Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - En ny multihal på Bispevej i Stavtrup, Viby

Bevar Stationsbyen

Se vedlagt fil.

Anne Østergaard tilføjede et høringssvar den 08 feb 2021. Annes andet indlæg er kopieret ind nedenfor:

Høringssvar angående ændring af lokalplan for matrikel 15 M, og ansøgningen fra Halgruppen om efterfølgende opførelse af Multihal på matriklen.

Først vil jeg kort svare på Forvaltningens spørgsmål vedrørende en evt bebyggelse af Bispemarken.
I det efterfølgende uddyber jeg mine svar.

Som beboer på Mondrupsvej ønsker jeg ikke opførslen af en Multihal på Bispemarken.
Domkirken måler 9 m i indvendig højde. Højder på store kommunale bygninger skal indpasses efter det øvrige byggeri i området, altså lavt.

Angående indretning af en eventuel hal, se nedenstående. Som billedkunstner er mit kulturbegreb farvet af min profession.

Jeg vil gerne støtte behovet for at få en hal i byen, så den dækker det presserende behov mange idrætsudøvere, små som store har. Halkapaciteten er pt for lille.
Opfør en mindre idrætshal et sted, hvor den er nem at komme til primært på cykel, og brug et allerede eksisterende byggeri som lokalt kulturhus, evt. “Klubben” ved Bispegården.
Indhold i et eventuelt kultur/borgerhus går jeg nærmere ind på senere.

Bispemarken er den sidste ubebyggede del af Stationsbyen.
Tænk grønt, tænk biodiversitet, tænk bypark, tænk: Spis din by. Lav Bispemarken til et naturligt grønt område, som kan anvendes som passage fra Klokkeskoven til det i forvejen fredede område ved Brabrand Sø og hele Ådalen som er et særligt bevaringsværdigt område. Bispemarken kan omdannes til at blive en grøn bypark, hvor besøgende fra Hospice og Plejecenter kan nå med kørestole, hvis Parken også rummer bænke og borde.


Mine uddybende svar på ovenstående spørgsmål:
Jeg ønsker at mane til besindighed og til grundig eftertanke om, hvor den foreslåede Multihal placeres i Stavtrup.

Jeg vil komme med forslag til indhold af det kulturelle/offentlige formål i Multihallen, hvis Lokalplanen af den grund skal laves om for at dække andre end idrætslige forhold.

Jeg er meget bekymret for at få placeret en bygning af de dimensioner på Bispemarken som den foreslåede Multihal, så tæt ved mit hjem.
Jeg tænker særligt på støjgener og yderligere biltrafik.
Bygninger har det med at blive stående i mange år, særligt de store som fx Domkirken.
Multihallen kan komme til at fylde ca tre gange Domkirken.

“Den vindmølle skal ikke stå i min baghave”.
Desværre er der kommet flere lignende ytringer på de sociale medier i forbindelse med debatten om Multihal og placering på Bispemarken. Automatreaktionen lukker for konstruktiv debat. Enten er du for, eller du er imod.

Hvorfor kan det ikke lade sig gøre at finde bedre egnede steder i Stavtrup, hvor det er muligt at placere den hal, som byen sådan trænger til, er vi alle enige om?
Vores lokalområde hedder Stavtrup/Ormslev.
Hvorfor ikke placere en hal tættere på Ormslev ved motorvejen, hvor Multihallen danner lydmur på den ene side? Børn og voksne fra Ormslev kunne cykle ad den anlagte cykelsti mellem de to byer.
Bilen kunne blive i carporten.

Når man kigger på det smukke prospekt, som Halgruppen har sendt ud, ligner Multihallen på Bispemarken et moderne lavt byggeri, hvor selv hjorten står og kigger på.
Billeder kan bruges til mange ting. Skønmaleri?

Bud på kultur/offentligt formål med en evt Multihal på Bispemarken:
Som professionel billedkunstner tænker jeg kultur og offentligt formål på denne måde:
Udstillingsplads til billedkunst, flere indrettede lejligheder til udenlandske kunstnere, som kan få et kunstophold/Artist in Residenc så tæt på skov og sø. Gallerier og store atelierer i en Multihal ved søen. Musik er også kultur, så koncertsal, øverum til diverse musikere står også på min ønskeseddel for kultur/offentlige forhold i en stor bygning.

Er det den slags kultur, man forestiller sig skal fylde nogle af de mulige mange m2, som de 6000 m2 lyder som?
Maltfabrikken/det nye kulturhus i Ebeltoft har netop tænkt i samme baner og indrettet den gamle fabrik til bla. kultur og bibliotek.

Hvordan vil den forøgede trafik og virak påvirke vores lokalområde, ikke mindst lydmæssigt?
En evt Multihal vil skulle tiltrække mennesker, så den får det ønskede kulturelle/offentlige liv? De kommer sikkert ikke alle agende på cykel?

Brabrand Sø og områdets flora og fauna:
Et andet kulturelt/offentligt indhold kunne være at genetablere det lille museum, som i 1989, da jeg flyttede fil Mondrupsvej, var indrettet i venteværelset ved Stationsbygningen. Museet/udstillingen viste områdets særlige flora og fauna. Passer den slags museumskultur ind i en Multihal?

Hvilke andre former for kultur berettiger ellers, at Multihallen ønskes placeret så tæt ved skov og sø og den ro, der er ved vores fredede område/Ådalen?
Hvis det ikke er den slags kultur, man forestiller sig, men primært uden-og indendørsidræt, vil man kunne placere hallen alle mulige andre steder i Stavtrup?
Hvorfor placere Multihallen i den landsbykultur, vi har i Stationsbyen, og som det har taget mange år at opbygge?

Hvorfor har der været kamp om at frede de danske kyster? Svaret er, at ellers ville der være bebyggelser helt ned til havet, skilte med ‘privat afgang’, hoteller, badelande, store sommerhuse mm.
Unmarck Larsen, en tidligere Aarhus- borgmester, fredede heldigvis efter krigen området rundt om Brabrand Sø, så vi alle i dag uhindret kan komme rundt om hele søen.

Hvordan anvender vi, som lokalsamfund, den sidste ubebyggede plet og den, som naturligt binder adgangen fra både søen og Klokkeskoven bedst sammen, så vi fortsætter den grønne kile uden at anbringe en stor malplaceret bygning herpå?

Stationsbyens kultur.
Jeg bor på Mondrupsvej i Stationsbyen og har boet her sammen med min familie i mere end 30 år.
I hele Stationsbyen findes en slags landsbykultur på trods af, at vi geografisk befinder os tæt på centrum.
Både os, der bor her og andre Stavtrupboere, kan åbenbart kan mærke og opleve den stemning, som er på Mondrupsvej. Vejen er i evig brug. Små og store, løbere og gående. Alle tager henyn. Den smalle private vej lægger op til hensynsfuld og langsom bilkørsel. Børn leger på vejen og tegner “hop i mand” med kridt. Det er en selvskabt børnekultur, som vejen giver mulighed for.
Vi har en gå-kultur her på Mondrupsvej, som betyder, at folk i alle aldre slentrer roligt frem og tilbage og nysgerrigt kigger på den store variation af haver og stilarter, der findes, stopper og op og får lidt small-talk. Der er både besøgende fra Hospice og Lokalcentret og mange andre Stavtrupboere. Skrækscenariet er en vej, som bliver til både en parkeringsplads på begge sider, og en gennemfartsvej, hvis Multihallen bliver en realitet på Bispemarken.

Store træer:
De store træer ved Mondrupsvej er en vigtig del af landsbystemningen, både kastaniealleen ved indkørslen fra Stationsbygningen og den store gamle park på Constancia. Ikke at forglemme alle de store fredede træer langs Brabrandstien.
De store træer på Constancia, uglens tuden og spættens banken er en vigtig del af lydtapetet i Stationsbyen. Det tager mange år at få et etableret et område med store træer. Derfor er træer fredede.

Hvor har lokalrådet været henne?
Jeg respekterer, som tidligere nævnt, til fulde behovet for en idrætshal i Stavtrup som gammel håndboldtræner, men jeg ville som borger i Stationsbyen gerne have haft mulighed meget tidligere i forløbet at deltage i en fælles samtale om placering, indhold og ikke mindst størrelsen af en hal.

Hvorfor ændrede ønsket om mere halplads til idræt sig til andet og mere? Hvorfra kom ønsket om en Multihal, en Multihal som også skulle dække andre behov end idræt? Hvad er begrundelserne? Størrelsen på hallen bare voksede og voksede. Hvorfor er stort godt?

Aarhus kommune og politik for landskabspleje:
Hvordan hænger Multihallens størrelse sammen med de bestræbelser og den politik, Aarhus Kommune har for landskabspleje? Bispemarken ligger snublende tæt på Brabrand Sø og på hele Ådalen. Selv om en del af Multihallen graves ned i jorden og højden derved reduceres, vil størrelsen på Multihallen stadig virke som et fremmedelement i Stavtrups lokalområde.

Hvorfor centralisere de lokale kulturaktiviteter? Hvilke lokale kulturelle organiseringer tænkes med ind i Multihallen? Snakker vi om Amatørteatret, om Bodegaen, om Barakken ved Bispegården?

Manglende debatforum under processen.
Jeg har manglet et synligt debatforum, hvor de forskellige idrætsorganiseringer og enkeltpersoner har kunnet lufte synspunkter, udvikle ideer over tid og sammen blive klogere på de rigtige løsninger for så mange som muligt, også ikke-aktive idrætsudøvere.

Jeg har deltaget i Halgruppens stormøde i Hallen ved skolen, i møderne på Plejecentret, og der gjort min mening gældende. Jeg blev først på dette sene tidspunkt i forløbet informeret om planerne for at, Halgruppen ønsker Multihallen placeret så tæt ved Stationsbyen.

Lokalrådet har glimret ved sit fravær. Hvor har rådet været henne i denne vigtige fase?
Dette høringssvar giver meget sent i forløbet mulighed for en tiltrængt’ dialog, men på et tidspunkt, hvor fronterne i Stavtrup desværre er blevet kridtet unødigt op.

Hvorfor har lokalrådet ikke en moderne opdateret hjemmeside, hvor informationerne er let tilgængelige? Hvor man nemt kan se, hvornår der afholdes generalforsamlinger mv?

Dette var ordene og de mange ubesvarede spørgsmål.

Anne Østergaard
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Anne Østergaard

Indsendt

30/01/2021 17:58

Sagsnummer

HS5139123

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H246

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00