Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Bedre by i Viby

Strategisk helhedsplan for byudvikling langs Skanderborgvej

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

 

Helhedsplanen skal sætte retningen for den fremtidige byudvikling i Viby. Med byudviklingsindsatser, klima- og infrastrukturprojekter skal bydelen opgraderes, så Viby bliver en bedre og mere sammenhængende bydel med et trygt og blomstrende byliv.

Samtidig med Helhedsplanen er der udarbejdet en Miljørapport samt Tillæg nr. 84 til Kommuneplan 2017.

Helhedsplanen, Miljørapporten samt Kommuneplantillægget er i offentlig høring fra den 14. oktober til den 9. december 2020, og kan ses på denne side under "Materialer".

Borgermøde

”Hvis du ikke kunne deltage i informationsmødet har du mulighed for at se optagelsen via http://bit.ly/HPSKBV2020, der er tilgængelig i høringsperioden indtil den 9. december 2020”

-------

DETTE BORGERMØDE ER AFHOLDT

Aarhus Kommune inviterer til virtuelt informationsmøde om Bedre by i Viby - Strategisk helhedsplan for byudvikling langs Skanderborgvej.

Mandag den 9. november 2020 kl. 17.00 - 18.30 via Microsoft Teams Live.

På mødet vil du som borger kunne høre om, hvordan planen er blevet til og den borgerinddragelse, der har bidraget til indholdet samt de overordnede principper i den færdige plan.

Invitationen kan ses på denne side under "Materialer" samt på siden deltag.aarhus.dk/borgermoeder

-------

Byrådsbeslutning

Helhedsplanforslaget er godkendt på Byrådsmødet den 23. september 2020. I referatet fra mødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Se referatet her

 

Materialer (4)

Høringssvar (93)

Bedre adgang til Viby Station fra den vestelige del af Viby (bakkekvaretet)

Jeg ønsker at der vil blive lavet bedre adgang til Viby Station fra den vestlige del af Viby. Som det er nu, skal man en stor omvej, hvis man kommer vest for banen. Der har tidligere væ...

Gangtunnel under Viby Torv og ingen busterminal på Viby Torv

Trafikterminal: Jeg ønsker ikke nogle busterminal på/ved Viby Torv. Man bør placere en kommende endestation/BRT-busterminal ved ”Store Ravnsbjerg” eller på Jyllands Postens gamle område...

Bedre by i Viby

I forhold til Bedre by i Viby, vil jeg gerne gøre opmærksom på at det er vigtig at vi holder os til lavt byggeri (max 2-3 etages ejendommen)i området og at vi ikke bliver udsat for “hul...

Smilets by…..udvikling eller afvikling???

Endnu en farce er under opsejling i Aarhus Kommune - denne gang i forbindelse med kommunens ”Bedre by i Viby – Strategisk helhedsplan for byudvikling langs Skanderborgvej”. Visioner for...

Etablering af ramper fra Ravnsbjergvej/Ormslevvej til Aarhus Syd Motorvejen.

Høringssvar vedhæftet som Word dokument. Fil: Ramper til Aarhus Syd Motorvejen.docx

Ingen busterminal på Viby Torv.

Vedhæftet som Word dokument. Fil: Busterminal på Viby Torv.docx

Høringsvar vedrørende helhedsspalnene for Viby C. og Skanderborgvej

Se vedlagte bilag.

Helhedsplanen for Viby

Mit høringssvar findes vedhæftet Dbh Jens Tørskin

Helhedsplan Gl kongsvang

Gl.kongsvang er et priviligeret sted at bo. det virker som en god ide at give flere mulighed for det. Hvis det skal muliggøres uden at ødelægge kvarterets mange kvaliteter, er det vigti...

Kommentar fra Socialdemokratiet Viby J

Generelt er vi i Socialdemokratiet Viby J, meget positive overfor de visioner og forslag, der ligger i helhedsplanen. Nedenstående er derfor udtryk for vores konstruktive forslag til he...

Fortætning er ikke en holdbar løsning i Viby

Tak for den fremlagte helhedsplan. Den beskrevne højde og fortætning i byggeriet hænger ikke sammen med den nuværende arkitektur og infrastruktur. Som beboer i området tænker jeg at hel...

Helhedsplan for byudviklingen langs Skanderborgvej

Undertegnede er meget bekymret for den planlagte bebyggelse langs Skanderborgvej 215-223, pga. den tiltagende trafik, dette vil give. Der er allerede i dag, voldsom trafik på vores i ti...

Høringssvar Helhedsplanen Viby

Vedlagt høringssvar med særligt fokus på området Gammel Kongsvang.

Kommentarer til helhedsplanen for Viby

Svaret fra Kongsvang Skovdal Grundejerforening vedhæftet tillige med bilag 1, som viser resultatet af en spørgeskemaundersøgelse blandt områdets beboere om helhedsplanen. Specielt højde...

Vi skal ikke bygge højt, vi skal bygge bedre.

Århus er, verdens mindste storby med masser af charme og hygge, det skal vi holde fast i. Det kan vi gøre ved at holde fast i de byggehøjder der allerede er tilstede i den ældre del af...

Udvikling langs Skanderborgvej bør have respekt for eksisterende miljø og stil.

Udvikling langs Skanderborgvej bør have respekt for eksisterende miljø og stil. Helhedsplanen skitserer 5 strategier, hvor vores indlæg primært fokuserer på Strategi #2, Arkitektur og B...

Støjværn, motorvejs af og tilkørsel, Ravnsbjergvej

Jeg er målløs! Sidder og læser i en stak aviser, som har hobet sig op. Ser overskriften: Viby Torv skal aflastes trafikalt. Nå ja, der er meget trafik, som kører hen over Viby Torv. Man...

Langt mindre beton, stål, glas og flade tag

Jeg ser positivt på en helhedsplan for Viby, da dele af området i dag, fremstår særdeles trist og grimt. Jeg mener det er utroligt vigtigt at fokus bliver på den kommende arkitektur og...

Høringssvar til debatoplæg vedr. Bedre by i Viby

Se vedhæftede fil

Skanderborgvej

Jeg bor i det gamle og unikke Gl Kongsvang. Et kvarter med historie og charme. En række karreer ved Skanderborgvej vil koste en række huse - og efterlade resten af kvarteret i skyggen -...

Bedre Bymiljø i Viby - kræver fortsat sollys.

Viby Torv med dets frie udsyn til himlen og sollys dagen lang hele året rindt, er en af de få gaver Viby fik med af 1960'ernes nedrivning af Vibys bykerne. Denne kvalitet bør bevares i...

Klog vækst (?) og demokrati

Jeg er beboer i området og har med stor interesse deltaget i processen fx via work-shop/borgermøde og den løbende information. Min altovervejende bekymring går i al sin enkelhed på hvad...

Husk de nuværende beboere!

Hej Som beboere i Gl. Kongsvang gennem 20 år, har vi på tætteste hold fulgt med i udviklingen i området. Som bynært villaområde er området allerede stærkt presset og udfordret af den st...

Helhedsplanens brikker er jo vores hjem

Høringssvar til 'Bedre by i Viby' er vedhæftet

Byggehøjde Viby

Fedt at der tænkes nyt, men.... husk det der består og hvorledes det tager sig ud! Jeg er imod den byggehøjde der foreslåes og håber der findes alternative løsninger til byfortætning....

Sælg ikke Viby Torvet til byfortætning - forskøn det i stedet!

Det eneste rigtig positive udbytte, som Viby-borgerne fik ud af 1960'ernes nedrivning af Viby bykærne, til fordel for en direkte og massiv trafik til Aarhus, var etableringen af det sto...

Hvis Viby er trist, skyldes det for meget beton

Nej tak til flere højhuse i Viby (og jeg bor endda selv i højt, grimt betonbyggeri). Bevar Vibys udsigt og vuet mod det smukke, grønne Ravnsbjerg. Beton Bundsgaard (dine betonvenner og...

Helhedsplan uden forudsætningerne på plads

Al ære og respekt for, at Aarhus Kommune vil lave en helhedsplan, som kan forskønne og udvikle Viby. Planen indeholder mange gode elementer vedrørende grønne tiltag, trafiksikkerhed og...

Byplanlægning Viby

Jeg er bekymret over bygninger på 6 etager, området er særegent og rummer masser af historik som ville være synd at ødelægge. Området egner sig ikke til etagebyggeri.

Etagebyggeri langs Skanderborgvej/Åhavevej

Jeg kan være bekymret for at kommunens i dens iver for at få flere tilflyttere vælger at se bort fra den charme som de små villakvarterer der ligger omkring Skanderborgvej har. Min anke...

Byggehøjde

Hej Det er skønt, at der bliver tænkt byudvikling også for Viby og at der bliver talt tagfikregulering i den forbindelse. Dog er jeg bekymret for den høje byggehøjde - op til 6 etager u...

Bedre by i Viby

Høringssvar vedr. Bedre by i Viby Som boligejer på Bernstoffvej 5, Viby fremsendes hermed høringssvar vedr. Byggeprojekt Skanderborgvej 215-223. I den nuværende lokalplan kan der maksim...

Bygningshøjden mm langs Skanderborgvej

Dele af planerne lyder rigtig spændende men ændringerne må ikke ske på bekostning af gamle, smukke villakvarterer. Det vil være forfærdeligt at ende med en situation, hvor villakvartere...

Bedre by i Viby

Dele af planerne lyder rigtig spændende såsom at integrere Viby mere. Men at det skal gøres op bekostning af gamle, smukke villakvarterer er uforståeligt. Etagebyggeri langs Skanderborg...

Helhedsplanen Bedre By Viby, Kongsvang området

Kære politikere, Jeg har læst forslaget til en Helhedsplan for Viby herunder Kongsvang igennem. Jeg kan forstå, at nogle har udpeget områderne langs Skanderborgvej i Kongsvangsområdet e...

Helhedsplanen - BEDRE BY I VIBY Strategisk helhedsplan for byudvikling langs Skanderborgvej

Vedr. planer om bebyggelse og byfortætning langs Skanderborgvej på strækningen gennem Kongsvang: 1) Det er postitivt at kommunen ønsker at forbedre strækningen gennem Kongsvang arkitekt...

Bedre by i Viby - men for hvem?

Som beboer i et skønt villakvarter med gamle og, for langt de flestes vedkommende, smukt restaurerede boliger, er det mig en gåde, hvordan man med forslag ometagebyggeri i Kongsvang omr...

Høringssvar til Bedre by i Viby

Som husejer på Bernstorffsvej i Viby J, finder jeg det foruroligende, at der gives tilladelse til fx byggerier på Skanderborgvej 223, som er i modstrid med den gældende lokalplan for om...

Respekter villa kvarterernes kvaliteter.

Mit høringssvar omhandler specifikt området mellem Skanderborgvej og Bernstorffsvej, men mine bekymrniger om forholden her, gælder også for de lignende villaområder langs byens øvrige i...

Byfortætning i bevaringsværdige villakvarterer

Vi har for mange år siden købt og nænsomt istandsat vores dejlige murermestervilla, som er fra starten af 1900-tallet, for relativt mange penge. Det har vi gjort fordi det er præcis HER...

Bedre by i Viby J. - fortætning med fornuft og omtanke

Se vedhæftede høringssvar

Bebyggelse langs Skanderborgvej - hvad med eksisterende byggeri/områder?

Efter at have kigget helhedsplanen for Viby J grundigt igennem, sidder jeg med en rigtig dårlig smag i munden. Jeg bor i Gl. Kongsvang, som er et roligt villakvarter ca. 2 km fra Aarhus...

Bernstorffsvej/Skanderborgvej

Jeg går op og ned af Bernstorffsvej og hen af Skanderborgvej hver eneste dag. Jeg nyder turen, og jeg elsker mine naboer. Også dem der skælder mig ud, når jeg larmer, for vi finder ud a...

BEDRE BY VIBY

Se vedhæftet høringsvar og tilhører 7 bilag.

Helhedsplan for Viby - Skanderborgvej

Høringssvar vedrørende Helhedsplan for Viby, December 2020. Kongsvang på vejr mod en KATASTROFE!!!!!! ”Det er den dejligste morgen i 100 År” og ”Lav sol over Århus” er sange/musik, s...

Bevaring af området omkring Bernstorffsvej

Som svar på byg-​herre forslag til fortætning af Skanderborgvej 215-​223. Problemstillinger: 1. Ved bygninger på over 2 etager vil det uden tvivl medføre en forringelse af både Bernstor...

Med kvarteret i hjertet!

Der er en hel del at sige til denne sag, men jeg skal forsøge at gøre det konkret og så kortfattet som muligt. Først vil jeg starte med min egen historie. Vi er en familie på 3 med sene...

Nej tak til 4 etager i vores dejlige kvarter!

Kan det virkelig passe at der er behov for et etagebyggeri på 4 etager i Viby J? Vi snakker om et højt, generende etagebyggeri midt i et unikt kvarter med gamle villaer fra starten af 1...

Høringssvar vedrørende Helhedsplan for byudvikling langs Skanderborgvej - Ang især byggehøjde

På baggrund af materialet om Helhedsplanen samt borgermøde 9. november fremsender vi nu dette høringssvar. Som udgangspunkt finder vi den overordnede helhedsplan for Viby spændende, og...

Bedre by Viby

Høringssvar: Bedre by Viby. Underskrivere: Andelsboligforeningen Bøgelunden v. Annie Andersen. Andelsforeningen Syrenlunden v. Ole Wessel. Parcelforeningen Skovlundsparken v. Klaus Bak....

Høringssvar bedre by i Viby

Kongsvang d. 08.12.20 Høringssvar Bedre by i Viby – Strategisk helhedsplan for byudvikling langs Skanderborgvej Århus kommune har udpeget Skanderborgvej, Marselisboulevard og Åhavevej i...

Sollys

se vedh. pdf

Kommuneplan 2017

se vedh. pdf

Etagebyggeri i villakvarter

mit svar er vedh.

Bebyggelse Skanderborgvej

Efter grundig gennemlæsning af Helhedsplanen for Viby vurderer vi, at der er nogle fine tiltag for Viby som by. Der er ingen tvivl om, at Skanderborgvej sagtens kan forskønnes og integr...

Bebyggelse Skanderborgvej

Efter grundig gennemlæsning af Helhedsplanen for Viby vurderer vi, at der er nogle fine tiltag for Viby som by. Der er ingen tvivl om, at Skanderborgvej sagtens kan forskønnes og integr...

Høringssvar Bedre by i Viby J

Viby J. d. 7.12.2020 Tenna Hinzel Keld Højgaard Pedersen Aarhus kommune Reventlowsvej 36 Teknik og Miljø 8260 Viby J Høringssvar til Bedre by i Viby J. Tenna Hinzel og Keld Højgaard Ped...

Høringssvar Bedre by i Viby J

Viby J. d. 7.12.2020 Tenna Hinzel Keld Højgaard Pedersen Aarhus kommune Reventlowsvej 36 Teknik og Miljø 8260 Viby J Høringssvar til Bedre by i Viby J. Tenna Hinzel og Keld Højgaard Ped...

Høringssvar Bedre by i Viby J

Viby J. d. 7.12.2020 Tenna Hinzel Keld Højgaard Pedersen Aarhus kommune Reventlowsvej 36 Teknik og Miljø 8260 Viby J Høringssvar til Bedre by i Viby J. Tenna Hinzel og Keld Højgaard Ped...

Høringssvar Bedre by i Viby J

Viby J. d. 7.12.2020 Tenna Hinzel Keld Højgaard Pedersen Aarhus kommune Reventlowsvej 36 Teknik og Miljø 8260 Viby J Høringssvar til Bedre by i Viby J. Tenna Hinzel og Keld Højgaard Ped...

Bedre by, Skanderborgvej

Vi vil gerne tilkendegive vores utilfreds med byggeherres ønske om at bygge 3-4 etager. Vi er netop tilflyttet Bernstorffsvej, da vi forelskede os i det historiske kvarter med masser af...

Bedre by i Viby - angående Skanderborgvej

Høringssvar angående Skanderborgvej. Fil vedhæftet

Bedre by i Viby - angående Viby Torv

Høringssvar angående Viby Torv. Fil vedhæftet

Bedre by i Viby - trafikale forhold

Trafikale forhold. Fil vedhæftet

Bedre by i Viby - trafikale forhold

Trafikale forhold. Fil vedhæftet

Bedre by i Viby - trafikale forhold

Trafikale forhold. Fil vedhæftet

BYGGERI MELLEM SKANDERBORGVEJ OG BERNSTORFFSVEJ

Det er helt forrykt at man ikke fra kommunes side kan se at man ødelægger vores kvarter med denne kasse som der er lagt op til. Mht trafikproblemer kan man jo prøve at køre ud fra Berns...

Bedre by i Viby

Kære Byråd. Efter deltagelse i det virtuelle borgermøde, erfarede jeg at der er en masse fine tiltag for Viby. Det glæder mig at der er tænkt på en masse grønne områder også. Der er ing...

Bedre by i Viby

Vi er blevet orienteret om, at Aarhus Kommune/Teknik og Miljø, som en del af kommunens nye ”Fortætningsstrategi”, har planer om at give en privat udbyder til​ladelse til at rive nuværen...

Helhedsplan Viby - Traffik til/fra E45 via Viby

HELHEDSPLAN FOR SKANDERBORGVEJ – BYFORTÆTNING OG TRAFIK I VIBY En eventuel byfortætning omkring Skanderborgvej vil presse den i forvejen høje trafikbelastning ind og ud af byen. Aflastn...

Helhedsplan Viby - Traffik til/fra E45 via Viby

HELHEDSPLAN FOR SKANDERBORGVEJ – BYFORTÆTNING OG TRAFIK I VIBY En eventuel byfortætning omkring Skanderborgvej vil presse den i forvejen høje trafikbelastning ind og ud af byen. Aflastn...

Helhedsplan Skanderborgvej - Grøn/blå oase

HELHEDSPLAN FOR SKANDERBORGVEJ – EN GRØN OG BLÅ OASE I VIBY Viby og Viby Torv området kan tilføres en attraktiv grøn/blå oase, hvis man kan forbinde Viby Torv med Brabrand stien, Brabra...

Skanderborgvej 215 - 223

BYGGEPROJEKT SKANDERBORGVEJ 215-​223 – HØRINGSSVAR – RESPEKTER LOKALPLANER Den eksisterende lokalplan Nr 349 redegør på bedste vis vores ønsker for bevaring af området, og også hvorfor...

Byggeri Bernstorffsvej

Efter at have læst planen for Viby forstår jeg bedre hvorfor man ønsker høje bygninger.Det er jo fordi der skal graves dybt til parkeringspladser. Hvorfor siger man ikke direkte til os...

Bedre by i Viby

Bernstorffsvej - Skanderborgvej Det er med stor bekymring at vi nu skal se frem til nybyggeri med op 4 etager på vores vej. Det virker som om at der på forhånd har været besluttet at by...

Bedre by i Viby

Bernstorffsvej/Skanderborgvej Som beboer på Bernstorffsvej, vil jeg hermed udtrykke min store bekymring omkring det planlagte byggeri på Bernstorffsvej/Skanderborgvej. Er der mon overho...

BYGGERI SKANDERBORGVEJ 215-​223 - ØDELÆGGENDE FOR KVARTERETS DNA

Høringssvar - at bygge i højden i et gammelt og smukt villakvarter vil ødelægge områdets DNA. Det passer slet ikke ind i kvarterets historie med mange ældre villaer, og et kvarter også...

Helhedsplan Skanderborgvej - bekymring om trafikgener og øget bebyggelse og højde

I vedlagte høringssvar udtrykker vi vores kraftige bekymring for de foreslåede ændringer i vores dejlige kvarter. Vi har svært ved at se hvordan planen skaber en helhed i området med de...

Høringssvar vedr. helhedsplanen Bedre by i Viby

Vi er i Århus Ungdommens Fællesråd (ÅUF) glade for at kunne bidrage til helhedsplanen ”Bedre by i Viby” igennem denne åbne høring. ÅUF er som fællesrepræsentant for 120 samfundsengagere...

Viby, bedre by

Se vedhæftede høringssvar som stadig er gældende

Helhedsplan

SKANDERBORGVEJ 215-​223 Jeg forstår ikke at det er muligt at komme så langt i en proces hvor det påtænkes at bygge op til 4 etager i et kvarter som dette, det er virkeligt skræmmende. J...

Helhedsplan

SKANDERBORGVEJ 215-​223 Jeg forstår ikke at det er muligt at komme så langt i en proces hvor det påtænkes at bygge op til 4 etager i et kvarter som dette, det er virkeligt skræmmende. J...

Viby-borgere for støjværn langs Aarhus Syd Motorvejen

Vedlagt fremsendes høringssvar vedrørende støjgener fra mortorvej samt 265 underskrifter

Byggehøjde

Høringssvar er vedhæftet.

Overhold bygningsreglementet tak!

Se vedh. pdf

Indkigsgener og skygge

Mit høringssvar er vedhæftet som pdf.

Bedre by i Viby

Høringssvar til Bedre by i Viby. Overordnet set finder vi planen for byudviklingen i Viby interessant og spændende. Der er tænkt mange gode tanker ind i planen og det ser ud til, at Vib...

Udlægning af de grønne arealer som opdeler kørebanerne på Viby Ringvej og Skanderborg vej til "vild" natur.

Med inspiration fra DR1 Programmet "Giv os naturen tilbage" hvor man følger Hjørring kommunes projekt om at bringe noget biodiversitet tilbage til deres by. De danske insekter er presse...

Elbil ladestation en mangelvare Viby J

Fremtiden ser lys og grøn ud for vores miljø, og det bør spille en vigtig rolle i den nye byplan i Viby J. Her bor mange mennesker til leje uden egen indkørsel og uden at have adgang ti...

Helhedsplan Viby

Undertegnede ser generelt meget positivt på den udarbejdede helhedsplan for Viby, jeg mener dog at kunne se en forøgelse af de trafikale udfordringer. • Hvordan aflastes Viby Torv for d...

Bedre adgang til Letbanen fra vest-siden af Viby

Adgangen til Letbanen ved Viby Station vender mod øst og som bosiddende vest for letbanen skal man langt uden om for at komme til perronen. Vil det være muligt at skabe en adgang fra ba...

Til Aarhus Kommune med svar vedr ændrede retningslinjer vedrørende helhedsplanlægning - kommuneplantillæg 84, 2017

Manuelt oprettet høringssvar på vegne af borgeren.

Bedre by i Viby

Jeg kan iht jeres byudviklingsplan se, at jeg enten skal omkranses af høj huse eller eksproprieres. Jeg vil gerne fastslå, at jeg bor lige præcis der hvor jeg ønsker at bo, min bolig so...
10/12/2020 - 09:55

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Andet
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Viby
Hørings-id

H208

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00