Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til Lokalplan nr. 1131 - Blandet bolig og erhverv ved Truevej 50, Brabrand

Indsigelse mod bebyggelse

Hermed følger vores indsigelse mod bebyggelse på Truevej 50

-- Grund til salg --
Grunden (grund 9c), der ønskes bebygget, blev i 2015 sat i udbud af Aarhus Kommune for 25.000 kr. med følgende tekst:

“Ud over eventuelle mindre bygninger, der indgår i driften af området som offentlig parkering og grønt område, må der ikke opføres bebyggelse.”

Ovenstående tekst tolkes, ifølge undertegnede, at der ikke må bebygges et større boligkompleks på området. Vi finder det mærkværdigt at kommunen nu fem år efter kan ændre mening i sådan en sag, da det er direkte modstridende denne tekst. I forbindelse med udbuddet modsage undertegnede ikke kommunens salg af grunden, da vi så ovenstående som en forsikring om, at der ikke måtte bygges på området.

-- Tidligere henkastet sag --
Da Højriisparken (grund 7t) blev bygget for år tilbage var intentionen at bygingen skulle strække sig længere mod Brabrandhus end den gør i dag. Dette blev dog henkastet blandt andet på grund af indsigelser fra beboere i de omkringliggende huse.

-- Nuværende lokalplan ---
I den nuværende lokalplan (lokalplan 280 § 3) listes det ligeledes at bebyggelse skal kunne “indpasses uden gener for omgivelserne”. Undertegnede bor i villahuset (grund 9f) med sin familie, direkte overfor den kommende bygning. En ny høj bygning vil give frit indkig til vores have og bolig hvilket vil påvirke vores færden og privatliv og derved skabe potentielle gener. Netop som lokalplanen beskriver ikke må ske. Samtidig mener vi at en ny større bygning så tæt på vil sænke værdien af vores bolig. I den nuværende lokalplan listes dette område (grund 9c) som et rekreativt område. Denne status ønsker vi at bibeholde.

-- Lavere bebyggelse --
Såfremt kommunen, på trods af vores indsigelse, ønsker at give tilladelse til byggeriet, vil vi foreslå at bygherre ikke får lov til at bygge i 4 etager. Den nuværende lokalplan giver ikke tilladelse til at bygge højere end 3 etager i opgrænsende områder. Derfor vil vi, såfremt kommunen godkender projektet, foreslå, at kommunen maksimalt tillader 3 etager, som er etagehøjden på Brabrandhus, da en højere bygning vil virke voldsom og fjerne det grønne indtryk, træerne bagved giver.

-- Forslag til området --
Vi foreslår i stedet, at grunden forbliver et rekreativt område; et åbent rum, hvor man kan nyde udelivet og have det godt sammen. Måske halvdelen af Brabrands skolebørn passerer dagligt dette område. Brabrand har efterhånden et stort antal børnefamilier, men kun ganske få områder til leg. Lad os hellere lavet dette område til et offentligt sted hvor børnene kan gøre ophold og være sammen med deres venner. I stedet for et boligkompleks kunne der anlægges en grøn park - f.eks. med en god legeplads til glæde for børnene, motionsredskaber, skaterbane, grill, osv. til glæde for især Brabrands børnefamilier.

-- Hvilket Brabrand vil vi gerne have? --
Vi må spørge os selv, hvad det er for et Brabrand vi som beboere ønsker. Er det en tæt bebygget zone eller er det et Brabrand med reakreative grønne områder til gavn og glæde for alle beboere? For os - og formentlig rigtig mange af Brabrands beboere - er der ikke tvivl.
Vi ønsker steder for fællesskab og hygge, mulighed for udendørs sociale arrangementer og et legende liv for Brabrands børn. Ifølge os, er det dét, der vil skabe et levende byområde og kvalitative opholdsarealer i området omkring Hovedgaden. -Ikke tættere bebyggelse.

M.v.h. Louise og Søren - en børnefamilie på Hovedgaden i Brabrand
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Søren Friis Dam

Indsendt

24/10/2020 22:10

Sagsnummer

HS2264011

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H207

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00