Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - En ny multihal på Bispevej i Stavtrup, Viby

Multihal på Bispevej, Stavtrup

Som mangeårig hovedformand i Stavtrup Idrætsforening indtil 2020 var jeg i 2014 medinitiativtager til at der blev nedsat en arbejdsgruppe, der skulle undersøge muligheden for at etablere mere halkapacitet i Stavtrup via en selvejende institution. Halgruppen er siden blevet til den gruppe der nu dedikeret arbejder for en multihal.

Allerede i 2014 var der stor mangel på haltid og idrætsforeningens største afdelinger gymnastik og håndbold måtte afvise mange. Det problem er ikke blevet mindre med den enorme befolkningsforøgelse, der er sket i Stavtrup.

Arbejdet med etablering af hal er foregået i fuld åbenhed og alle har kunnet melde sig til arbejdet. Der blev bl.a. for et par år siden afholdt et stort borgermøde hvor man bagefter kunne melde sig til arbejdsgrupper. Mange beboere fra Mondrupsvej og Bispevej deltog i mødet og ingen eller få meldte sig til arbejdsgrupperne. Men det gjorde ca 60 andre.

Marken ved Bispevej har fra start været en mulig placering, da området i forvejen var reserveret til idrætsformål.

Det har længe stået klart at en lille gruppe boende omkring Bispevej og Mondrupsvej er i mod projektet og derfor har de bl.a. dannet Den Grønne Kile med ca 200 medlemmer. Til sammenligning har idrætsforeningen 16-1700 medlemmer og der er 6000 borgere i Stavtrup. Det er min opfattelse at " modstandsgruppen" er et markant mindretal, der ikke ønsker ændringer i deres nærområde på trods af at marken i årtier har været forbeholdt til sportsformål. Mindretallet glemmer at planlægning er dynamisk i forhold til bl.a. samfundsudviklingen og at man ikke kan vinde hævd på stilstand - heldigvis.

Den Grønne Kile påberåber sig behov for natur og rekreative områder, hvilket i Stavtrup sammenhæng synes at være en fejlvurdering. Med beliggenhed ved Brabrandsti og skove mangler Stavtrup ikke natur, men der er et voldsomt behov for halkapacitet til især sport, men også andre aktiviteter.

Modstanderne af halprojektet på marken har fremhævet at de bor i en særlig beskyttelsesværdig stationsby. Det er er ikke rigtigt. Der er ikke nogen gammel stationsby, men der er 2 veje fra ældre tid - Mondrupsvej og Bispevej. Der er på vejene 2 særligt bevaringsværdige huse og i øvrigt en række nye huse ! Marken hvor halprojektet ønskes opført er ikke på nogen måde en del af et gammelt miljø. Marken ligger udenfor det gamle Bispevej og Mondrupsvej og halprojektet vil ikke komme i berøring med vejene og blive opfattet som en del af dem. vejene vil som i dag består uændrede som 2 veje i Stavtrup med ind imellem lidt ældre bebyggelse og den charme der er ved det.

Modstanderne af projektet har påberåbt sig forøget trafik, hvilket også synes at være et begrænset argument når der skal foretages en helhedsvurdering. Der er i forvejen rigtig meget trafik på Jarlsmindevej og den trafik der vil blive til hallen vil næppe betyde noget. Der vil ikke være trafik ad Mondrupsvej til hallen og uanset om indkørsel bliver fra Jarlsmindevej eller Bispevej så vil trafikken stoppe der hvor man kører ind til hallen.

Modstanderne af projektet har vedrørende trafik også påberåbt sig frygt for parkering langs veje. For det første projekteres i forbindelse med hallen mange p-pladser og for det andet kan etableres parkering forbudt på de steder hvor der kan være problemer.

Jeg har forståelse for at det kan føles "træls" at få ændret ved en stilstand, men jeg håber at rimeligt hensyn tages til behovet i Stavtrup, medlemmerne af idrætsforeningen og flertallet på ca 5800 borgere i Stavtrup.

Mvh Niels Lyhne
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Niels Lyhne

Indsendt

03/02/2021 13:14

Sagsnummer

HS3325620

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H246

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00