Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til Lokalplan nr. 1131 - Blandet bolig og erhverv ved Truevej 50, Brabrand

lokalplan 1131

Indledningsvis vil jeg gerne udtrykke min forundring over, at man som ejer af nabo ejendom til lokalplan området (matr. nr. 8 g Brabrand by) ikke får tilsendt materiale direkte om ændringer i ens nærområde, men skal høre det fra andre. Er det en korrekt fremgangsmåde eller er der tale om en fejl fra kommunens side?

Dernæst vil jeg gerne udtrykke min undren over, at kommunen i sit materiale ligger til grund, at færden på min matrikel er for alle. Det er det bestemt ikke. Der er tale om at ejer/lejere af bolig på matriklerne 7u og 9c Brabrand by kan benytte min ejendom som færdsel til og fra Hovedgaden. Hvordan sikrer vi fremover at denne ret alene bliver brugt af ejere/lejere af de 2 matrikler og ikke som der ligges op til af kommunen i lokalplanen at det er en sti til Hovedgaden som alle bare må benytte. Hvad med den fremtidige vedligeholdelse af området - hvem skal stå for det/betale herfor.
For at undgå at andre end de ejere/beboere på de nævnte matrikler har fri og uhindret adgang til området kunne det være en ide at lukke området af, således at det alene var de retmæssige brugere af området der fremover bruger arealet.
Allerhelst ser jeg helst at deklarationen sløjfes - det der måske var korrekt i 1944 under 2. verdenskrig behøver jo ikke at være korrekt idag. Der er mange andre muligheder for adgang til Hovedgaden uden at skulle gå igennem min have. Såvel brug af fortov på Truevej som sti foran Brabrandhus giver uden væsentlig forøgelse af antal gå meter direkte adgang til Hovedgaden.

Peter - ejer af ejendom på Hovedgaden
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Peter Alstrup

Indsendt

09/11/2020 12:54

Sagsnummer

HS5847203

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H207

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00