Gå til hovedindhold

Høringssvar

Håndtering af husholdningsaffald

Genbrug ved AffaldVarme Aarhus har følgende bemærkninger til debatoplægget om overdækning af banegraven, idet affaldshåndtering kan få indflydelse på udformning af området og deraf udformning af plangrundlaget.

I et bilfrit område hvor der bliver særligt fokus på bæredygtighed, finder AffaldVarme Aarhus det væsentligt, at håndtering af affald indtænkes tidligt i processen - særligt da der for nyligt er indgået national aftale om yderligere kildesortering af dagrenovationen.
For at muliggøre en fremtidig hensigtsmæssig drift, opfordrer AffaldVarme Aarhus til at der ved udarbejdelse af planerne overvejes forhold som udformning af serviceveje til forsyningsvirksomheder, der bl.a. skal kunne afhente op til 10 affaldstyper samt storskrald i en tæt bebyggelse.
Hensigtmæssig placering af affaldsbeholdere er vigtig for brugernes komfort og bevidsthed, samt for renovatøren arbejdsforhold.

AffaldVarme Aarhus forventer at skulle anlægge offentlige nedgravede beholdere i området, tilsvarende de offentlige nedgravede beholdere i de omkringliggende områder. Det anbefales i den forbindelse at planlægge for etablering af serviceveje langs i de nordlige og sydlige områdeafgrænsninger.

Genbrug ved AffaldVarme deltager gerne i den videre dialog om områdets udformning og om de fremtidige forventede krav til affaldshåndteringen. Jeg repræsenterer i den forbindelse Genbrug.

Med venlig hilsen

Ken Eriksen
AffaldVarme Aarhus
M: 4185 7995
E: kee@aarhus.dk
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Ken Eriksen

Indsendt

31/08/2020 15:42

Sagsnummer

HS8491781

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Midtbyen
Hørings-id

H191

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00