Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Helhedsplan Viby

Undertegnede ser generelt meget positivt på den udarbejdede helhedsplan for Viby, jeg mener dog at kunne se en forøgelse af de trafikale udfordringer.

• Hvordan aflastes Viby Torv for den trafikmængde der er allerede nu?

Forskellige muligheder er bragt i forslag, bl.a.:

• Etablering af rampeanlægget ved Ravnsbjergvej, denne løsning ser jeg dog ikke løser det trafikale problem – det flytter det bare fra Viby Torv til krydset Ravnsbjergvej/Skanderborgvej som allerede i dag er voldsomt belastet.

Yderligere mener jeg at kunne se følgende problemer uden det nedenfor nævnte er en fuldstændig liste over trafikale udfordringer inkl. støj m.m. i Viby.

• Hvordan ser man den ”Grønne kile” etableret i Viby og Viby Torv, især hvis der på Viby Torv påtænkes eller etableres P-pladser og busstation?
• Hvis helhedsplanen nævner et stærkt bycentrum med torveaktiviteter i Viby C – Hvordan harmonerer det med busstation og underjordisk parkering under nuværende Viby Torv (7.500 mennesker hver dag)?
• Hvis der påtænkes bebyggelse på Viby Torv – Hvordan vil man så få plads til busstationen, uanset der etableres parkeringskælder med busstation i gadehøjde vil det blive en voldsom mængde biler, måske endda flere end nu, der skal til og fra Viby Torv, så etablering af rampeanlægget løser slet ikke de trafikale udfordringer på Viby Torv?
• Hvordan påtænker man adgangen til Eskelund løst, når busser m.m. for nuværende skal indover Viby Torv for at kunne aflevere passagerer til koncerter og hvad der ellers er tænkt af events på Eskelund området, især når Skanderborgvej fra Viby Torv og til Kongsvang nedklassificeres fra vej til gade? Adgang til Eskelund kan kun ske fra en side.
• Efter flytning af Molslinjens færgeleje, må der også påregnes forøget trafik på Skanderborgvej, umiddelbart tror jeg ikke Åhavevej ”tager” hele trafikken – har man tænkt det ind i helhedsplanen og trafikale løsningsmuligheder i Viby?
• Hvordan har man tænkt sig at løse de trafikale udfordringer hvis man ønsker bebyggelse i 3 til 4 etager med mulighed for en forøgelse fra 4 til 6 etager – det daglige antal mennesker der har brug for transport og parkeringsmulighed forøges betragteligt?
• Der foreslås broer for adgang over Skanderborgvej – det virker som om det harmonerer dårligt med de problemer der har været de sidste år med ting der er kastet ned på de kørerne fra broerne

Undertegnedes holdning er, at de trafikale løsninger (P-pladser, busstation, evt. letbanestation) skal ”flyttes længere ud” mod eksempelvis Hasselager og Hørning for at få implementeret helhedsplanen for Viby på en god og struktureret måde, derved kan man det måske også lykkes at få implementeret den overordnede og ønskede ”femfingerstrategi” for adgang til Aarhus C som vist stadig er gældende.

• Denne løsning understøtter således også ønsket om at reducere Skanderborgvej fra 4 til 2 spor fra Viby Torv til Kongsvang

Etablering af rampeanlæg blev indtænkt som en løsningsmulighed for aflastning af Viby Torv, da Skanderborgmotorvejen blev etableret sidst i halvfjerdserne, siden den tid er boligmassen og trafikken omkring motorvejen og Ravnsbjergvej forøget betragteligt med de problemer det vil skabe hvis rampeanlægget etableres for ikke at sige der er problemer allerede nu uden rampeanlæg.
Der skal helt andre tanker til for at løse de trafikale udfordringer for adgang til Viby og i særdeleshed Aarhus – man skal længere ud til Hasselager evt. Hørning, for at skabe et bedre trafikalt flow, så midlerne, der skal til for at etablere et rampeanlægget, må kunne bruges meget bedre et andet sted.

Man vil gerne skabe vækst hvor det giver bedst mening - fokusere på byliv, arkitektur og grønne omgivelser – det harmonerer meget dårligt med busser, biler, parkeringspladser, letbane, m.m.

Mvh
Michael Hytting

2020.11.11
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Michael Hytting

Indsendt

11/11/2020 11:47

Sagsnummer

HS4196309

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Andet
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Viby
Hørings-id

H208

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00