Gå til hovedindhold

Høringssvar

For mange kvadratmeter på for lidt plads er en kortsigtet løsning

Vi er et ungt par, der skriver som kommende beboere på Frederiksbjerg, meget tæt på banegraven. Som visse andre ser vi som udgangspunkt fornuften i at udnytte banegraven til bebyggelse og samtidig skærme togene væk. Det er dog særdeles vigtigt, at det sker på en måde, hvor hovedsigtet er borgernes interesser.

Med andre ord må hensynet til at opnå et relativt kortvarigt højt afkast på et projekt ikke kompromittere borgernes interesser med negative konsekvenser for de mennesker, der faktisk bor i området, mange år ud i fremtiden. Der bør være fokus på, at dette grønne element i byen ikke erstattes af et tætbebygget område med høje, generiske bygninger, da det vil ødelægge ånden og charmen, som denne del af Aarhus unægtelig har. Det er desværre vores klare holdning, at det foreliggende forslag i højere grad er udtryk for det første, end det sidste.

Forslaget indebærer grundlæggende en alt for høj grad af bygningsfortætning med alt for meget højde. Der er tale om alt for mange kvadratmeter på alt for lidt plads - og dette er et sted i byen, hvor der er brug for luft, lys og grønt. De ekstremt mange kvadratmeter vil virke helt uproportionale på så lille et område, hvilket vil være ødelæggende og uharmonisk i forhold til den øvrige arkitektur og det generelle, charmerende udtryk i Frederiksbjerg. Som det blev udtryk i et andet høringssvar; visualiseringer på papiret er taknemmelige - men i praksis vil den foreslåede højde indebære voldsomme skyggevirkninger på det omkringliggende gamle kvarter, hvilket vil skabe en mørk mur mellem områderne.
Dertil kommer, at så meget byggeri vil skabe et ekstremt pres på vejene i de omkringliggende områder, der i forvejen er tæt trafikerede.

Ved at skære ned på kvadratmeterne - særligt i højden - vil overdækningen omvendt åbne op for, at de mange gode tanker og idéer i forslaget faktisk kan integreres med den eksisterende bebyggelse samt indeholde grønne og rekreative tiltag, hvilket vil være til stor gavn og glæde for borgerne i mange år ud i fremtiden. Dét ville være en langsigtet løsning, der med al sandsynlighed stadig kan gennemføres på en profitabel måde. Ved at bevare - eller ikke væsentligt overstige - den nuværende højde i det omkringliggende kvarter, vil det nye byggeri fremstå langt mere i harmoni hermed og faktisk binde de to bydele i Aarhus sammen, således som forslaget også efter sin ordlyd har til hensigt.

Som en sidebemærkning må vi i øvrigt opfordre til, at nære naboer kompenseres for en så omfattende byggeproces, som forslaget indebærer. Den vil med al sandsynlighed blive meget langtrukken og indebære daglig tung larm i en lang periode. Aarhus Kommune bør i den forbindelse huske at inddrage nære naboer i processen, således at de bliver hørt.

Vi håber, borgernes stemmer vil blive taget alvorligt - og forhåbentligt kan der opnås en god løsning, som alle bliver tilfredse med.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jesper Juul

Indsendt

19/09/2020 16:04

Sagsnummer

HS4654448

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Midtbyen
Hørings-id

H191

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00