Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - En ny multihal på Bispevej i Stavtrup, Viby

Ja til multihal og ændring af matrikellokalplan

Hej Aarhus Kommune.

Stavtrup-samfundet ønsker mere halkapacitet og derfor kommer matrikel 15m naturligt i spil, da den jo er udlagt til formålet.
Dog er der et bredt ønske fra det meste af byen om at det skal være en multihal som kan rumme kultur og “alternative” sportsaktiviteter.
Ligeledes er der også et ønske om at en hal skal indgå i den natur som vi alle sætter pris på.
Det er svært med den eksisterende lokalplan da den “kun” dækker en sportshal.
Så med en ændring af lokalplanen ville det muliggøre at man kan lave en god løsning hvor flest hensyn kan tages.

Placeringen er optimal da den er centralt placeret for hele Stavtrup. Den vil samle de eksisterende sportsfaciliteter og vil blive et socialt centrum for byen.

Der er stor debat i byen omkring placering og trafikforhold.

Placeringen giver rigtig god mening da marken jo er reserveret til formålet. Og ved at åbne op i lokalplanen kan man inkludere så meget mere.
Det giver værdi for hele lokalsamfundet at få et socialt centrum, hvilket mangler herude. Et sted hvor alle kan samles og mødes tilfældigt fordi den ene er på vej hjem fra foredrag, den anden på vej til yoga og en tredje på vej til håndbold.

Angående de trafikale forhold vil jeg mene at parkeringen bør placeres så den generer naboer mindst muligt. Hvis hallen kan virke som en støjvold for naboer ville det være optimalt.
Samtidig bør hallen også så vidt muligt placeres længst væk fra naboer så den skygger mindst muligt.
Det er vigtigt at bygningen bliver pæn at se på og gerne udført med et naturligt finish (læs træ og IKKE beton finish). Det skal ikke ligne en cementblok hentet hjem fra det gamle Østberlin.
Højden bør være således at man kan spille håndbold og badminton, men ellers forsøgt holdt lav.
Jeg ønsker at man kan lave andre aktiviteter i hallen end bare konventionel sport:
Et større møderum som borgere evt kan låne/leje hvis man har behov for dette.
Et rum som kan bruges til yoga/fordybelse med god lydisolering.
En kantine/café hvor man kan mødes og få sig en hyggelig snak.
Mulighed i foyeren for at lokale kunstnere kan udstille sine kunstværker.
Udendørs bør der laves en god legeplads med rig mulighed for motorisk udfoldning for både unge som ældre.
Der skal plantes træer og buske på området således der kan inddrages nogle af de gode forslag fra Den Grønne Kile. Deres forslag læser jeg det også som at det kræver en ændring af lokalplanen.

Jeg håber at I kan se de samme perspektiver og muligheder som en mulithal vil give.
Jeg håber inderligt at kommunen kan bakke op om Multihalsudvalgets vision og at en ændring af lokalplanen kan sørge for at det kan ske.

Håbefulde hilsener
Jesper Kristiansen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jesper Kristiansen

Indsendt

05/02/2021 20:28

Sagsnummer

HS8573074

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H246

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00