Gå til hovedindhold

Høringssvar

Behov for ilt, urban natur og plads til åbne mødesteder og fællesskaber

De mest værdifulde kvaliteter for Aarhus har hidtil været, at natur og kultur i menneskelig skala, også i byens centrum. Tilsvarende at infrastrukturen; trafik, parkering og kollektiv trafik i mange år fulgte udviklingen i antallet af beboere og virksomheder i centrum.
Men som beboer i Aarhus C med arbejdsplads i Aarhus C, oplever jeg, at i de seneste år er byudviklingen blevet alt for ekstrem. Trafikken i midtbyen er kaotisk, det er umuligt at finde parkeringsplads, og støjniveauet fra trafik og byggeri opleves som grænseoverskridende. Det samme gælder private fester i de få grønne områder, som er er tilbage i midtbyen.
I lyset af pandemien virker det absurd og usundt, at presse mere tæt og højt byggeri med alt for små boliger og for mange mennersker ind i en midtby, som allerede er presset.
Banegraven kunne være en ilt-lomme, med natur, lys og luft og plads til liv mellem borgere i midtbyen - og natur - som bidrag til Aarhus Kommunes mål om FN's verdensmål.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Borgergruppe i Aarhus

Indsendt

24/09/2020 22:28

Sagsnummer

HS2783464

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Midtbyen
Hørings-id

H191

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00