Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - En ny multihal på Bispevej i Stavtrup, Viby

Alt for stort til Bispemarken

Jeg bor på Bispevej i Stautrup, og vil gerne udtrykke mine bekymringer for placeringen af kæmpe multihal på Bispemarken.

Mine bekymringer vedrører:

- For det første de uoverskuelige trafikale problemer projektet vil medføre.

På den skitse hal udvalget har fremlagt (vedhæftet) omdannes skoven på Bispevej (billede vedhæftet) til parkeringsareal med plads til 120 biler, hvilket jo er en indlysende dårlig løsning, der både vil medføre fældning af skov, og fylde Bispevej med trafik, så hverken beboere eller ambulancer til/fra Søholm kan komme frem eller tilbage.

Der er efterfølgende givet udtryk for at man ønsker at finde en anden løsning, problemet med det fremlagte projekt er imidlertid at det er så stort at det bliver meget svært at løse de trafikale udfordringer, med en bebyggelsesprocent på over 25% + udenomsarealer er der dårligt plads til rundkørsel, parkeringspladser mm, hvis man samtidig vil lave et grønt projekt.


- For det andet den støj og uro projektet vil påføre Stationsbyen, både i hverdagen med trafikken til og fra hallen, og i forbindelse med de arrangementer - potentielt med mange hundrede mennesker - der skal afholdes der.

- For det tredje projektets betydning for Stationsbyens særlige karakter, stemning, ro og fred, hvilket var det jeg i sin tid faldt for, og som førte til at jeg flyttede til Stautrup.
Om Stationsbyen skrives i lokalplanen at “…det er hensigten med lokalplanen, at bevare den eksisterende stationsby- og landsbykarakter…”
Alligevel ønsker man nu at opføre et kolossalt byggeprojekt på op til 6.000m2 klos op ad Stationsbyen - til sammenligning er en dobbelt gymnastiksal med omklædning 800m2, Stautrups eksisterende sportshal 1400m2, ved moderne skolebyggeri anbefaler man at bygge sportshal på op til 2000m2, men her ønsker man en størrelse der overgår selv Sydbank Arena! (Som jeg vedhæfter et billede af).
Et projekt i den størrelse er i mine øjne ikke oplagt at lægge klos op af et eksisterende boligområde.


For det fjerde er jeg også bekymret for det visuelle udtryk et sådant kæmpe byggeri vil påføre indgangen til Stationsbyen, som jeg frygter fremadrettet vil blive set som “halbyen”.
Hallens grundareal er jo næsten lige så stort som samtlige boliger i det historiske Stautrup tilsammen.
Haludvalget har fremlagt en tegning, hvor man mest ser en blomstereng, der er dog ikke tale om en reel skitse, jeg synes det virker urealistisk at få klemt 6000m2 byggeri ind på grunden, uden at det kommer til at fremstå som noget af en kolos.


- For det femte mener jeg at når der i rammeteksten 230203RE i kommuneplanen står at 'området skal friholdes for anden bebyggelse end den, der er nødvendig for at drive området som idrætsanlæg', så gælder det at der ikke er mulighed for større byggeri i området.
 Jeg er godt med på at man ønsker at ændre kommuneplan, men mener at man skal skele til den gamle, og ikke muliggøre et så stort byggeri på Bispemarken.

Jeg tænker altså ikke at et byggeri i den størrelse passer til Bispemarken, man må enten skalere ned eller finde en anden placering, ELLER dele projektet op i to, og der har jeg flg forslag, som jeg selv synes er ret genialt!:


1) Fodboldbane + smukt og moderne kultur/forsamlingshus anlægges på Bispemarken, så er det der man forsamles, i cafeen, til fællesspisning, kunstudstilling, ølsmagning, jazzkoncert, osv.
Ungerne kan rende ud og spille fodbold, eller gå på naturlegepladsen når de keder sig.
Måske er det også der man har lagt indendørs petanque, eller anden idræt der ikke er så plads og højde krævende?
Da byggeriet nu er meget mindre, er der god plads til parkering, grønne områder osv, og ingen problemer med tilkørselsforhold (fra Jarlsmindevej).

Sådan et kulturhus bliver også meget hyggeligere af at det er lidt småt, og ikke ligger sammen med en sportshal.

2) Der anlægges så sportshal på den fodboldbane der er blevet "flyttet" fra det eksisterende idrætsanlæg, nu behøves hallen jo ikke at være så stor, så pludselig er dette projekt meget mere overskueligt, hallen skal jo kun bruges til sport.

Jeg ved godt at Anders Holck Povlsen (der skal betale halvdelen af projektet) har en vision om ÉT kæmpebyggeri, men måske han kan overtales til at se det smarte i denne løsning?


De bedste hilsner, Joakim Øster
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Joakim Øster

Indsendt

07/02/2021 19:07

Sagsnummer

HS1410850

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H246

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00