Gå til hovedindhold

Høringssvar

Idræts- og foreningsfaciliteter

Der har i den seneste tid været rigtigt meget fokus - både i medier og politisk - på den store mangel på idræts- og foreningsfaciliteter i Aarhus i almindelighed og i Aarhus midtby i særdeleshed. I de senere års store byudviklingsprojekter, som f.eks. Aarhus Ø, Ceres-grunden, Søren Frichs Vej og Godsbanen med mange titusinder af nye borgere, er idræts- og foreningsfaciliteter totalt fraværende, hvilket kun har forværret situationen yderligere.
Det er derfor glædeligt, at der på to af skitserne i oplægget til helhedsplan for Banekvarteret fremgår, at idrætsfaciliteter er tænkt med i form af en multihal og et træningsområde. I beskrivelsen af delområde F, hvor disse faciliteter er tænkt placeret, er de desværre ikke nævnt, så det er lidt svært at se den nærmere intension og funktion af disse. Det er vigtigt, at faciliteterne bliver rettet mod foreningsdrevne og ikke-kommercielle aktiviteter, som også retter sig mod børn og unge.
Ud over indendørs faciliteter, er der også stort behov for udendørs idrætsfaciliteter. Så tænk også udendørs idrætsfaciliteter ind i helhedsplanen. Og tænkt gerne utraditionelt - det kan f.eks. være at anlægge en kunstgræsbane på taget af en af de lavere, større bygninger (multihallen?).
DGI Østjylland bidrager gerne med viden og kompetencer i det videre arbejde med at videreudvikle og konkretisere, hvordan idræts- og foreningsfaciliteter bliver en aktiv del af det nye område.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lars Mandrup

Indsendt

17/09/2020 15:08

Sagsnummer

HS0757390

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Midtbyen
Hørings-id

H191

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00