Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringsperiode og borgerinddragelse

En al for kort høringsperiode – giv plads til en mere grundig borgerdialog – forlæng høringsperioden

Som beboer på Frederiksbjerg oplever jeg, at den høringsperiode der er omkring banegravsprojekt er al for kort.

Jeg har talt med mange, som synes, at sagen er interessant, men slet ikke har haft tid til at forholde sig til sagen, endsige indsende høringssvar.

Ligeledes har jeg talt med mange, som overhovedet ikke anede at høringsperioden kørte. Selv professionelle arkitektfirmaer, jeg har talt med, var ikke klar over høringsperioden.

Noget tyder på, at informationsniveauet fra kommunen om høringen ikke har været tilstrækkelig.

For mig ser det ud som om borgerinddragelsen, med denne høringsperiodes længde, bliver betragtet som et nødvendigt onde, når man vælger den kortest mulige høringsperiode.

Jeg foreslår, at høringsperioden udvides med f.eks. 3 måneder og informationsniveauet om høringen styrkes. Der kunne arrangeres borgerdialogmøde mellem borgerne, professionelle arkitekter og kommunen, så vi får en mere grundig diskussion af, hvad visionen for vores midtby skal være.

Jeg er klar over, at investorerne nok har en stram tidsplan, men et så stort projekt bør ikke hastes igennem, men gives bedre tid. Så må investorerne vente – det er trods alt vores by, som vi elsker så meget og ikke vil have ødelagt pga forhastede beslutninger.

Det er lidt beskæmmende for demokratiet med den noget venstrehåndsagtige måde borgerinddragelsen er håndteret – det er jo trods alt ikke bare et par huse det drejer sig om, men et kæmpe byggeri- en hel ny bydel, som kommer til at præge hele midtbyen – derfor er der brug for en mere grundlæggende dialog og borgerinddragelse.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Mogens Knudsen

Indsendt

24/09/2020 13:31

Sagsnummer

HS6066561

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Midtbyen
Hørings-id

H191

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00