Gå til hovedindhold

Høringssvar

Overdækning af banegraven skal ske med respekt for de eksisterende beboere

Jeg er i udgangspunktet positiv over for en overdækning af banegraven, hvis denne sker med respekt for området og beboerne. Det er der ikke lagt op til i planerne, og jeg er helt enig i Ane Lochts høringssvar, som jeg ikke kunne have formuleret bedre selv.

En overdækning af banegraven med bebyggelse vil godt kunne fungere, hvis man ikke bygger højere end de omkringliggende bygninger på Frederiksbjerg. En øget fortætning med højhuse midt i byen vil ødelægge udsynet og øge den trængsel, der allerede findes. Lad Århus vokse udad i stedet for opad, og byg højhusene uden for midtbyen. Især billedet af Frederiks Bro på side 77 i projektmaterialet viser med al ønskelig tydelighed, hvordan de planlagte høje bygninger skæmmer bybilledet.

Tanken om en bilfri bydel, hvor bilerne holder på deres eget dæk under jorden, er god, og der er et stort behov for parkeringspladser i området generelt – men hvad så, når bilerne skal ind og ud af bydelens underjordiske dæk? Projektmaterialet viser, at bilerne skal ind og ud via Værkmestergade, som ender ved Ringgadebroen lige før Langenæs. Vi borgere på Langenæs ønsker under ingen omstændigheder en forlængelse af Værkmestergade gennem Langenæs, hvilket vi også klart har tilkendegivet for nylig, da dette emne var på dagsordenen. Der er brug for andre ind- og udgangsveje til det nye kvarter, og de skal tænkes ind i planerne fra starten.

Hvad cykeltrafik angår, viser projektmaterialet på side 81 en planlagt cykelgade, som er brostensbelagt! Det viser tydeligt, at planlæggerne ikke selv cykler. Brosten er skidt for cyklerne og bestemt ikke særlig rare at cykle på, så alle cykelforbindelser bør være asfalterede og ikke brostensbelagte.

Skal banegraven overdækkes, bør det være med henblik på at skabe mere grønt og bevare den luft og plads, som byen har behov for, hvis beboerne skal kunne trives. Man kunne fx bygge et mindre antal lave bygninger og lade en stor del af området være bypark, som alle kan få glæde af. Man kunne også nøjes med at lave et antal brede cykel- og gangbroer hen over banegraven i stedet for at overdække den helt, hvis tanken er at forbinde de to bydele på hver side af banegraven. Her kunne man lade sig inspirere af New Yorks High Line eller lignende områder andre steder i verden.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

M. Johnsen

Indsendt

19/09/2020 15:00

Sagsnummer

HS2871516

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Midtbyen
Hørings-id

H191

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00