Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - En ny multihal på Bispevej i Stavtrup, Viby

Anden placering til Multihallen

Det undrer mig stærkt hvordan Århus Kommunes embedsmænd og politikere kan give grønt lys til at opføre det monstrøse “Mulihal projekt” på matrikel 15 m, Bispemarken, i Stavtrup. Multihallen på op til 5500 m2 bliver placeret midt i et parcelhusområde og bliver voldsomt synlig både i areal og i højden. Multihallens aktiviteter vil helt sikkert medføre et øget trafik tryk på Jarlsmindevej, Søskovvej, Klokkeskovvej og Bispevej. Jarlsmindevej og Søskovvej er i forvejen belastet sf et højt trafiktryk.
Haludvalget siger nu, at de blot har brug for nogle få afsætnings P pladser til forældre der skal aflevere deres børn, at der ikke vil blive trafik eller parkeringsproblemer. Men jeg kan ikke have tillid til udtalelser fra haludvalget, fordi de tidligere har udtalt at med den kommende multihal skal Stavtrup være kendt i hele landet, og så sent som sommeren 2020 har haludvalget indsendt tegninger til Århus Kommune hvor der er projekteret 375 nye P pladser ud over de nuværende 55 P pladser ved idrætsanlægget. 250 P pladser ned ad Bispevej om mod tennisbanen og 125 P pladser på marken overfor de nuværende 55 P pladser ved idrætsanlægget. Dette fortæller om de reelle ambitioner Haludvalget har for aktiviteter ud fra Multihallen.
Derfor anmoder jeg om at Multihallen bliver placeret et andet sted end på Bispemarken matrikel 15 m. En anden placering der fra starten tager højde for at de trafikale, parkerings og støjmæssige forhold er fremtidssikrede. Dette vil betyde at Multihallen vil kunne være i drift i det omfang ambitionerne og økonomier er til uden at være nævneværdigt til gene for omgivelserne.
Multihallen kommer ikke til at facilitere fodbold og tennis afdelingerne da begge afdelinger har ønsket at beholde deres nuværende klubhuse og klubkulturer. Lokal historisk museum og bibliotek kan med fordel etableres i Bispegården sammen med kunstnermiljøer. I forhold til det kan Multihallen godt ligge et andet sted.
Jeg vil støtte op om et forslag fremkommet på borgermødet i dag om at Bispemarken matrikel 15 m udstykkes til parcelhuse og pengene fra grund salget bruges til køb af en grund til Multihallen.
Jeg vil desuden foreslå at byggeområdet matrikel 15 m bliver en slags ny “Finneby”, med en klausul om at der kun må bygges forskelligt udseende træhuse med sadeltag og udhæng, og at der plantes høje træer på strategiske steder som skal være blivende. Derved vil byggeområdet falde godt ind i Stavtrup Stationsby. Husk, det er de høje træer der er med til at give et område format.
Hvordan lokalplanen skal laves om for at få det til st lykkes, findes der sikkert en løsning på.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jens Esbensen

Indsendt

02/02/2021 23:03

Sagsnummer

HS2832568

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H246

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00