Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - En ny multihal på Bispevej i Stavtrup, Viby

Multihal i Stavtrup

Jeg støtter muligheden for at bygge en multihal på det foreslåede areal. Det er det bedste område til projektet. Min stillingtagen er begrundet i det oplæg, som halgruppen har fremlagt, hvor de forpligter sig til at omfavne områdets dyrebare natur, kultur og os der bor tæt på området, ved at bygge bygninger der passer ind i området med grønne og kreative arealer omkring. Dog vil jeg anmode om at overveje attrække byggeriet lidt længere ind på grunden, så hjørnet af Bispevej og Jarlsmindevej forbliver godt åbent for udsigtsforhold for alle grupper af trafikanter.
Eneste bekymring er stadig trafiksituationen omkring grunden og de omgivende veje og boliger. Der vil blive mere trafik - gående, cyklende og kørende. Dertil kommer parkering, som kan belaste stationsbyen og beboerne omkring Klokkeskovvej og Skovvejen.
Trods de hastighedsnedsættende mariehøns og 40 km skilte, så er vores by stadig belastet af trafikanter, hvis eneste formål er at komme hurtigt igennem vores by og videre derfra, og det handler både om personbiler og tung trafik, lastbiler med og uden anhænger, busser og håndværkerbiler, som altid ser ud til at være for sent på den.
Aarhus Kommune bør stærkt overveje, om Skovvejen, Klokkeskovvej og Jarlsmindevej ikke bør lukkes for tung trafik, som ikke har et ærende i byen. Det vil hjælpe betydeligt.
Skovvejen er blevet gjort bredere og “mere trafiksikker”, som Teknik og Miljø skrev på skiltene dengang vejen blev etableret. Det er formentligt rigtigt, men modsat opleves det, at vejen er blevet mere attraktiv at benytte og at det nu er mere end oplagt at kører 80 km, hvor det overhovedet kan lade sig gøre. Vejen bør have en fartbegrænsning på 50 km og bør have regulerende indsnævringer skiftevis i højre og venstre side, som på Ormslevvej i Viby. Det er det eneste rigtige på den smukke vej, som jo også er en del af Stavtrups natur og et område vi benytter i høj grad.
Ad parkeringsmuligheder omkring halbyggerriet på Bispevej, kunne en mulighed være at etablere en mindre række parkeringspladser på Bispevej i træzonen ind mod fodboldbanerne. F.eks.10 pladser med skrå parkering, som ikke fylder så meget ind i arealet. Derudover en mulighed for at vende bilen på halarealet inden de nuværende villaer på Bispevej, således at billister ikke skal ned i stationsbyen for at vende bilen, hvis der ikke er parkeringspladser.
Hvis der samtidig opsættes skiltning med “Parkering forbudt for uvedkommende” (eller lignende tekst) ved indkørsel til Stationsbyen og i villakvarterene på Klokkeskovvej samt motorikinstitutionen på Bispevej og Bispegården, så vil de områder forhåbentlig blive afhjulpet.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Ulla Scharling

Indsendt

07/02/2021 12:10

Sagsnummer

HS7318290

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H246

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00