Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - En ny multihal på Bispevej i Stavtrup, Viby

Tilslutning til placering af Kultur- og Idrætscenter på Bispemarken

Tak for en velafviklet online høring i går.

Jeg bakker 100% op om placering af Kultur- og Idrætscenter på Bispemarken. Jeg mener, det er den bedste placering i byen pga. muligheden for på ét centralt og derfor samlende sted i byen at etablere 1) de nødvendige idræts- og kulturfaciliteter i nær tilknytning de eksisterende 2) de biodiverse natur områder og 3) den grønne korridor igennem byen og ned til Brabrandsøen. Jeg kan ikke se andre realistiske placeringer, der understøtter alle disse muligheder.

Udover at være den bedste placering, som er mit primære argument, er det desuden dén placering, der gør etableringen af faciliteterne mulige inden for en rimelig tid. Grunden er kommunalt ejet og afsat til idrætsfaciliteter. Andre placeringer (ex. frasalg af parcelgrunde og opkøb af privat jord), der udover at være ringere løsninger ift. placering, vil forlænge tiden til etablering betragteligt og fordyre anlægningen (jf. kommentar fra Morten Pedersen i Sport & Fritid). Det scenarie vil, som jeg ser det, betyde, at projektet bliver aldeles urealistisk at gennemføre inden for en nødvendig tidsramme. Stavtrup vil således aldrig få det tiltrængte løft på idræts- og kulturfaciliteter, der vil samle byen og tilbyde en bred vifte af aktiviteter for alle borgere. Hvis man forfølger tanken om placering et andet sted, vil der med garanti også dér være utilfredse borgere, og måske i højere grad, hvis en privatejet nabomark, der modsat Bispemarken aldrig har været udlagt til bebyggelse, pludseligt skal omlægges til idrætsfaciliteter. Det er skruen uden ende.

Ja, der er trafikale udfordringer i projektet, men det vil der være i enhver placering af ethvert projekt. De kan helt sikkert løses, da ingen i byen (især ikke Haludvalget) er interesserede i at øge trafikken. Løsningen med placeringen på Bispemarken kan endog være den oplagte mulighed for – med Aarhus Kommunes hjælp - at løse de trafikale udfordringer, der er i området i dag. Dette både ved at fjerne de bløde trafikanter fra Bispevej til en sti igennem et grønt område ned mod Brabrandstien og ved at skabe andre og bedre gennemtænkte parkeringsmuligheder i området.

Fuld opbakning til projektet herfra!
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Simon Lønbro

Indsendt

03/02/2021 13:29

Sagsnummer

HS1902081

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H246

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00