Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - En ny multihal på Bispevej i Stavtrup, Viby

Mindre multihal på Bispemarken – max. 3.500 m2.

Der er behov for mere halkapacitet i Stavtrup og en placering på Bispemarken vil være central og acceptabel under en lang række forudsætninger. For at sikre en fornuftig sammenhæng med de tilstødende arealer (Stationsbyen) skal der stilles krav svarende til stationsby præg (inspireret af lokalplan 534). Dvs. meget grøn beplantning og krav til byggestil, f.eks. bygninger skal have taghældning, krav til byggematerialer (mursten/træ)(se Stationsbygningen og Constantia).
For at sikre den rigtige balance på grunden med det nødvendige grønne arealer bør bebyggelsen ikke overstige 3.500 m2. Dette bør også være rigelig sammenholdt med andre lokalområder. Det nye Lyseng Idrætscenter er f.eks. på 2.500 m2 og multihallen i Mårslet er på 1.600 m2. I denne sammenhæng skal også ses behovet for P-arealer som skal placeres harmonisk på arealet. Ca. 100 pladser kræver vel 2.000 m2.
Endvidere bør der være en grøn beplantningszone på ca. 20 m. mod nabogrundene på Mondrupsvej. Dette skal også sikre at lydniveauet fra aktiviteter på udendørsarealet kan holdes på et acceptabelt niveau. Ved planlægningen af udendørs aktivitetsmulighederne skal der tages hensyn til at lydniveauet ikke er til ulempe for naboerne. Visse sportsgrene kan medføre meget høje råb og visse sportsgrene med slag til bold o.l. kan give en generende støj. Dette er også medvirkende til at jeg ikke finder det attraktivt med en løsning med at multihallen evt. bygges på en af fodboldbanerne mod at der anlægges en (eller flere) fodboldbaner på Bispemarken. Et pænt byggeri med masser af grønt omkring er at foretrække frem for fodboldbaner. Hvis hallen placeres et andet sted kunne det måske også medføre at arealet udstykkes til parcelhuse, her foretrækker jeg også et pænt byggeri med masser af grønt frem for parcelhuse.
I henhold til ”Dansk Halbyggeri” skal frihøjden til håndbold ved hal med taghældning være 9 m. Dvs. en max. byggehøjde på 10 m må være acceptabelt og dette svarer til højden på flere af de gamle 2 planhuse i Stationsbyen og Constantia.
Trafik og parkering er et problem i forhold til placering på Bispemarken. Trafikforholdene skal forbedres, evt. kan der laves en ny rundkørsel med flytning af del af Bispevej og direkte indkørsel til hal og der skal etables bedre cykel/gangsti gennem arealet ned til Stationsbyen/Brabrandstien evt. med tunnel under Jarlsmindevej.
I forbindelse med planlægningen og anvendelsen af den nye hal er det vigtigt at vurdere hvilke aktiviteter der også giver bedst mening at bevare i Stavtruphallen. Det drejer sig om Badminton, Basketball, bordtennis, gymnastik og håndbold, som alle i dag har faciliteter i Stavtruphallen. En vurdering af det fremtidige behov inden for disse idrætter, sammen med den fremtidige optimale anvendelse af Stavtruphallen, må anslås for at vurdere om der skal være faciliteter til disse i den nye Multihal. Af nye faciliteter vil det være relevant med fitness og padel tennis. Padel er en ny sportsgren i Danmark, som har en utrolig vækst. Ellers er det vigtigt at der er multifunktionelle lokaler der kan anvendes til idræt, bevægelse, foredrag, sociale og kulturelle formål. De nødvendige omklædningsfaciliteter og Cafe. Jeg finder det ikke vigtigt at lave meget store køkkenfaciliteter.
Ved disponering af udendørs arealerne kan der passende kombineres ideer fra halprojektet og ideer fra ”Den grønne kile”.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

ASBJØRN KARLSSON

Indsendt

08/02/2021 10:53

Sagsnummer

HS1571276

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H246

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00