Gå til hovedindhold

Høringssvar

Nej.

Nej, ellers tak. Den foreslåede overdækning af vil være en katastrofe for naturen, for miljøet og ikke mindst for beboerne i området. Planen skal tages af bordet bl.a. fordi:

• Den nuværende grønne kile skal bevares fordi den gavner biodiversitet, optagelsen af CO2 fra luften of ikke mindst fordi den er en velsignelse for dyrelivet
• Ejerne af ejendomme i området får uforskyldt forringet værdien af deres boliger, og de vil i en lang periode med usikkerhed være stavnsbundet, da ejendomme er svære at følge så længe fremtiden er uvis
• Beboerne (ejere og lejere) vil blive plaget med støj, blokeringer af trafik og byggerod i mindst 6 år
• Byfortætningen har allerede nået en grænse, hvor byens charme og tiltrækning har lidt skade, og der er derfor ingen grund til at bygge i den grønne kile
• Butiksdøden bliver en følge af corona pandemien, og udvikling af flere butikker og erhvervsarealer, som i det foreslåede foreslået projekt, vil accelerer til denne udvikling til skade for bymidten
• De planlagte boliger vil blive kostbare, og kun velstående Aarhusianer vil få mulighed for at bosætte sig her. Projektet vil derfor skubbe til skævheden i den geografiske fordeling af Aarhusianerne.

Det er arrogant og nærmer sig bedrag, når projektet erklærer ”AMBITIONERNE FOR BANEKVARTERET ER AT VÆRE ET AKTIVT BIDRAG TIL DEN GRØNNE OMSTILLING – ET FORGANGSEKSEMPEL IFT. AT INDFRI BÅDE INTERNATIOALE OG NATIONALE KLIMAMÅLSÆTNINGER”. Det er åbenlyst, og en konstruktion af et bærende betondæk i to etager vil have en enorm klimabelastning i forhold til hvis der bygges green-field, ligesom de foreslåede grønne planter i projektet aldrig vil kunne optage så meget CO2, som den beplantning, der skal fjernes.

Jeg ville håbe, at man henter international inspiration og f.eks. ser på de mange grønne områder, som man er lykkedes med at bevare i Berlin. Det foreslåede projekt peger i modsatte retning og vil være et søm i ligkisten til Aarhus som en by, der er rar at bo i.

Debatoplægget har tydeligvis været meget dyrt at udarbejde, og det er svært for udenforstående at kommentere det i detaljer, da MT Højgård, CF Møller og de andre involverede jo har indsigt, professional viden og ressourcer. Jeg vil derfor opfordre Byrådet til at sikre, at ”almindelige” Aarhusianers holdning ikke bliver tromlet ned af magtfulde spillere, som fokuserer på egne interesser og ikke på Aarhusianernes.

Jeg vil opfordre til at man hurtigst muligt meddeler, at planerne er lagt på is.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Peter Sejersen

Indsendt

20/09/2020 20:09

Sagsnummer

HS4699702

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Midtbyen
Hørings-id

H191

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00