhus Kommune

Høringssvaret er vedhæftet som PDF.

Vedrørende området 270516ER, Sønderskovvej, Lystrup

Kære Aarhus Kommune Vi har med stor interesse læst temaplanen for ovennævnte område, hvori vores virksomhed Stantræk A/S er beliggende. Stantræk er en produktionsvirksomhed m…

Høringssvar temaplan erhvervsområde Harlev juni 2020

Se vedhæftede.

En visionær helhedsplan. Område 3 som "case område" for "den blandede by".

Kære Århus Kommune. Det er med stor interesse og glæde at læse ind i de visioner der tegner sig for udviklingen af Århus Kommunes erhvervsarealer. Hånd i hånd ATP-Ejendomme …

Anmodning om inddragelse af ejendommen Sylbækvej 40, 8230 Åbyhøj i byomdannelsesområdet for Åby Industrikvater

Høringssvar er vedhæftet som bilag.

Erhvervsområdernes fremtid

Bemærkninger og forslag vedr. erhvervsområdet ved Søren Frichs Vej

Høringssvar Hermod Ejendomme A/S vedr. Søren Nymarksvej 1-3 mv.

Høringsvar er vedhæftet som bilag.

Temaplan for erhvervsarealer

Hermed indsendes høringssvar på vegne af Schouw og Co.

Høringssvar til Temaplan for Erhvervsarealer i Aarhus Kommune

Arbejdsgruppen for omdannelse af erhvervsområdet Nordlandsvej har med interesse læst forslaget til Temaplan for Erhvervsarealer i Aarhus Kommune og ønsker at bidrage med følgende h…

Høringssvar vedr. Temaplan for erhvervsarealer

Brabrand Erhvervsforening har læst forslaget til Temaplan for Erhvervsarealer med interesse og indsender hermed høringssvar.

Tilstrækkelige rammer for udvidelse

Vedr. rammeområde 280514 ER/Skæring 68. I temaplanen for Aarhus Kommunes erhvervsarealer fastlægges der med område 280514 ER (i Temaplanen benævnt område 68) en samlet ramme på …

Temaplan for erhvervsarealer

Temaplan for erhvervsarealer Høringssvar fra Fællesrådet for Lystrup, Elsted, Elev og Nye. Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd har med interesse læst forslaget til temaplan f…

Temaplan for erhvervsarealer i Aarhus Kommune

Aarhus Stifts høringssvar om temaplan for erhvervsarealer i Aarhus Kommune

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H169

Kontakt

ERHVERV OG BÆREDYGTIG UDVIKLING

Borgmesterens Afdeling

Specialkonsulent Helle Friis

M +45 2332 8551

Vil du vide mere?

Du kan se vores digitale kommuneplan ved at klikke her