Gå til hovedindhold

Høringssvar

Århus - verdens mindste storby med luft og lys

Vi har boet på Frederiksbjerg i 20 år og elsker den lilleby/storby stemning, der er i området med lav bebyggelse og områder med ro, selv om man er i midtbyen. Midtbyen omkring Banegården og Frederiksbjerg er et særligt område, som har udviklet sig enormt de sidste 20 år, men uden at give slip på ”Verdens mindste storby-stemningen” – det er kun lykkes, fordi byrådet ikke har tilladt høje bygninger, og fordi området har små grønne og/eller åbne områder som Skanseparken, Rådhusparken og Ingerslevs Boulevard til at bryde bebyggelsen og dermed give plads til lys og luft.

Byrådet bør tænke på Århus som helhed, når der vedtages (bygge)planer for nye områder. Ønsker man at bevare byens hyggelige stemning og sjæl og understøtte bylivet imellem bygningrne eller handler det først og fremmest om flere boliger til flere skatteydere?

Der er i forvejen alt for mange biler i Århus C omkring banegården, havnen og Frederiksbjerg. Endnu tættere byggeri med flere biler kan vejene i områderne ikke rumme.

Jeg håber, at byrådets politikere, vil tage de langsigtede briller på, når midtbyen skal udvikles, så det ikke blot bliver blind jagt efter nye skatteindtægter gennem flest og højest mulige bygninger på alle ubebyggede områder, men at man vil værne om den stemning, der gør Århus særlig med luft og lys også i centrum. I stedet for at ændre Århus til en hvilken som helst anden storby med høje huse og trange byrum, så skal vi værne om de ting, der giver midtbyen charme og stemning. Vi er ikke Smilet By for ingenting .

For centrum som helhed er der ikke tvivl om, at en overdækket banegrav med et grønt område (vild natur, lys, luft og træer) ville bidrage helt fantastisk positivt til området. Det kunne være et område, hvor både turister og lokale kunne samles på et grønt område med en enkelt café og f.eks. lille scene til søndagskoncerter om sommeren med lokale kunstnere, hundeområde (det mangler i den grad i midtbyen) og måske et stisystem mellem træerne med skulpturer eller mindesmærker/historier om byen. Man kan blive helt glad ved tanken om, hvad det kunne gøre for byens unge og ældre beboere med et sådant område.

Men realistisk set er der nok ikke penge i kommunekassen til et sådan område, når der ikke kan genereres indtægter gennem byggegrunde.

Skal der derfor bygges boliger for at planen kan realiseres, bør det kun være på en lille del af området og med meget lav bebyggelse (maks 3 plan), så der er plads til grønt og så nye biler holdes på et minimum og områdets stemning bevares.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Malene Vestergård

Indsendt

12/09/2020 17:12

Sagsnummer

HS6158529

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Midtbyen
Hørings-id

H191

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00