Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - En ny multihal på Bispevej i Stavtrup, Viby

Multihal og areal ved Bispevej

Tak for et meget informativt og velafholdt møde i dag, 02-02-21, og det arrangement som der tydeligvist bliver langt i projektet, ikke mindst fra haludvalget.

I sidste halvdelen af mødet blev ideen om at placere hallen på de eksisterende boldbaner nord for ungdomsklubben, præsenteret af en herre. Haludvalget berettede at de havde overvejet løsningen, men synes ikke at placeringen passede ind i visionerne om en kulturorienteret hal.

Jeg synes på det kraftigste man burde arbejde videre med at kigge på den løsning, i så fald man ikke finder en grund der overordnet set er bedre til projektet. Uden at have dybdegående kendskab til planerne for projektet, kan jeg også se muligheder for at inddrage noget af det eksisterende sportsareal til parkeringspladser. På den måde vil man ved en eventuel udvidelse, også have marken syd for friskolen tæt på. Som pointeret på mødet, ville det areal dog være oplagt til parkering.

Klima, miljø og biodiversitet er ord der af gode grunde, er svære at undgå i den offentlige debat i disse år, og noget vi selvfølgelig skal tage højde for i den fremtidige planlægning af Danmark. Dog forekommer det mig som en fejlagtig løsning absolut at ville presse ”grønne arealer” og ”biodiversitet” ind steder hvor de ingenting har at gøre. Danmark er et lille land, men heldigvis ikke så småt, at vi ikke kan finde plads til grønne arealer og biodiversitet særskilt, hvor det har sin plads. Den Grønne Kiles plan om et grønt område/”naturpark” på arealet langs Bispevej, lyder på mig som en ganske fremragende ide. Både en ny sportshal og grønne arealer beregnet til menneskelig færden, er jeg overbevist om er noget der er bred opbakning til i Stavtrup. Men situationen som den fremstår, er at vi er begrænset på arealer der kan bruges til sådanne projekter, så jeg vil appellere til at man lader sportshal være sportshal og naturpark være naturpark, uden partout at skulle blande tingene unødigt sammen.

Er man i tvivl om eksisterende boldbaner nord for ungdomsklubben er et passende område for hallen grunden visionen om en kulturorienteret multihal, kan jeg kun uforstående sætte spørgsmålstegn til den vision. Specielt taget i betragtning hvor stort et problem trafikken langs Bispevej vil være, og den modstand der er i mod at have hallen placeret på marken derved.

Jeg vil slutte af med at sige, at jeg bestemt er for en sport/multihal i Stavtrup og jo før jo bedre. Vi har 3 mindre børn og jeg har i de sidste mange år syntes, at Aarhus spiller fallit på en række områder, taget i betragtning at vi her taler om Danmarks anden største by. Heriblandt den store mangel på store og gode offentligt tilgængelige legepladser, en svømmehal der kan være byens størrelse værdig, og flere sports- og fritidsfaciliteter. Skal man have en plads på et børnegymnastikhold, er det ikke kun i Stavtrup man skal være hurtig ude. Situationen er præcis den samme i både DGI-huset og i Lyseng via Højbjerg Gymnastikforening, hvor pladserne bliver revet væk. Aarhus bliver større og det er ikke kun pga. de tilflyttende studerende, men i høj grad også grundet de mange som vælger at stifte familie og blive her.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lasse Bjørn Duegaard Amdahl

Indsendt

02/02/2021 20:18

Sagsnummer

HS9070456

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H246

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00