Gå til hovedindhold

Høringssvar

Papir/visualiseringer er taknemligt.

Det er dejligt at se hvordan de gamle sidegader til Jægergårdsgade forsætter ind i denne nye tænkte overdækning.
Det er sværere at forstå at overdækningen der skal lukke graven, ikke er i samme niveau, så ideen med forsættelse af gadeforløbene/forlængelser går tabt, og kun virker på en grundplanstegning. I virkeligheden vil overdækningen i gadeplan, være en synlig barrikade.

Grøn bilfri bydel, står der.
Visualiseringerne med 50 årige løvfældende træer, plantet i betondækket har sine begrænsninger. Jeg vil anbefale at se på Frederiks Plads, hvor lignende materiale blev fremlagt, og hvor vi idag kan se virkelighedens verden, med nogle få spredte potteplanter. Det blev heller ikke en grøn bydel.
Bilfri bydel giver ingen mening, når hele overdækningen har et helt lag parkeringspladser, under det hævede niveau. Hertil mangler der en dokumenteret/fungerende trafikløsning omkring hovedbanegården til tog/bus/taxi og privat bilisme.

I materialet mangler der nogle illustrationer, der informerer omkring højde og skyggevirkninger på det omkringliggende gamle kvarter.
Hvad der kan uddrages af 110.000m2 bebyggelse på stedet, er meget høje bygninger, der ikke får området til at bygge bro mellem centrum og Frederiksbjerg, men til gengæld rejser sig som en mørk mur mellem områderne.

Dette nye forslag skal hovedsagligt rumme kontor og beboelse. I forvejen er der utrolig stor belastning på de spartanske grønne områder i kvarteret og for få idrætsfaciliteter. Dette nye forslag rummer alt for lidt af de i forvejen manglende behov, men vil kun yderligt belaste stedet.

Hele dette projekt giver intet til området eller byen, men vil kun lukrerer på stedets kvaliteter og fortynde dem.

Byrådet må efterhånden have lært lektien, at der skal stilles krav om tilførsel af kvalitet, funktion og brugbare rekreative løsninger. Og dette i en helt anden målestok, end hvad dette forslag bygger på. Ellers er Aarhus meget bedre tjent med det lys og luft, som området i dag tilfører byen.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Erik Zappon

Indsendt

13/09/2020 14:13

Sagsnummer

HS5914570

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Midtbyen
Hørings-id

H191

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00