Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

En visionær helhedsplan. Område 3 som "case område" for "den blandede by".

Kære Århus Kommune.

Det er med stor interesse og glæde at læse ind i de visioner der tegner sig for udviklingen af Århus Kommunes erhvervsarealer.

Hånd i hånd
ATP-Ejendomme vil gerne være med til at starte udviklingen op i umiddelbar forlængelse af Temaplanens vedtagelse med en visionær helhedsplan, der understøtter de hovedtemaer, der bliver gennemgået i Temaplanen, og kobler det med ønsket om at styrke udviklingen med fokus på FNs 17 verdensmål.

Vi ser område 3, hvor vi ejer matrikel 2ai, 2ap og 8ad Slet By, svarende til ca. 250.000m2, som et oplagt ”Case” område for den ”blandede by”, da det indeholder alle elementer hertil samt en stærkt engageret og visionær bygherre, der i sin udviklings dna har fokus på Temaplanens specifikke kvaliteter:
• En tæt byudvikling.
• Nærhed til infrastruktur
• Liv hele døgnet (tryghed og nærhed)
• Nye arbejdsformer
• Klassiske og nye boformer – familieboliger, generationshuse, seniorkollektiver, ungdomsboliger - blandet liv.
• Vandbeskyttelse og udnyttelse af de ”blå” elementer som et aktiv for området.
• Det ”grønne” som katalysator for social interaktion i byrummet.
• Bæredygtig by-udvikling med fokus på genbrug af eksisterende tomme bygningskroppe og opførsel af nye bæredygtige byggerier som svanemærket eller DGNB certificeret Guld.

Fra Temaplan til handling
ATP-ejendomme er klar til at blive bannerfører for helheds- og udviklingsplanlægning når Temaplanen er vedtaget.
Vi tilbyder gerne at facilitere udviklingsprocessen med visionsoplæg, testcases, mock-up, midlertidige initiativer, inddragelse af interessenter og lignende input i processen i samarbejde med vores lejer TDC Group

Muligheder:
I temaplanen udpeges området som ”Blandet Byområde. Hvilket stemmer overens med vores vision for området, hvor vi ønsker at udvikle ”Den Blandede By” med en kombination af erhverv, boliger institutioner, indkøbsmuligheder etc. – det der skal til for at skabe et fortættet område.
Et område der har liv hele døgnet, som skaber sin egen identitet og kan nyde godt af nærhed til infrastrukturelle hovedårer, i form af indfaldsveje, letbane og busruter, men også kan ”leve i sig selv”.

Vi vil gerne være med i arbejdet med en visionær helhedsplan for området, hvor nye fokusområder inden for bolig og livskvalitet understøttes. Blandt andet fokus på de ældre generationer i mere sociale boligformer samt integrationen af alle generationer i nærhed til hinanden og naturen for at skabe rum til social interaktion.

Område 3 er ideelt til denne udvikling, da store dele af grunden ligger uberørt hen, og en bydel med ”blåt” og ”grønt” kan skabes. Grundens størrelse i sig selv gør det realistisk at arbejde med stier, ”blåt og grønt” og samtidigt skabe tæthed og identitet for nye beboere og brugere (bolig og erhverv).

De eksisterende bygninger og virksomme erhverv kan integreres i denne udvikling, og er i sig selv en katalysator for mere liv. Vi vil gerne udvikle området så det får en stærk identitet og udgør et nyt bud på den blandede moderne by.

Historik
TDC Group har været- og vil blive ved med at være en integreret del af det nye område, herunder også i dele af det eksisterende byggeri. Det er en styrke med så stærk og stor lejer, der er parat til at se på udvikling og kan se potentialet i at udvikle deres nuværende arbejdsplads og område i fællesskab med nye naboer. Dermed sikres, at området bliver endnu mere attraktivt og kan fortsætte med at tiltrække de rigtige kompetencer til de mange nye arbejdspladser.

ATP-Ejendomme har efter overtagelse af administrationen af arealet fra EjendomsSelskabet Norden pr. 1. januar 2020, sammen med TDC indledt en række undersøgelser om mulighederne for udvikling af denne grund, men har ”holdt pause” da Temaplanen var under udarbejdelse.

Under Nordens administration har det tidligere været undersøgt, om der kunne skabes mulighed for udvikling af et mindre boligudviklingsprojekt på randen af grunden, men med TEMA-PLANENS fokus, løftes ambitionsniveauet til en helhedsorienteret og bæredygtig udvikling for hele området og dermed øge den samlede attraktivitet for både nuværende som kommende lejere. Tomme ejendomme kan få nyt liv, og der kan fortættes til en egentlig bydel med plads til alle generationer og funktioner.

Indstilling
Vi ønsker at Temaplanen vil udpege område 3 som ”case-område” eller ”pilot-projekt” i den henseende, at det betyder, at Århus Kommune vil være parate til at igangsætte en helhedsplan for området i samarbejde med ATPE og TDC umiddelbart efter Temaplanens vedtagelse.

Vi er således overbevist om, at dette områder kan meget mere end det vi ser i dag, og det vil være en fornøjelse at samarbejde med Århus Kommune og TDC Group for at få realiseret det store potentiale for området.

Vedhæftet en kort introduktion til område 3 og med med anvisning af potentiale.

Mvh.
ATP-Ejendomme
v. Anders Pabian
Projektudviklingschef
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Anders Pabian

Indsendt

30/06/2020 15:51

Sagsnummer

HS3238778

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H169

Kontakt

ERHVERV OG BÆREDYGTIG UDVIKLING

Borgmesterens Afdeling

Specialkonsulent Helle Friis

M +45 2332 8551

Vil du vide mere?

Du kan se vores digitale kommuneplan ved at klikke her