Gå til hovedindhold

Høringssvar

Stop det ødelæggende projekt i banegraven!

Stop det ødelæggende projekt i banegraven!
Den grønne kile til midtbyen samt lys og luft fjernes, hvis projekt banegraven tillades. Projektet vil blive en tæt og høj bebyggelse, der som en forvokset gøgeunge vil mase sig ned i midtbyen. Det vil totalt forandre og ødelægge det sprudlende kvarter omkring Jægergårdsgade, smadre de små gaders stille charme og fortætte området omkring banegården i et alt for stort omfang. Det bliver alt for tæt, det bliver alt for stort, og med alt for mange biler ud og ind af P-dækket. Vi har ikke brug for det. Stop det!
Aarhus’ nu afdøde ’grønne rådmand’, De Radikales Bjarne Ørum, ville vende sig i sin grav, hvis han blev bekendt med, at hans elskede grønne kile fra Brabrandsøen helt ind til midtbyen på denne brutale måde risikerer at blive amputeret og skamferet. Med sit store arbejde for naturen i Aarhus var han en foregangsmand på det område. Og vi er da kommet langt videre, siden han forlod byrådet, med indsats for en grøn by, klima-indsats og meget mere. Så hvorfor dette kæmpestore tilbageskridt, der bomber byudviklingen i Aarhus helt tilbage til 1970’erne. Det kan man da ikke mene!
Aarhus vokser, og godt for det, i hvert fald på mange måder. Men vi behøver altså ikke allesammen klumpe os sammen ovenpå hinanden i midtbyen. Det er faktisk en rigtig dårlig idé. Og det er da heller ikke sådan, udviklingen beskrives i Kommuneplanen fra 2017. Ifølge den skal byens udvikles som et ’fingerprincip’, hvor byen vokser udad fra midtbyen med vækst omkring akserne samt fortætning og øget mangfoldighed i de fritliggende bysamfund.
I forordet til Planstrategi 2019 beskriver borgmester Jacob Bundsgaard og Teknik- og Miljø rådmand Bünyamin Simsek, at Aarhus i fremtiden skal huse mange flere mennesker og være tættere. Men de tilføjer: ”Udviklingen af den tætte by skal dog ske med respekt for de eksisterende områder og kvaliteter og vi skal sikre, at udviklingen ikke kun sker i Midtbyen. I vores planlægning skal vi derfor have større fokus på områderne uden for ringvejen og i de fritliggende bysamfund, der rummer betydelige potentialer og nogle rammer som tiltaler mange mennesker.”
Hvis de to herrer mener noget med, hvad de skriver, så skal der være respekt for ikke at ødelægge det unikke område på Frederiksbjerg, altså Jægergårdsgade-kvarteret, hvor jeg selv bor. Et mastodont-byggeri, med mange meget høje huse, ved siden af det unikke kvarter med små byhuse, vil forrykke og forstyrre hele området. Når et område er populært, vil flere og flere søge derhen. Det går rigtigt fint i lang tid. Men lige så langsomt bliver sådan et område alt for besøgt og overbefolket, så stiger huslejerne, butikker og beboere skiftes ud, og i løbet af nogle år er det hele forandret. Ja, ødelagt i forhold til, hvad der fra starten var populært. Det ser man i mange byer i Europa. Hvis der pludselig skal bo i tusindvis flere mennesker lige klos op ad Jægergårdsgade-kvarteret, så vil denne sørgelig udvikling lynhurtigt slå igennem her. Og hvad der først er ødelagt kan ikke genskabes.
Hvis borgmesterens og rådmandens ord ”med respekt for de eksisterende områder og kvaliteter” skal give nogen mening i denne sammenhæng, så skal projekt banegraven øjeblikkeligt skrinlægges. Og hvis man mener noget med, at udviklingen skal foregå ad de nævnte akser. Så skal man da hellere fokusere på det, som man jo altså selv har besluttet sig for i byrådet.
’Bæredygtigt’ bliver byggeriet benævnt. Det kan man ikke kalde det, i forhold til at midtbyen her vil blive alt for tæt og overbebygget. Hvis vi skal lære noget af corona-krisen, så skal vi ikke klumpe os så meget sammen i fremtidens byer, som der her lægges op til.
’Bilfrit’ kaldes byggeriet. Ja tak, men med et bildæk med plads til masser af biler, vil beboerne ganske vist ikke køre i deres egne gader, hvilket de ikke må ifølge planen. De vil derimod køre i alle gaderne rundt om, og de vil dermed medvirke til, at der bliver endnu mere biltrafik i midtbyen. Det er igen at gå baglæns i udviklingen, hvor fremtiden er at udvikle byen med mindre bilisme og bedre vilkår for cyklende og gående.
Når man som her, altså i banegraven, ikke bare skal købe grunden, for at kunne bygge, men også først skal bygge grunden, et betondæk over banegraven, så bliver sådan et byggeri jo hundedyrt. Det er selvfølgelig også derfor, at man gerne vil bygge så mastodont stort med så høje huse. Og det kan kun ende på én måde, med et dyrt byggeri for folk der har penge. Byggeriet vil derfor slet ikke vil leve op til visionen om Aarhus som en blandet og mangfoldig by.
Som jeg har skrevet, er projekt banegraven på mange måder bagstræberisk og imod byrådets udmærkede visioner for udviklingen af Aarhus. Det er simpelthen forkert og ødelæggende på rigtigt mange måder. Hvis det ikke stoppes, vil man senere fortryde det. Så stop det nu!
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Ole Jessen

Indsendt

23/09/2020 18:24

Sagsnummer

HS8024413

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Midtbyen
Hørings-id

H191

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00