Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - En ny multihal på Bispevej i Stavtrup, Viby

MULTIHAL I STAVTRUP

Februar 2021

Kære Aarhus Kommune,
I 2009 købte vi vores drømmegrund i Stavtrup Stationsby af kommunen. Det vi faldt for, var den - for os-unikke placering lige midt i naturen og stadig i cykelafstand til Aarhus midtby. Vi valgte netop Stationsbyen, da den rummer al den ro, som vi efterspørger. For os, er det et perfekt og trygt sted for vores børn at vokse op.
Det var dog først i 2011 at det lykkedes os at få færdigbygget vores hus, da der viste sig at være rigtig mange restriktioner omkring, hvordan huset måtte placeres på grunden, hvordan det skulle se ud (farver/taghældning, vinduer m.m.), samt hvilke træer der var fredet på grunden. Regler som er beskrevet i lokalplanen for Stationsbyen.
Et godt eksempel på disse restriktioner stødte vi på i slutningen af 2011. Der måtte vi desværre have fældet et smukt og fredet lindetræ, da det var råddent og stod og hang ind mod huset. Vi kontaktede Aarhus Kommunes Teknik & Miljø afdeling, som gav os dispensation til at kunne fælde det, så længe at alle 5 betingelser i lokalplanen for fældningen blev overholdt.
Blandt andet indebar det, at der efter fældningen skulle komme endnu en kommunalansat ud for at bekræfte, at vi havde plantet et identisk træ i præcis den linje, som det tidligere træ stod i, så der ikke blev ændret i grundens udseende i henhold til lokalplanen.
Da vi læste den opsummering som kommunen havde sendt os med hensyn til ”Lokalplanens bestemmelser”, havde vi aldrig i vores vildeste fantasi forestillet os, at der i fremtiden ville komme forslag om store byggerier i direkte modstrid til de regler, som vi selv er underlagt.
Citat fra brevet: se i vedhæftet fil.

I efteråret 2019 åbnede vi som vanligt vores postkasse og fandt et informationsbrev, hvori der stod at det multihalsbyggeri, som var planlagt til opførelse på det nuværende idrætsområde ved fodboldbanerne, pludselig skulle ændres til at ligge på marken lige på den anden side af vores hæk og langs baghaverne af mange af husene beliggende på Mondrupsvej.
Ud over den ændrede beliggenhed fik vi, på et informationsmøde kort efter, besked om, at multihallen skal tiltrække hele Sydbyen, at den skal tilbyde catering, og at den skal kunne lejes ud til fester og benyttes til koncerter og andre kulturelle formål.
Vi ved ikke, hvordan I selv ville have det med sådan en besked, men det gør ondt helt ind i maven på os og vores lille familie. Tanken om at skulle lægge øre til støj i weekender med to små børn i huset, samt det fremtidsperspektiv med trafikkaos, som ikke kan undgås med de planer der er blevet fremført gør, at vi, sammen med en masse andre beboere, ligger søvnløse om natten.
Vi vil gerne spørge, hvor mange andre steder man tidligere har bygget en multihal, som er langt større end en normal idræts- eller multihal (for eksempel er Multihallen i Harlev på 2.400 m2) så tæt op ad bestående boliger?
Det er jo netop derfor, at en Lokalplan er til – for at beskytte og være til gavn for beboerne i den pågældende by.
Skulle lokalplanen blive lavet om, så det bliver muligt at bygge en faseopdelt kæmpe multihal, vil den have påvirkning på hele essensen af lokalplanen for Stationsbyen. Sådan en hal er ikke et byggeri, som er i tråd med landsby- eller stationsbybebyggelsen. Tværtimod svarer det til, at der er udstedt restriktioner på én matrikel, som pålægger at træerne skal genplantes efter fældning for at bevare de karakteristiske træk i stationsbykarakteren, mens der på nabogrunden gives lov til at fælde alle træer uden videre. Det giver jo ingen mening!
Matriklerne langs Bispevej danner rammen, eller et førstehåndsindtryk om man vil, af Stationsbyen. Ved at placere et stort byggeri ved indgangen til Stationsbyen, vil hele formålet med lokalplanen blive påvirket i sådan en grad, at der ikke er tale om indgangen til en Stationsby længere.
Vi synes, at vi er nogle rummelige mennesker og vi har hele tiden bakket op om en kommende multihal i byen og taget hatten af for de ildsjæle, som er ved at gøre det muligt. Det var mens multihallen var planlagt og blev præsenteret til beboerne i Stavtrup med en beliggenhed ved de nuværende fodboldbaner. Dermed både ude af synsvinkel og med skoven som afskærmer til Stationsbyen.
Den nye planlagte placering vil, udover at ødelægge Stationsbyens sjæl og genere en masse mennesker, også komme til at stå som en Berliner-mur, som i stedet for at samle byen, vil dele Stavtrup og Stavtrup Stationsby i to.
Stationsbyen vil ikke kunne se hen over taget og op til resten af byen - og byen ”på den anden side” vil kun kigge direkte ned på en kæmpe bygning frem for at se på den nuværende bevaringsværdige grønne kile, som flugter sig hele vejen fra Klokkeskoven og ned til Brabrandstien.
Hvis situationen fortsætter som den er nu, ser vi desværre at Stavtrup ender som en splittet landsby frem for en by med et styrket fællesskab.
Ender Multihallen med at blive placeret på marken, vil det være til glæde for Haludvalget og de borgere, som ønsker sig en hal, ligegyldigt hvor den opføres. Samtidig vil der desværre stå en stor andel borgere tilbage, som er dybt berørte og kede af den uundgåelige landskabs- og atmosfæreændring i området. Er der så tale om en vindersituation for alle? Nej, det mener vi bestemt ikke at der er.


Ender hallen med at blive afvist på Bispemarken, bliver mange igen berørte; Haludvalget vil stå meget skuffet tilbage og mange i byen vil være oprørte, idet de, som tidligere nævnt, ved en misforståelse tror at det er ensbetydende med, at de slet ingen hal får. Der er ingen af de to ovenstående udfald, som vil ende med en win-win situation.
Vi føler, at der desværre mangler en forståelse for hinandens forskelligheder og behov her i vores lille by.
Vi vælger forhåbentlig alle sammen at bosætte os der, hvor vi tænker at vi bliver mest lykkelige. Som Stationsbybeboere kan vi kun tale for os selv, men for os traf vi vores valg ud fra, at vi gerne ville bo midt i naturen med kig til skov og mark. Kald os lidt sære, om I vil, men at stå op til græssende rådyr i haven og opleve ræven inde på marken lige på den anden side af vores hæk, gør os glade helt ned i maven.
Dette betyder absolut ikke, at Stationsbyen kun skal være til glæde for beboerne hernede – tværtimod! Vi glædes i den grad over at se alle de familier, som går tur hernede, børnene som leger ved spejderhytten og hopper i pytterne ude på vejen. Alt dette er populært og muligt, fordi området er så grønt og ikke er tætbebygget.
Vi er helt enige i, at marken ikke er et eksempel på biodiversitet og har derfor heller ikke på noget tidspunkt holdt fast i eller ytret ønske om at den skulle forblive en mark. Der har blot ikke været tale om et andet alternativ og derfor har vi ikke handlet yderligere på dette.
En stor bygning som medfører en stor trafikal belastning, som fjerner dyrelivet og skaber uro nede i den gamle bydel, gør dog ondt helt ind i sjælen på mange af os. Derfor er der blevet foreslået en bypark som alternativ, som stadig efterlader området grønt og smukt og bidrager til biodiversiteten, og som samtidig skal være til gavn for hele byens borgere – ikke kun Stationsbyen.
Vi ønsker en multihal som resten af byen gør. Vi har selv to børn, hvoraf den ene er på venteliste til gymnastik og den anden med stor sandsynlighed gerne vil begynde på fodboldtræning i fremtiden. Selv er vi også glade for at dyrke sport, så for os er den mere end velkommen. Vi ved at mange her fra Stationsbyen også er medlemmer af idrætsforeningen.
En Multihal på Bispemarken med parkeringspladser, støj og øget trafik igennem Stationsbyen, mener vi dog fjerner netop alt det der gør området til det det er. Netop det, som for os har gjort at det var præcis her, at vi gerne ville bo.
Hvorfor ikke gøre alle glade og i stedet blive enige om en placering et andet sted? Hvorfor ikke vælge det, som, for os, virker så åbenlyst – at vælge en beliggenhed som alle kan acceptere. Her siger vi ikke, at den skal ligge på det nuværende idrætsområde eller oppe ved motorvejen. Lad os nu alle være åbne for andre muligheder.
Hvis Halgruppen kigger tilbage i tiden før beslutningen om en ændring af halplaceringen, mødte de ingen modstand. Dette fordi alle borgerne i Stavtrup kunne godtage denne beliggenhed! Hvorfor ikke gøre dette igen – med en ny beliggenhed, som alle kan blive glade for?
Derfor mener vi, at kommuneplanens rammer ikke skal ændres til at omfatte offentlige formål på matrikel 15m. Hvis der skal laves en ændring, så vil vi foreslå at ændre rammerne for idrætsanlægget, så det omfatter offentlige formål. Dermed ryddes en sten af vejen for fondsansøgningen for halgruppen, samt gør det muligt at opføre en multihal inklusiv offentlige og kulturelle funktioner såsom et lokalhistorisk arkiv og bibliotek der.
Vi synes, at det er så utrolig trist og ærgerligt at en lille og velfungerende by, hvor mange kender hinanden igennem institutions-, indkøbs- og idrætsliv skal blive splittet og kede af noget, som burde være en fælles gave til byen.
Vores bøn er derfor;
• Er det ikke værd at overveje den 2. bedste placering eller for den sags skyld den 3. bedste placering i byen, hvis det betyder fælles fodslag og glæde for alle?

• Er det virkelig værd at kæmpe for en beliggenhed, som gør så mange mennesker kede og frustrerede?
Det kan jo lade sig gøre at glæde alle, har vi set med den tidligere placering – så kan det med sikkerhed også lykkes igen.
Prøv at forestille jer, hvor mange samlede kræfter det kunne ende med, hvis hele byen gik sammen om at kæmpe for den samme sag, fremfor, som nu, at kæmpe imod hinanden.
Lad os nu samle Stavtrup – frem for at splitte den.

Med venlig hilsen
Familien Bongaarts
Bispevej 8, Stavtrup Stationsby
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lene & Tom Bongaarts

Indsendt

01/02/2021 21:29

Sagsnummer

HS3078198

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H246

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00