Gå til hovedindhold

Høringssvar

Angående overdækning af banegraven.

Jeg synes principielt at det er spændende muligheder der folder sig ud, med en hel eller delvis overdækning af det pågældende banegårds-areal. MEN - hvis overdækningen sker for at fortætte byen yderligere er jeg ekstremt skeptisk.

Jeg ved godt at byfortættelse har været byrådets mantra gennem en årrække - men det er en årrække som har været præget af alt for højt og koncentreret byggeri der samtidig i alt for høj grad har koncentreret inden for Ringgaden. Det har været til skade for skylinen, for udsynet, for byrummet bredt og det har været med til at forværre Aarhus' i forvejen store trafikale problemer. Derfor vil en yderligere fortætning i mine øjne udelukkende være til glæde for de bygherrer, der efterhånden vel må være forgyldte nok af byggeboomet.

Hvis overdækningen derimod blev brugt til at skabe en bypark med rekreative arealer, måske en koncert-scene eller noget i den stil ville det være en gave. Hvis dette parkområde visse steder blev udstyret med sikre men spektakulære kig ned til det underliggende bane-terræn ville det kunne blive et parkområde ud over det sædvanlige et tilløbsstykke også for turister. En slags "Central Park" midt i byen. Det ville også være naturligt at bruge plads på en cykelparkering, så man kunne sløjfe den nuværende cykelparkering i Bruunsgade, der på grund af sin højde totalt blokerer udsigen fra Bruunsbro og gør denne strækning mørk og skummel og aldeles ucharmerende.

Med venlig hilsen og håb om at byrådet for en gangs skyld tør lade kvalitativ vækst gå foran kvantitativ vækst. Og der er vel også grænser for hvor meget Aarhus skal vokse mere end befolkningstilvæksten i Danmark.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Svend Seegert

Indsendt

24/09/2020 11:14

Sagsnummer

HS6121245

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Midtbyen
Hørings-id

H191

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00