Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Tilstrækkelige rammer for udvidelse

Vedr. rammeområde 280514 ER/Skæring 68.

I temaplanen for Aarhus Kommunes erhvervsarealer fastlægges der med område 280514 ER (i Temaplanen benævnt område 68) en samlet ramme på 25.000 m² etageareal for butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper. Inden for den samlede ramme må den enkelte butik ikke overstige 5.000 m².

Plantorama ønsker at etablere hovedkontor i området herunder en bred vifte af anvendelsesmuligheder bl.a. publikumsorienterede funktioner, foruden en øget lagerkapacitet. Den samlede bebyggelse vil med sin grønne karakter under-strege Plantoramas bæredygtige profil.
I henhold til Temaplanen for Detailhandel for Aarhus Kommune er der i mindre bydelscentre med områder for særligt pladskrævende varegrupper mulighed for, at der kan planlægges for butikker med et større maksimalt bruttoetage-areal.

Plantorama A/S anmoder derfor om, at rammen for det samlede etageareal udvides til 30.000 m², og at rammen for størrelsen på den enkelte butik udvides til 15.000 m². Herefter vil der være overensstemmelse mellem kommuneplanramme og Plantoramas udvidelsesønsker.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Peter Vang Christensen

Indsendt

18/06/2020 10:33

Sagsnummer

HS9700056

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H169

Kontakt

ERHVERV OG BÆREDYGTIG UDVIKLING

Borgmesterens Afdeling

Specialkonsulent Helle Friis

M +45 2332 8551

Vil du vide mere?

Du kan se vores digitale kommuneplan ved at klikke her