Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - En ny multihal på Bispevej i Stavtrup, Viby

Opbakning til forslaget

Som tilflyttere med små børn støtter vi op om den foreslåede multihal og umiddelbart forekommer den drøftede placering at være oplagt. Vi går ganske jævnligt forbi det nuværende markareal, da vi ofte går tur ned til skov og stisystemer mv. i tilknytning til søområdet, og vi taler hver gang om, at det ville være en oplagt placering til den drøftede multihal, da det vil sikre en central placering i rolige omgivelser og i tilknytning til de eksisterende tilbud og idræftsfaciliteter mv. Personligt har vi ikke noget imod andre foreslåede placeringer, da disse også vil ligge godt i forhold til vores egen bopæl, men set fra byens perspektiv forekommer det synd, hvis hallen flyttes uden for byen, da det vil give større afstand for mange af beboerne andetsteds i byen. Desuden bør markarealet under alle omstændigheder udvikles, da arealet udgør et "hul" i byen, hvor der er manglende sammenhæng. Det alternative forslag om at anlægge et parkareal forekommer i vores optik mærkværdigt, for hvem gider opholde sig i en park lige ud til den trafikerede Jarlsmindevej i stedet for at gå et stenkast længere ned til skov og sø. En idrætshal forekommer derimod oplagt, både set i forhold til placering i byen, eksisterende infrastruktur, kombinationen mellem idræt og muligheden for at søge skoven, fx i forbindelse med løbetræning etc. Vi har fuld forståelse for, at byudvikling kan føles som et angreb, hvis man er direkte nabo, og der bør naturligvis udvises hensyn som led i udviklingen af anlægget, men der er jo tale om et kommunalt udviklingsareal. På samme måde virker argumentet om, at Jarlsmindevej er blevet mere trafikeret lidt søgt, da det jo netop er en trafikal hovedåre i byen, og placering andetsteds blot vil øge trafikken på de trafikale hovedårer, som leder dertil. Vi ser multihallen som en klar fordel og en vigtig hjørnesten i at udvikle Stavtrup i en attraktiv retning, som er i tråd med den ånd Stravtrup står for.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Trine og Kristian Sørensen

Indsendt

02/02/2021 22:00

Sagsnummer

HS9880846

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H246

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00