Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar vedr. overdækning af banegraven

Indledning
Jeg har, med interesse, set på det stillede forslag vedr. overdækning af Banegraven. I udgangspunktet er jeg ikke imod etableringen af nye, smukke bydele i Aarhus C – jeg stiller mig dog kritisk over for en række områder af det fremstillede forslag da jeg ejer en lejlighed i området.

Manglende mangfoldighed
Konsortiet ønsker at opfører 110.000 kvadratmeter på arealet over banegraven. Boligerne skal være lejligheder som den almene dansker skal kunne betale sig fra – en mangfoldig bydel, som det står skrevet. Jeg udviser min tvivl for om disse lejligheder bliver økonomisk tilgængelige, med de store tiltag der skal gøres, inden man overhovedet har et dæk at bygge på.

Sammenhæng med det eksisterende byrum
Den generelle bebyggelsesprocent for de omkringliggende områder er i gennemsnit væsentligt lavere end det nye område. Jeg stiller mig ikke uforstående overfor hvorfor man ønsker at maksimerer bebyggelsesprocenten, men stiller mig dog undrende ovenfor om det er nødvendigt at fortætte Frederiksbjerg yderligere. Dertil kommer, at jeg savner en sammenhæng til de omkringliggende kulturhistoriske bygninger og kvarterer. Jeg ønsker ikke, at dette projekt bliver endnu et projekt, der hovedsagligt fokuserer på volumen, henset til placeringen af projektet midt i Aarhus. Dertil kommer, at området vil blive bebygget meget mere i højden i forhold til det øvrige Frederiksbjerg. Dette medfører, at man fratager borgerne i området det udkig og den luft som vi holder så meget af og flyttede hertil for at få. Jeg mener derfor ikke, at de nuværende forslag sikre et godt samspil med i forvejen eksisterende områder men derimod udgør en ny, massiv, lukket bydel midt mellem de historiske og smukke områder. For at imødekomme dette ser jeg, at kommunen som medejer og politisk myndighed sætter barren højere, og inviterer til en visionær arkitektkonkurrence eller på anden måde udfordre det stillede forslag.

Sammenhæng med det eksisterende byliv
Jeg mener ikke at konsortiet har taget stilling til presset på de omkringliggende områder generelt. Én ting er presset på det omkringliggende byliv i form af barer, cafeer m.v., noget andet et skoler og daginstitutioner. Den nye fortætning vil medfører et utroligt pres på i forvejen pressede tilbud i området. Det nye byggeri vil sætte et stort pres på de få grønne områder vi har i nærheden og jeg stiller derfor et forslag om, at man finder den nødvendige finansiering og etablerer ét, stort grønt område over banegraven i stedet.

De bedste hilsner
Camilla Steengaard Rasmussen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Camilla Steengaard Rasmussen

Indsendt

23/09/2020 19:17

Sagsnummer

HS0952465

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Midtbyen
Hørings-id

H191

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00