Gå til hovedindhold

Høringssvar

høringssvar om banegraven

Høringssvar fra Midtbyens Fællesråd Aarhus d. 24.9.2020
Banegravsprojektet er voldsom fortætning i en i forvejen tæt midtby, uden tænkning og hensyn til klimaet.

Grundejerne DSB, Aarhus Kommune, MT Højgaard m fl er gået sammen om et projekt, hvor man vil overdække banegraven for at bygge en ny bydel. I beskrivelsen kaldes det ’en af verdens mest bæredygtige byer’.
For at bebygge banegraven og for at sikre trafik til banegården og parkering til de mange boliger og andre trafikmål i denne nye bydel, skal der etableres to store dæk.
Områdets areal er ca 33.800 m2, som man tænker at bebygge med 110.000 m2 . Af projektmaterialet er det svært at vurdere de betydelige visuelle og miljømæssige virkninger af så tæt en bydel. Men uden tvivl er der tale om en voldsom fortætning, med bygninger i højhusstørrelse, højhuse, som hverken ligger i kommunens eget udpegede højhusområde, eller svarer til ønsket om en by i en menneskelig skala for moderne mennesker.

Ambition om at skabe “en af verdens mest bæredygtige bydele”, lyder jo lovende.
Bystyret, såvel som byens borgere arbejder med og engagerer sig i klimastrategier og begrænsning af CO2-udslip, genanvendelse, byggeri med bæredygtige materialer, klimavenlig energiforsyning, forbedret kollektiv trafik osv.
Hvordan passer de grønne og klimamæssige planer og visioner ind i dette kolossale projekt?

I det kommende år skal der udarbejdes en ny kommuneplan, som helt nødvendigt må tage udgangspunkt i klimaet, og først og fremmest baseret på et opgør med den evige vækst.
Banegravsprojektet må nødvendigvis tilpasses en sådan målsætning.
Endvidere:
En stor tæt bydel på denne placering vil være en endnu større udfordring for bylivet i strøggaderne og Frederiksbjergs strøg, Jægergårdsgade.
Hvilke problemer vil trafikmål som et dæk med 500-700 bilpladser medføre for trafikbelastningen i resten af byen? Et det troværdigt at tale om bilfri bydel her?
Aarhus Kommunes motto er at skabe ‘byliv før byrum før bygninger’. Mener man virkelig, at der skabes byrumskvaliteter mellem 5-10 etagers blokke? Projektet viser billeder med beplantninger og grønne torve, som i de smalle gaderum mellem tårnhøje facader må forblive eventyrdrømme.
--
Hvis endelig banegraven skulle overdækkes, er det vores bedste bud, at der her kan skabes et nyt stort grønt område, en bypark, et område med idræt, leg, ophold og kultur midt i byen, bl.a. som kompensation for den overbebyggelse og fortætning som vi har set på bl.a. Ceresgrunden, Godsbaneterrænet, Den grønne kile og ved Sydhavnen mm.
med venlig hilsen
Midtbyens Fællesråd for Latinerkvarteret, Øgaderne og Nørre Stenbro

Thomas Kruse
kontakt thkruse4@gmail.com
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Thomas Kruse

Indsendt

24/09/2020 22:30

Sagsnummer

HS8414513

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Midtbyen
Hørings-id

H191

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00