Gå til hovedindhold

Høringssvar

Banegraven

BANEGRAVEN
Høringssvar 24. september 2020
Nu sker det igen!
Byplanlægningen af vores by udarbejdes ikke som en helhed, idet der fortsat foretages et udpluk af byen, hvor der udarbejdes projekter.
Opfordring:
1. tænk på borgerne
2. tænk på miljøet
3. tænk på byen som helhed
4. tænk på fremtiden
5. tænk på det sociale liv
6. tænk på kulturen og arven
Der mangler følgende:
1. at beslutningstagerne udarbejder en generel helheds-byplanlægning, hvor infrastrukturen er gennembearbejdet i forhold til adgangsveje for alle transporttyper, kollektiv transport og udbygning af p-pladser i byens randområder med shuttlebus tilbud.
2. at beslutningstagerne tager miljømålene seriøst.
3. at beslutningstagerne tager et helikopterperspektiv og udarbejder en helhedsplan for grønne åndehuller/parker – ikke kun som tagterasser.
4. at beslutningstagerne tager det seriøst, at et større befolkningstal i midtbyen betyder et øget tryk på de få rekreative områder i den tætte by samt på landområderne, som aktuelt anvendes flittigt.
5. at beslutningstagerne tager ved lære af tidligere projekter.
6. at beslutningstagerne tager læring af 2020´s sundhedsproblematik med en pandemi, hvor både nationale og internationale eksperter anbefaler mere åbne byer og åbne arealer i byerne.
7. at beslutningstagerne tager læring af historien om bygningstæthed, nemlig at vi for over 100 år siden påbegyndte nedrivninger af hensyn til sygdomsforebyggelse (lys og luft).
8. at beslutningstagerne fastholder en arkitekturpolitik.
9. at beslutningstagerne har respekt for tidligere tiders byggerier.
Banegraven:
Projektet viser:
1. at der bliver bygget tæt.
2. at der mangler en helheds-planlægning
3. at der ikke tages megen hensyn til sol og skygge.
4. at der bygges i højden.
5. at den naturlige bevoksning langs banegraven fjernes for at blive erstattet af særligt udvalgte træer og busker, som egner sig til ”kummebeplantning”.
6. at banegraven skal udvides mod Frederiksbjerg med nedrivninger til følge.
7. at trafikken mangedobles i området.
8. at tog- og bustrafik ikke bliver integreret i en ”fælles-station”.
Det tyder på, at projektbeskrivelser udarbejdet med mange rigtige ord og flotte illustrationer forblænder beslutningstagerne.
Beslutningstagerne forventes at forholde sig til nutiden men ikke mindst fremtiden. Desværre har tidligere projektbeskrivelser blot været et signal og efter projektgennemførelserne genkendes sjældent projektbeskrivelserne.

På vegne af Fællesrådet Aarhus K
Birgitte Bogner
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lokalråd Carl Blochs Gade v/ Birgitte Bogner

Indsendt

24/09/2020 19:54

Sagsnummer

HS3919541

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Midtbyen
Hørings-id

H191

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00