Gå til hovedindhold

Høringssvar

DEBATOPLÆG - OVERDÆKNING OG NYT BYKVARTER OVER BANEGRAVEN

• Umiddelbart ser projektet besnærende ud, der er flere ting at glæde ig over. I oplægget ingen bronceplader på husene, arkitekturen og materialer er afvekslende. Men jeg er alligevel stærkt imod det fremlagte oplæg.
• Det bliver i den fremlagte form et meget lille, tæt bebygget område, der skal bære mange ønsker. Og det kan man efter min mening ikke på den begrænsede plads. I følge oplægget vil ”Byrummene (vil) forbinde byen på nye måder og skabe et styrket flow til og fra samt omkring Aarhus Banegård” Det lyder som Rådhuspladsen i København, et umådeligt trafikeret område, - her bliver ikke plads til rekreative pletter. Her vil bestandigt være uro fra flowet af gående og cyklende,
• Man skriver i oplægget, at ” De nye byrum er samtidigt en unik chance for at udvikle de urbane kvaliteter, som ikke findes i Aarhus bymidte i dag”, - det havde været rart at vide, hvilke urbane kvaliteter, der ikke findes i Aarhus bymidte og som skal udvikles. Hvad er definitionen på Aarhus Bymidte ?
• Der mangler legepladser og legestationer i det fremlagte
• Biodiversiteten er ikke stor, de fleste planter og træer synes at være løvfældende, - det giver et uendelig trist område om vinteren. Man kunne i stedet have forskellige stedsegrønne planter, buske og træer med bær, der ville tiltrække fugle. Frugttræer, kastanietræer, nøddebuske, der giver oplevelser. Området er meget tæt og forholdsvist højt bebygget, hvordan vil en beplantning overhoved klare sig under de vilkår?
• Bebyggelsen har flere åbne gårdrum, hvor enhver kan gå ind. Det er utrygt for de børnefamilier, man håber på, vil bosætte sig der. Der må være sikre, aflukkede gårde med sol og lys, så det bliver attraktivt for folk at bo der. Det er det ikke, som det er fremlagt.
• Jeg kunne ønske mig, at der i en del af boligmassen bliver sat et par opgange af til ældre- og handicapvenlige boliger. Det var genialt, at byrådet besluttede at lægge Plejecentret Møllestien midt i byen, så de ældre kan komme ud, den tradition må man meget gerne fortsætte.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Marianne Ritzau

Indsendt

23/09/2020 22:18

Sagsnummer

HS6898829

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Midtbyen
Hørings-id

H191

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00