Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar vedr. overdækning og nyt bykvarter over banegraven

Vi er i Århus Ungdommens Fællesråd (ÅUF) glade for at kunne bidrage til debatten om banegraven som en del af Banegårdskvarteret igennem denne åbne høring. ÅUF er som fællesrepræsentant for 120 samfundsengagerende børne- og ungdomsforeninger optaget af, at der i nye by- og boligområder skabes plads og gode rammer for et aktivt forenings- og fritidsliv for børn og unge.

Plads til foreningsaktiviteter i nyt kvarter ved banegraven
Med planerne om et helt nyt kvarter i midten af Aarhus ser vi i ÅUF en unik mulighed for, at behovet for faciliteter til foreningsaktiviteter kan tænkes med i udviklingen af området fra start, og dermed bliver en integreret del af planerne for området. Med oplægget om et højt og tæt bebygget område, vil det kræve kreativitet, økonomi og politisk vilje at skabe rum for børn og unges fritidsliv.

Flere boliger, flere børn og unge
Vi har i de seneste år haft svært ved at hjælpe foreninger med at finde egnede faciliteter i centrum, og samtidig ser vi en stor fortætning i midtbyen og dermed også flere børn og unge, som efterspørger en aktiv fritid i et foreningsfællesskab. Med planerne om at en del af bebyggelsen på banegraven skal være boliger vil endnu flere børn og unge efterspørge lokale, nære fritidsaktiviteter.

Børn og unges mobilitet
Børn og unge er ikke så mobile som voksne, og derfor er det vigtigt, at fritidsaktiviteter kan foregå i deres lokalområde. Ideen om en bilfri bydel ovenpå banegraven kan måske være med til at skabe en mere børnevenlig bydel, hvor det er muligt at bevæge sig sikkert mellem hjem, skole og fritidsaktiviteter for børn og unge – men det kræver, at der er plads til fritids- og foreningsaktiviteterne i kvarteret. ÅUF vil opfordre til, at det undersøges, hvad andre byer har gjort af erfaringer med børn og unges mobilitet og tryghed i bilfrie kvarterer.

ÅUF vil gerne hjælpe med at involvere relevante børne- og ungdomsforeninger i den videre proces for banegraven og Banegårdskvarteret. Det gælder både de foreninger, som bliver naboer til det nye kvarter, og de foreninger, som ønsker at starte aktiviteter i det spændende nye og centrale kvarter. Uanset om det er nye eller etablerede foreninger, så er det er vigtigt, at foreningslivet tænkes ind fra start, så der bliver plads til fx spejderaktiviteter, fællesspisning og mødesteder for unges politiske arbejde. Det er meget nemmere at finde synergier og samarbejdspotentiale, når foreningslivet tænkes med fra start.

Borgerinddragelse
ÅUF opfodrer til, at borgerinddragelsen fortsættes i arbejdet med visionerne for banegraven og helhedsplanen for Barnegårdskvarteret. Det er essentielt for områdets udvikling og borgernes ejerskab til den nye bydel, at der er mulighed for at involvere sig og få indflydelse på planlægningen. Som repræsentant for børne- og ungdomsforeningerne i kommunen vil vi meget gerne fortsat bidrage med netop dette perspektiv i det videre arbejde med banegraven og Banegårdskvarteret.


På vegne af Århus Ungdommens Fællesråds Styrelse

Nina Hansen
Formand
og
Sara Springborg
Sekretariatsleder
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Sara Springborg

Indsendt

14/09/2020 19:54

Sagsnummer

HS3008658

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Midtbyen
Hørings-id

H191

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00