Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - En ny multihal på Bispevej i Stavtrup, Viby

Støtte til en Multihal

Jeg er stor tilhænger af en ny multihal i Stavtrup, da jeg som familiefar, fodbold træner og beboer i Stavtrup i mange år har oplevet et stigende pres på idrætsfaciliteterne i Stavtrup.

Jeg har været med på sidelinjen i forhold til processen vedr. opførelse af en multihal og derigennem kan jeg bekræfte, at der har været mange forskellige placeringer i spil og at der ligger et kæmpe arbejde bagved, i forhold til afdækning af de forskellige muligheder

Den placering der er valgt at arbejde videre med, fra haludvalget bakker jeg 100 % op. Det gør jeg, da det giver god mening, at den ligger centralt i Stavtrup, hvor der er gode tilkørsels muligheder især for bløde trafikanter.

Ved en valgte placering er der allerede anlagt cykelstier fra alle sider. Det giver god mulighed for at komme til og fra hallen både på gåben og cykel.

På nuværende tidspunkt er der tale om en stor mark, som ligger ubenyttet hen.
Ved at opfører en multihal (i første omgang på forventet 3.500 m2), så vil der stadig være et kæmpe uudnyttet areal tilbage, således at hallen kan placeres med afstand og hensyntagen til de omkring liggende beboer samt tænke gode trafikløsning ind i projektet, så det tager hensyn til Bispevej og de omkringliggende beboer.

Derudover er der en unik mulighed for, at lave en cykel og gang sti henover arealet og dermed trække de bløde trafikanter væk fra Bispevej, når de f.eks. skal til og fra de naturskønne områder ved Brabrand stien

Det store restende areal kan med fordel udnyttes til at tænke rekreative områder ind i den samlede plan. Her håber jeg, at den især at foreningen den grønne kile vil udnytte chancen til at få gennemført deres plan om en bypark/rekreative område. En plan jeg ellers tror de får svært ved få gennemført, uden at der samtidig bliver opført en multihal.

Derfor ser jeg også som rent Win-Win-Win, at man kan arbejde henimod at arealet både rummer en multihal, en cykel/gangsti samt rekreative områder/bypark

Derfor håber jeg, at den grønne kile m.fl. vil byde ind med deres ideer og udnytte, de sidegevinster placering en af en multihal på Bispevej i Stavtrup giver
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Søren Koue

Indsendt

04/02/2021 20:11

Sagsnummer

HS6233466

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H246

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00