Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - En ny multihal på Bispevej i Stavtrup, Viby

En Grøn Kile OG en Multihal – jeg tror på at begge intentioner kan gå hånd i hånd i Stavtrup.

En Grøn Kile OG en Multihal – jeg tror på at begge intentioner kan gå hånd i hånd i Stavtrup.
- At der skabes mulighed for opførelse af en multihal på op til 6.000 m2 på matr. nr. 15m Stavtrup By, Kolt?
Jeg er begejstret ved tanken om at få en multihal i Stavtrup. Jeg kan forstå at matr. nr. 15m har været udlagt til et lignende formål i flere årtier, så derfor giver det god mening at multihallen skal opføres der. Jeg vil langt hellere have en multihal med fokus på kulturel og social udfoldelse, end at der blot opføres en sportshal – jeg er derfor positiv for at give kommune og haludvalg den mulighed.
Der ligger en idé om at Aarhus Kommune ændrer lokalplanen for matr. nr. 15m, så der i stedet kan opføres parcelhuse på matriklen. Indtjeningen fra den udstykning, skal så bruges til at købe jorden ved siden af Aarhus Friskole, så Multihal/kulturhus kan bygges der. Hvis det på nogen måde er realistisk både økonomisk og tidsmæssigt, så er jeg positiv – det bør dog samtænkes med en viadukt eller lignende, så faciliteterne på den anden side af vejen kan tilgås, uden at vejen skal krydses. Vi har brug for øget sportskapacitet hurtigst muligt, så er ikke positivt stemt, hvis denne tanke forsinker multihalsprojektet betragteligt.
- Hvor høj må multihallen være, og hvordan skal resten af matriklen disponeres?
Jeg har hørt tanker om at multihallen delvist nedgraves, så den kan holdes på under 10meter i højde. Det tænker jeg kunne være en god måde at arbejde med både funktion og arkitektur, så hallen generer naboer mindst muligt. Jeg ved ikke hvor høj en hal skal være for at kunne rumme de mange formål en hal/multihal/kulturhus skal kunne – så vil ikke sætte en maxhøjde på – men lavest muligt udefraset.
En anden vej at gå kunne være en lidt højere hal, men hvor biler/parkering gøres muligt under bebyggelsen.
Matriklen bør blive så grøn, frodig og bypark-lignende som overhovedet muligt. Parkeringsområder i græsarmeringssten. Grønne oaser og støjdæmpende beplantning. Hvis tagkonstruktionen kan blive levende med mos, vilde blomster mv, så ville det være fedt. Hvis spejderne endvidere kunne få et område til at konstruere bygningsværker og udfolde sig med ild, jord, vand mv, så ville det begejstre mig.
- Hvilke ønsker har du for anvendelse af en kommende multihal?
Aarhus Friskole har en stor berøringsflade med kunst og kulturlivet i Aarhus. Jeg håber at dette kan udnyttes til fulde i den nye multihal, så endnu mere kreativitet kan udfolde sig i vores by. Jeg synes at byen mangler muligheder for at udfolde sig på rulleskøjter, løbehjul og skateboards – måske det kan tænkes ind. Et bibliotek, som byens børn nemt kan tilgå på cykel er savnet – et fedt sted at hænge ud for de børn der søger viden om andet end gaming … men måske bør vi også skabe plads til netop den slags i huset – tror det er kommet for at blive.
- Hvordan skabes bedst mulig sammenhæng mellem den nye multihal og de omkringliggende områder?
Vi skal have mulighed for at vejene i området bliver mindst muligt trafikeret. De der benytter området skal kunne færdes frit, uden at skulle krydse veje. Vi bør tænke viadukter og gode trafikale løsninger, så de der bor i området ikke forstoppes af trafik fra de omkringliggende områder. Hvis der er muligt at spærre vejene af i områderne for andre end dem der bor der eller har ærinder i området, så synes jeg vi skal arbejde i den retning. Der findes allerede sådanne løsninger i skiområder, hvor de med hytte frit kan færdes, mens andre skal betale for at komme ind i området. Mon ikke vi i fællesskab kan finde gode løsninger.
- Hvordan området kan indrettes så det tager hensyn til det i kommuneplanen udpegende område som ”God landskabskarakter”?
Jeg er ikke arkitekt eller byplanlægger – men når man i København kan bygge et kraftværk med skibakke på taget, så er jeg helt sikker på, at en multihal og de faciliteter der følger med en sådan, kan bygges med netop fokus på ”god landskabskarakter”. Min forventning er, at selv med en Multihal på matr. nr. 15m, så skal der være en tydelig grøn kile ned i gennem Stavtrup, så man kan bevæge sig i naturlige omgivelser hele vejen nede fra Brabrandsøen, forbi Multihallen, rundt om Klokkesøen og op i villakvartererne.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Kenneth Sandell Henriksen

Indsendt

06/02/2021 16:08

Sagsnummer

HS5463918

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H246

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00