Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Debatoplæg - Overdækning og nyt bykvarter over banegraven

Aarhus Kommune ønsker at høre din mening om en mulig overdækning af banegraven mellem Bruuns Bro og Frederiks Bro.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i debatoplægget.

 

Idéen er, at bygge boliger, kontorer, butikker, cafeer samt nye gang- og cykelforbindelser, der binder den nye bydel sammen med de eksisterende bykvarterer mellem Bruuns Bro og Frederiks Bro. Visionen er, at Banekvarteret, som er projektets arbejdstitel, bliver bilfri samt en af verdens mest bæredygtige bydele.

Debatoplægget, Projektmaterialet samt VVM ansøgningen kan ses under "Materialer" på denne side.

Virtuelt borgermøde

Tirsdag den 8. september 2020 blev der afholdt virtuelt borgermøde om overdækningen af banegraven.

Video fra borgermødet - klik her

Via dette link, kan I se eller gense borgermødet. Vi har testet, og videoen skulle gerne kunne afspilles selvom man ikke har en konto på Facebook. Vi beklager den dårlige kvalitet - vi arbejdede på højtryk med teknikken bag kameraet og vi har lært en masse om, hvad vi skal og ikke skal gøre. Den første halvdel af mødet består af oplæg samt få opklarende spørgsmål og denne del er i ringere kvalitet end den anden halvdel. Den anden halvdel af mødet består af paneldebat og her besvarer vi en masse spørgsmål fra chatten. Der var over 120 der så med på mødet og vi takker for jeres deltagelse, tålmodighed og gode, kritiske spørgsmål.

 

Materialer (4)

Høringssvar (145)

Initiativ til projekt ved banegårdsgraven

Til rette vedkommende, Vi er to unge studerende der har talt sammen og opnået enighed om, at der i aarhus centrum, er mangel på idrætsfaciliteter. Vi henvender os for, at de…

Kun en konkurrence skaber værdi og kvalitet - se på Frederiksberg Kommune

Århus har en – én – mulighed for at gøre det rigtigt når, eller hvis, banegraven skal overdækkes. Forudsætningen er at processen kører professionelt, transparent og med et klar…

høringssvar om banegraven

Høringssvar fra Midtbyens Fællesråd Aarhus d. 24.9.2020 Banegravsprojektet er voldsom fortætning i en i forvejen tæt midtby, uden tænkning og hensyn til klimaet. Grundejern…

Behov for ilt, urban natur og plads til åbne mødesteder og fællesskaber

De mest værdifulde kvaliteter for Aarhus har hidtil været, at natur og kultur i menneskelig skala, også i byens centrum. Tilsvarende at infrastrukturen; trafik, parkering og kollek…

Nej tak til tæt og høj bebyggelse.

Det byfortættes voldsomt i disse år, hvor der ofte mangler rekreative områder indtænkt i nye områder, se på Aarhus Ø, Ceresbyen og området omkring Godsbanen masser af høje og ikke …

Overdækning af banegraven

DN's bemærkninger til Helhedsplanens løfter om natur og biodiversitet.

Overdækning og nyt bykvarter over v´banegraven

Hermed tanker vedr. planerne - som er skuffende i deres byggeintensitet samt lavt prioritering af fælles, grønne mødepladser. Svaret vedlægges.

Bevar det uberørte og ukultiverede

Jeg bor på Kriegersvej og er meget bevidst om at jeg er heldig. For her er et lille stykke vild natur langs banelegemet og Danmark er et af de lande som har mindst uberørt natur. D…

Overdækning af banegraven i Aarhus

Vi er bange for konsekvenserne hvis Den Grønne Kile helt ind til Aarhus H forsvinder. Det er ikke en blindtarm eller et ar, som nogen udtrykker det. Men en lunge, hvor byen trækker…

Overdækning af byens liv

Den grønne skov langs Banegraven huser en lang række fugle- og flagermusarter. Området er større end 0,5 ha, lidt over 20 m bredt og trækronerne dækker mindst 10 % af arealet. Det …

Behovet for tildækning af banegraven?

Jeg vil gerne stille spørgsmål til og forsøge at rette opmærksomheden mod hvad der synes at være grundlaget for den nye tiltænkte bydel, og det behov som projektet ønsker at imødek…

Banegraven – For tæt, for højt og for ugrønt

Det kan give god mening at identificere og bygge på de tilbageværende kvadratmetre og kubikmetre i Midtbyen. Men det er også en ultrafølsom proces, som alt for ofte ender med beskæ…

Eventuel overdækning af Banegraven

Høringssvar vedr. eventuel overdækning af banegraven mellem Bruuns Bro og Frederiks Bro Arkitekt m.a.a. Rie Øhlenschlæger, AplusB Grænsen er nået – Banegraven bør ikke bebygges. …

Borgere ønsker ikke tæthed. Og lys og fantasi savnes.

Tak for jeres fokus på at tænke byliv før byrum før bygninger. Hvad er det gode byliv? Hvad skal der til for at man trives i en by og der skabes fællesskab og leg? Hvordan sikrer o…

Banegraven

BANEGRAVEN Høringssvar 24. september 2020 Nu sker det igen! Byplanlægningen af vores by udarbejdes ikke som en helhed, idet der fortsat foretages et udpluk af byen, hvor der…

Høringssvar fra Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd

Fællesrådets høringssvar er vedhæftet. Bedste hilsener Jeppe Spure Nielsen, formand Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd

Høringssvar vedr. overdækning m.m. af banegraven

Finansiering / økonomi Som bærende argument for projektets gennemførelse er henvist til, at det er nødvendigt med minimum 110.000 kvm bebyggelse, for at kunne finansiere projekt…

Ny bydel: Nej tak – Et grønt område: Ja tak

Hvad er det vigtigste vi har lært her i 2020? - At vi passer bedst på hinanden ved at holde afstand.. - At sundhed er lig med god plads og frisk luft.. - At det kan have fry…

Debatoplæg - Overdækning af Banegraven

Det foreliggende projekt bør udskydes jfr. vedhæftede uddybning.

Banegravsprojektet

Hvis Aarhus gerne vil fortsætte med at lade pengene styrer byggerierne i byen er der ingenting lært af klimakrise, Corona-krise og en bred efterhånden evidensbaseret viden på, hvor…

Skitse til overdækning af Banegraven i Århus

Ikke i vores by. Den skitse, der er udarbejdet til overdækning af banegraven i Århus er forældet og ude at takt med tiden og hvad byens borgere vil efterspørge nu og i fremtiden. …

Banegravsprojektet

Kære beslutningstagere I har givet mig mulighed for at komme med et høringssvar ang ”Banegravsprojektet” og den vil jeg hermed gribe. Jeg vil i det følgende gå både analytisk og…

Nej til byfortætning - tænk på aarhusianerne

Lad være med at fjerne det grønne område for at erstatte det med (alt for meget) byggeri. Byen er til for beboerne, og det massive byggeri over banegraven vil fjerne den luft o…

Det er naturens nærhed og ikke bygninger, der gør Aarhus unik

Banegravsprojektet er så omfattende, at det må være en anledning til at stille spørgsmålet: Hvad er det for en by, vi ønsker? Både nu og i fremtiden. Jeg har boet i Aarhus siden…

Vi har behov for fantasi, inspiration og håb i den tid vi lever i

Når jeg ser på skitsen, ser det meget tæt ud, højt ud og ikke særlig originalt. For mig er det vigtigt at leve, blandt andet i en by som giver åndehul, inspiration og mødepladser f…

Hallsti og dens kvaliteter og lidt om vindforhold

Jeg vil savne at komme i sync med mig selv sådan som jeg ikke får mulighed for så mange andre steder, når jeg færdes i byen som på Halls Sti: Det store himmelstrøg over banegraven,…

Overdækning af banegraven

Banegraven er et væsentligt industrikulturhistorisk værk som giver identitet til byen Aarhus det bør bevares. Banegraven er en landskabelig og rumlig forbindelse til ådalen, med A…

Overdækning af banegraven

Kan det virkelig passe at man tillader så stort et indgreb i byen uden at udskrive en offentlig idekonkurrence, hvor såvel arkitekter som borgere kan indgå i en saglig og faglig di…

Helhedsplan Banekvarteret

Jeg kan godt forstå, der er geskæftige investorer, der ser en mulighed for at bebygge banegraven - det vil være attraktive boliger og erhvervslejemål, der kan skæppe godt i kassen.…

Dårlig idé

Banegraven, som er placeret centralt i Aarhus bymidte giver en unik pause i byen. Et sted, hvor man kan kigge langt og et sted, hvor byens skala bliver brudt. Det er et sted som er…

På vegne af bygningsejer på MP Bruunsgade 22-24

Se vedhæftet.

Nej tak til højhuse i banegraven, ja tak til mere biodiversitet.

Synes det er synd at bygge højt og tæt, og lukke helt af for lys, luft og udsyn. Kriegersvej kommer til at ligge i skyggen af 'det nye kvarter', og beboerne på Hall sti, får højhus…

Banegraven

En yderst dårlig ide at fortætte SÅ voldsomt i det område. Er ellers positiv for en overdækning, men der må kræves store åbne områder samt langt fra så høje bygninger.

Åben banegrav - der skal ikke bygges

Jeg holder af den udsigt, jeg får, når jeg cykler over Bruuns Bro eller Frederiks Bro. Og de to grønne skrænter på hver sin side af banegraven skal bevares, fordi der vokser træer…

Overdækning af banegraven

Høringssvar fra Arkitektskolen Aarhus til høringen om overdækning af banegraven

Overdækket banegrav

Jeg synes, det er en synd bygge huse i dette område. Der er i forvejen ved at blive nedlagt alt for mange grønne og luftige områder, fordi man vil bygge og proppe så mange bygninge…

Hørringssvar på vegne af ejendomsejer

På vegne af Velliv Ejendomme A/S fremsendes hermed vedhæftede hørringssvar.

International arkitektkonkurrence om Banegårdskvartret

International arkitektkonkurrence om banegårdskvarteret Udviklingen af banegårdskvarteret, herunder banegraven, banegården og rutebilstationen, har været drøftet længe. Der har …

Høringssvar vedr. Banegraven

Jeg bryder mig ikke om projektet - så er det sagt! Udfra argumentet, at det skal være ‘økonomisk rentabelt’ , projektere man med et storskala-byggeri op til 20 etager og begræns…

Høringsperiode og borgerinddragelse

En al for kort høringsperiode – giv plads til en mere grundig borgerdialog – forlæng høringsperioden Som beboer på Frederiksbjerg oplever jeg, at den høringsperiode der er omkri…

Kronik 'Banegravsprojektet vil fortætte midtbyen markant - giv din mening til kende nu'

Jeg har som borger og formand for Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd været hovedskribent på vedhæftede kronik - og skrevet den sammen med resten af bestyrelsen i Fællesrådet. Den…

Overdækning af banegraven

Da man i sin tid byggede banegården udarbejdede min farfar arkitekt Fritz Reinhardt Madsen et forslag, som ikke blev brugt, da man ikke troede på hans udluftningssystem til togenes…

Kulturhistoriske bevaringsværdier omkring Banegraven

Vedhæftet høringsvar fra Den Gamle By.

HØRINGSSAG - OVERDÆKNING OG NYT BYKVARTER OVER BANEGRAVEN

Høringssvar er vedhæftet som dokument

Nej tak til overdækning af banegraven

En overdækning af banegraven med højt byggeri vil ødelægge det særegne ved Frederiksbjerg - bydelen trænger ikke til at blive "koblet sammen med midtbyen". Hele Århus trænger til i…

Angående overdækning af banegraven.

Jeg synes principielt at det er spændende muligheder der folder sig ud, med en hel eller delvis overdækning af det pågældende banegårds-areal. MEN - hvis overdækningen sker for at …

Overdækning af Banegraven Aarhus

Se vedhæftede fil.

Nej tak til flere sjæleløse højhuse- ja tak til grønne oaser og fokus på livskvaliteten i byen

Det er så trist at være vidne til, hvordan Aarhus udvikler sig i disse år med det ene højhus efter det andet, der skyder i vejret og ét efter ét tager mere af midtbyens lys, luft o…

NEJ TAK TIL ET PLAGIERET FORSØG PÅ AT VÆRE SMARTE

Dissse såkaldte "grønne" områder som i har været meget påpasselige med ikke at greenwashe (LOL) vil udelukkende blive brugt af folk der holder pause når de er på arbejde. Og efter …

Overdækning af banegraven

NEJ TAK til et uambitiøst projekt Jeg vil med dette høringssvar, gøre Aarhus kommune opmærksom på, at det ikke tilnærmelsesvis opfylder kommuneplanens ambitioner. I hovedstr…

Bevar skalaen

Det er fint og glædeligt at ville binde byen sammen i det nye banegravsprojekt. Dog vil det være katastrofalt at bygge op til 14 etager, da det vil skabe udsigtsgener og bryde med…

Overdækning af Banegraven

Jeg udtaler mig på vegne af min mand Jesper Wengel og jeg selv. Vi blev simpelthen så kede af det, da vi så jeres oplæg over overdækning af banegraven. I nogles ører lyder det m…

For lidt natur og for meget Aarhus Ø

Det virker som om, at kommunen blot har fået øje på et nyt areal, som de kan tjene penge på, og nu - endnu en gang - vil ligge alle os beboeres liv i hænderne på en eller to udvikl…

DEBATOPLÆG - OVERDÆKNING OG NYT BYKVARTER OVER BANEGRAVEN

• Umiddelbart ser projektet besnærende ud, der er flere ting at glæde ig over. I oplægget ingen bronceplader på husene, arkitekturen og materialer er afvekslende. Men jeg er allige…

Overdækning og nyt bykvarter over banegraven

Verdens største landsby - Aarhus - det er derfor vi stadig godt kan lide at være i den. 3-4 maks. 5 etagers bygninger i det centrale, højere bygninger i periferien. Lys og luft. …

Banegraven - Hallssti

Planerne om at overdække og bebygge Banegraven var en chokerende nyhed sidste år, da Banegraven i så mange år har bragt lys og luft ind til Århus Midtby. Ikke mindst fører den en g…

Forslag til overdækning af banegraven

Overdækning af banegraven for at lave mere byfortætning!! Har I ikke andet at byde på? Et fuldstændig fantasiløst forslag, som ikke har andet formål end at få penge i kassen! Vi ha…

Overdækning af banegraven

Høringssvar vedrørende overdækning af banegraven Som stolt og glad indbygger i Aarhus ser jeg med bekymring på den udvikling, der finder sted i byen i disse år. Store, massive o…

Højhuse på banegraven frabedes

Kære byråd. Jeg skriver til jer med en bøn om at I ikke giver tilladelse til at bygge højhuse på Det planlagte område på banegraven. Som beboer på Frederiksbjerg, synes Jeg a…

Overdækning af banegraven.

NEJ TAK - til overdækning af banegraven! Lige fra første gang jeg hørte at "banegraven måske skulle overdækkes...." og der skulle muligvis "bygges højhuse på overdækningen" - tænk…

Overdækning af Banegraven

HØRINGSSVAR Forslaget om at overdække og bebygge banegraven er på flere måder et rigtigt dårligt forslag. Fortætningen af Århus midtby har i forvejen nået et klaustrofobisk niv…

Lad os få træer frem for højhuse

Mangler vi flere bygninger eller flere grønne områder i Aarhus? Helt klart det sidste, hvis man spørger mig! De sidste mange år er der blevet bygget og bygget i Aarhus; ved God…

Banegraven

Kære byråd. Jeg har set den tegning som er fremlagt omkring overdækning af banegraven. Nej tak til den vi har nok højhuse og beton. Jatak til en særlig fantastisk vision om a…

Høringssvar vedr. overdækning af banegraven

Indledning Jeg har, med interesse, set på det stillede forslag vedr. overdækning af Banegraven. I udgangspunktet er jeg ikke imod etableringen af nye, smukke bydele i Aarhus C – j…

Banegraven

Indledning Jeg har, med interesse, set på det stillede forslag vedr. overdækning af Banegraven. I udgangspunktet er jeg ikke imod etableringen af nye, smukke bydele i Aarhus C – j…

Stop det ødelæggende projekt i banegraven!

Stop det ødelæggende projekt i banegraven! Den grønne kile til midtbyen samt lys og luft fjernes, hvis projekt banegraven tillades. Projektet vil blive en tæt og høj bebyggelse, d…

At sætte træer på en visualisering gør ikke byen grønnere.

Vi har fulgt med i borgermødet på Facebook og læst projektmaterialet igennem - og vi sidder tilbage med megen undring - og rigtig mange spørgsmål. Det fremgår flere steder i pr…

Aarhus som grøn leve - og cykel-by - hvor blev det fokus af?

Aarhus mangler centrum-nære parker og bredere/ flere cykelstier - ikke kun træer i små vejnære hjørneanlæg og hænge-planter op ad betonmure. Som jeg forstår oplægget til den ny b…

Landsbyen syd for Banegraven

Åh - Ikke nu igen! Jeg får det dårligt, når nogen begynder at snakke om at overdække den Banegrav. Jeg har været ansat på Stadsarkitektens Kontor i 28 år, og det er et emne, der me…

Observeringer fra Kriegersvej

Det lader til at lysinfaldet fra solen er tænkt ind i den grønne stribe der løber genem den nye bydel. Det nuværende lysinfald til Kriegersvej lader dog ikke til at blive tænkt i…

Er høje ambitioner det samme som at bygge højt?

Ambitionerne om at Banekvarteret skal ‘lyne byen sammen’ er et greb, der desværre forsvinder i en høj og massiv fortætning. DET LEVEDE LIV - er der grobrund for væredygtighe…

Banegravsprojektet

Se fil

Levested ikke stenørken

I Politiken kunne man den 20.09.20 læse, at Københavns kommune har ingået aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at skabe flere grønne områder med vild natur i hovedstaden. …

Overdækning af banegraven

Overdækning og nyt bykvarter over banegraven – NEJ TAK Tak for jeres høringsskrivelse af 27. august om overdækning af banegraven og et nyt bykvarter. Indledningsvis vil jeg …

Banegraven

Jeg ser det som en super god ide at udnytte banegraven på kreativ vis og skabe mere byrum. Derudover er jeg meget positiv omkring det at lave en bilfri zone i midtbyen. Der er dog…

Nej tak til tung bebyggelse over banegraven

Se vedhæftede dokument.

Overdækning af og nyt bykvarter over banegraven

Aarhus skal ikke afgive et af sine vigtige frirum til en ultra-kompakt byfortætning, som vil rejse sig massivt over hele kvarteret omkring Banegården.

overdækning og nyt bykvarter over banegraven

Jeg er sognepræst i Langenæskirken på 24. år og har fra dag ét nydt bydelens særlige kendetegn: Langenæs er central i Aarhus og har samtidig lys og luft og himmel og grønne områder…

Udsigten er væk for altid, hvis man bygger højt

Et klogt hoved sagde engang, at man skal tænke sig grundigt om, når man bygger høje bygninger i lavt liggende områder, da de for altid tager udsigten fra omgivelserne. Og dét er ma…

Tak - men nej tak!!

Vedhæftet PDF

Høringssvar

Jeg vil foreslå, at der etableres et stort grønt område, når man dækker banegraven. Den skal indeholde en stor legeplads med borde og bænkearrangementer, hvor børnefamilier kan h…

H191 - Overdækning af Banegraven - Høringssvar

På vegne af Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S fremsendes hermed vedhæftede høringssvar.

ENDNU ET RUNGENDE NEJ TIL DEN FORESLÅEDE BYFORTÆTNING

Jeg kan ikke tilføje noget nyt i mit høringssvar, men efter at have boet i denne smukke, charmerende og fantastiske bydel i over 25 år, er jeg både skræmt og rystet over planerne o…

Evt overdækning af Banegraven

Banegraven sendt som vedlagt fil

Banegraven

En by har brug for huller og mellemrum for at være levende, for at have rytme. Gennem hullerne ser man byens historie og dens sjæl. For at en by skal være interessant at bevæge…

Kriegersvej

Jeg hedder John Busk Sørensen, som er leder for en rejseorganisation som hedder Handi Travel Info, som bor på Kriegersvej. Det er fint at Aarhus udvikler sig, men nu taler som en b…

Forslag til overdækning og ny bydel over banegraven

Høringssvar til forslag om overdækning og nyt bykvarter over banegraven Jeg vil advare byrådet mod at gå videre med og vedtage det fremlagte udkast til overdækning og nyt bykva…

Banegraven som busterminal

I Danmarks anden største by har vi den mest ringe rutebilstation, i forhold til mange byer der væsentlig mindre. Brug dog derfor banegraven til at lave Danmark flotteste og mest ef…

Præmissen er helt forkert

Aarhus Kommune stiller de forkerte spørgsmål om overdækning af banegraven. Spørgsmålet er ikke, hvordan vi forbinder Midtbyen og Frederiksbjerg, eller hvordan vi indpasser en høj o…

Stort uforløst potentiale

Ideen om at overdække Banegraven er god. Aarhus vokser, og en byggegrund midt i byen er en fantastisk mulighed. Men det, vi får, ved at overdække arealet, skal være bedre end det, …

Høringssvar fra Erhverv Aarhus

Høringssvaret kan læses i vedhæftede PDF.

Overdækning af banegraven

Nej tak til mere bebyggelse i midtbyen, lad os i stedet få flere grønne områder, legepladser og lignende, så også os der bor i byen også kan nyde den.

Nej tak til byggeriet på banegraven

Jeg sidder og undres over, at os på sydsiden af Jægergårdsgade ikke har fået direkte besked i vores e-Boks i forhold til så stort og indgribende projekt. I flg. teknik og miljøafde…

Rungende nej til mere byfortætning

Nu må det altså stoppe! Vi er mange, mange aarhusianere som mener, at den massive byfortætning forlængst har taget overhånd. Byens sjæl kan snart ikke kan ånde mere under vægten af…

Høringssvar fra Aarhus Stift

Fra Aarhus Stift vedrørende forslag for indkaldelse af idéer og forslag, overdækning af nyt bykvarter over banegrave mellem Bruuns Bro og Frederiksbro, Aarhus Kommune

Overbygning af banegraven

Mere byfortætning Som om denne tid med pandemi ikke skulle få alle til at tænke sig ekstra om . Alle kan ikke bo i bymidten og ja der mangler fri steder med mere grønne områder…

Værn om det gamle Frederiksbjerg

Efter at have set det virtuelle borgermøde 08.09.20 er frygten helt sikkert ikke blevet mindre mht. det store byggeprojekt i forbindelse med overdækning af banegraven. Det ses t…

Nej.

Nej, ellers tak. Den foreslåede overdækning af vil være en katastrofe for naturen, for miljøet og ikke mindst for beboerne i området. Planen skal tages af bordet bl.a. fordi: • …

En grøn overdækning

Med en overdækning af banegraven har byen en enestående mulighed for at skabe et afgørende bidrag til folkesundhed og trivsel i Aahus. Det kan man desværre ikke spore i det forligg…

Værdien af et overdækket Banegraven må ikke kun gøres op i boligetagemeter

Jeg bakker ubetinget op om Ane Lochts høringssvar a 17/9. Balancen mellem bynatur og byggeri har aldrig været vigtigere. Vi skal ikke kun kunne bo i byen, vi skal også kunne le…

Pas på det ikke bliver for massivt

Der er bestemt interessante muligheder i at udvikle banegraven og binde bydelene omkring mere sammen. Det der første springer i øjnene, når man læser oplægget er at der regnes …

Overdækning af Banegraven

Banegraven skal ikke overdækkes, det er faktisk det eneste grønne område vi har Aarhus, vi får frisk luft ind i Byen døgnets 24 timer igennem Banegraven fra vest- Og vi skal ikke…

Overdækning af banegrav

For mig at se en kortsigtet løsning, som vil forringe bymiljøet for beboerne, frygter, at de samme udfordringer som ses på Aarhus Ø med for mange mennesker på for lidt plads og der…

Parkering

Jeg kan godt leve med en overdækning af banegraven, men parkeringsforholdene skal tænkes ind i projektet. Det er desværre en gennemgående fejl der gang på gang bliver gentaget ved …

Infrastruktur og parkeringsforhold

Det er i forvejen vanskeligt at tilgå midtbyen i bil. Der er meget trafik og vanskelige parkeringsforhold. Al logik siger, at hvis det er svært at komme ind til butikkerne i midtby…

adgangsforhold for beboere i bil til Kriegersvej

På Kriegersvej har vi flere svage borgere, som har behov for at kunne blive hentet af deres handicaphjælpere i bil, ligesom ejerforeningen i Kriegersvej 17 og 19 i dag råder over 1…

Er det i virkeligheden allerede vedtaget?

Jeg læser i Stiften i dag denne artikel: https://stiften.dk/artikel/ny-bog-om-et-aarhus-i-vild-forandring . Her står: "Med afsnit om planerne om et bykvarter på en overdækning af …

Overdækning banegraven

NEEEEEEJJJJ tak til overdækning af banegraven

For mange kvadratmeter på for lidt plads er en kortsigtet løsning

Vi er et ungt par, der skriver som kommende beboere på Frederiksbjerg, meget tæt på banegraven. Som visse andre ser vi som udgangspunkt fornuften i at udnytte banegraven til bebygg…

Overdækning af banegraven skal ske med respekt for de eksisterende beboere

Jeg er i udgangspunktet positiv over for en overdækning af banegraven, hvis denne sker med respekt for området og beboerne. Det er der ikke lagt op til i planerne, og jeg er helt e…

Overdækning af Banegraven?

Jeg er helt enig med Ane Locht, som skrev den 17.9.2020. Og for egen regning vil jeg blot tilføje, at tankerne om at lægge et kolossalt betondæk hen over Banegraven er cirka lige s…

Overdækning! Hvor er ånden fra Bernhardt Jensen?

Er byrødderne og alle folk i teknik og miljø mv. historieløse? Vi hylder i nutiden Bernhardt Jensen, fordi han var visionær og ikke ville tillade nedrivning og smadring af bymiljø…

Overdækning af banegraven

Der er forskel på at tage ind til byen og at bo i byen. Århusianere, der bor i forstæderne, tager ind til byen for at spise ude og gå på café, nyde kulturelle arrangementer og shop…

Meget ærgeligt forslag som forhåbentligt ikke bliver til mere end et forslag.

Jeg synes det virker fuldstændig hul i hovedet at ville dække banegraven til. Det bliver ærgeligt for alle der krydser frederiks allé broen at man ikke længere kan se togene trække…

Idræts- og foreningsfaciliteter

Der har i den seneste tid været rigtigt meget fokus - både i medier og politisk - på den store mangel på idræts- og foreningsfaciliteter i Aarhus i almindelighed og i Aarhus midtby…

Overdækning og nyt bykvarter over banegraven

Glansbillede med glasur - forslag til nyt banegravskvarter At få aarhusianerne til at hoppe på grøn, bæredygtig bydel til fordel for det gode nuværende liv i byen kræver et st…

Nej tak til skygge, fortættelse og mere ensformig bebyggelse i vores smukke by

Aarhus er under forvandling, og det meste af de utallige nye byggerier rundt omkring i byen er ensformige, udtryksløse bygninger, der mangler at tænke livskvalitet for byens borger…

Frit udsyn fremfor overflødigt visuelt støj

Nej tak til overdækning af banegraven. Nej tak til en invasion af høje, sjælsløse bygninger som skygger for sol og udsyn. Nej tak til psykologiske kneb, der profetisk siger, at bye…

Fedt projekt - og husk: det stilsigende flertal

Jeg er, som borger i Aarhus Midtby, ekstremt begejstret for dette projekt, som efter min mening vil binde Aarhus Midtby sammen som en helhed. Det er en harmonisk fortætning, som pa…

Overdækning af banegraven

Som nær genbo til et projekt af denne karakter ser jeg et grønt område forsvinde. De projekterede høje bygninger mod Hallssti vil betyde en væsentlig forringelse, udsigten vil bliv…

Høringssvar vedr. overdækning og nyt bykvarter over banegraven

Vi er i Århus Ungdommens Fællesråd (ÅUF) glade for at kunne bidrage til debatten om banegraven som en del af Banegårdskvarteret igennem denne åbne høring. ÅUF er som fællesrepræsen…

110.000 kvdm lyder som minimum 50.000 for mange

Dette høringssvar skrives som helt nære naboer til banegraven fra vores lejlighed med indgang fra Halssti. Vi er overvejende positive omkring at udnytte banegraven til at binde mid…

Papir/visualiseringer er taknemligt.

Det er dejligt at se hvordan de gamle sidegader til Jægergårdsgade forsætter ind i denne nye tænkte overdækning. Det er sværere at forstå at overdækningen der skal lukke graven, i…

Århus - verdens mindste storby med luft og lys

Vi har boet på Frederiksbjerg i 20 år og elsker den lilleby/storby stemning, der er i området med lav bebyggelse og områder med ro, selv om man er i midtbyen. Midtbyen omkring Bane…

Bevar banegraven som byens lunge

Det vil få negativ betydning for trivslen i hele byen, hvis banegraven plastres til med høje og tætte byggerier. Banegraven er ikke, som stadsarkitekten udtaler, "et åbent sår" . …

Sammentænkning med visionsplan for banegårdsområdet

Efter deltagelse ved det digitale borgermøde den 8. september savner jeg en forklaring på, hvordan der sikres sammentænkning imellem dette projekt og den samtidige visionsplan for …

Banegraven

Aarhus, september 2020 Jeg er indehaver af forretningen Marianne Røgild, Jægergårdsgade 55, 8000 Aarhus C. Jeg har ejet lokalet forretningen drives fra siden 2002. Det er med st…

Dagtilbudskapacitet

Med ønsket om, jf. projektmaterialet, at skabe bedre rammer for børn og børnefamilier, forventes det at man, med udviklingen af nye boligområder i kvarteret, etablerer en række fam…

solindfald til bygninger på Kriegersvej

De eksisterende bygninger på Kriegersvej får alt direkte sollys fra området over banegraven. Jeg er bekymret for at der bygges så højt i den nye bydel, at al sol forsvinder til de …

Test

Test

Nyt møder gammelt. Det må og skal være på det gamles præmisser.

Anette Brunsvig Sørensen, HS0376722, rammer fuldstændig plet i det fremragende, veldokumenterede og gennemtænkte oplæg hun har indsendt. TAK! Jeg har svært ved at supplere med så …

Overdækning af banegraven Aarhus

STORHEDSVANVID eller FALSK VAREBETEGNELSE "Banekvarteret er en unik, bæredygtig grøn bydel dybt forankret i Aarhus´s sjæl, egenart og historie, og som med internationale inspirati…

En ny og mere tidsvarende banegård

Jeg er som udgangspunkt meget positiv stemt over for forslaget om at overdække banegraven. Det kan blive rigtigt godt at forbinde de to bydel på hver side, og skabe en mere sammenh…

Erfaringer

Jeg håber, der kan trækkes på nogle af de erfaringer, man har fra andre nye bydele. Jeg bor selv på Aarhus Ø, er der er en række udfordringer, man måske kan være opmærksomme på…

Vision banegraven får fuld opbakning, men der findes et alternativ

Visionen for Banekvarteret nyder fuld opbakning herfra. Præmissen herfor er dog, at man ønsker at fastholde en hovedbanegård på nuværende placering. En alternativ model er kort bes…

Håndtering af husholdningsaffald

Genbrug ved AffaldVarme Aarhus har følgende bemærkninger til debatoplægget om overdækning af banegraven, idet affaldshåndtering kan få indflydelse på udformning af området og deraf…

gøre udviklingsbilen fri og forbedre Århus H

Onlineprojektmaterialet indikerer, at projektets vision er "... at skabe et bilfrit Bane-kvarter ... en bæredygtig verden ... en fantastisk international indgang til byen med natur…

Endelig lukkes hulen

Det er en god idé at lukke denne kæmpe hul i midtbyen, og benytte pladsen effektivt!

Hvordan ser der ud nedenunder?

Materialet indeholder meget fine visualiseringer af det nye kvarter ovenpå overdækningen (tak for det!) men man savner en visualisering af niveau -2 (perronniveau), som også bliver…

Nej tak til overdækning af banegraven!

Hvorfor? Hvorfor er det egentligt at Frederiksbjerg skal knyttes nærmere til City? Jeg tror ikke at Frederiksbjerg savner City. Det er nok mere omvendt. Vi herude har det mere e…

Et grønt åndehul i stedet for butikker og boliger.

Hej, det er interessant, at man vil overdække banegraven dog kunne man ikke bruge dette som et åndehul i by midten? I stedet for flere butikker og boliger, så lave en grøn by park.…

Skån og bevar træerne langs Halssti

Langs halssti befinder sig et væld af løvtræer, hvis trækroner på eventyrligste vis, hænger over vejen. Det særlige er at man Næsten er i højde med trækronerne. Effekten er ikke ti…

Stop hæsligt klodsbyggeri i midtbyen, der lukker sollyset ude (og ligner noget fra den gamle Østblok)

Vi vil som borgere gerne have, at der vises respekt for vores gamle by, naturen og tidligere tiders eksempler på fantastisk arkitektur. Vores smukke rådhus forsvinder fra gadebille…

Nervøs for alt for høje bygninger mod Bruuns gade

Først og fremmest vil jeg gerne fastslå at jeg er tilhænger og fortaler for at overdække banegraven. Dernæst synes jeg også at de visioner der er blevet udlagt arbejder med en mass…

Vedr. overdækning af Banegraven, og andet.

Jeg har altid syntes at Banegraven skulle overdækkes. Og det synes jeg stadig. Men nu hvor jeg er blevet handicappet er jeg blevet opmærksom på nogle ting ved byen. Jeg håbe…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Midtbyen
Hørings-id

H191

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00