Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - En ny multihal på Bispevej i Stavtrup, Viby

Placering af Multihal i Stavtrup Stationsby

Multihal på Bispevej.
Som andre har markeret, bør der gives stor anerkendelse til alle de frivillige, der arbejder for, at vi som helhed kan nyde et godt fritids- og kulturliv i Stavtrup og omegn.
Det er trist, at tonen i denne høringsproces har fået så skarp en kant ift. et projekt, som gerne skal være med til at samle os i endnu flere tiltag - uanset om det er sport, kultur eller naturen, der kalder.
Jeg ser gerne, at området ved Bispevej fortsat er forbeholdt det rekreative fremfor et halbyggeri, der vil ændre området helt - og vil skabe store trafikale udfordringer.
Jeg synes, som andre, at der er kommet meget forskellige meldinger om hallens formål (lokalt eller til offentlige formål), størrelse, parkering mv. Der mangler gennemsigtighed - og at problemer som det trafikale ikke skal tænkes ind undervejs, men er en del af en helhedsløsning, før et byggeri sættes i gang.
Jeg bor ikke i stationsbyen, men nyder som andre det miljø, området giver os. Der er ingen tvivl om, at en placering af en multihal på matriklen vil ændre området væsentligt - og vil skabe udfordringer for lokalboende, for Søholm / Hospice og for daginstitutionerne ift. al slags færdsel samt parkering.
Som andre har skrevet, giver det mest mening, at der laves en helhedsplan for Stavtrups infrastruktur i stedet for de lappeløsninger, vi har set gennem de sidste mange år. Jeg vil derfor gerne opfordre til, at der kigges på alternative løsninger for en halplacering - og at man i det hele taget kigger på den størrelse på multihal, der lige nu projekteres med.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Tove Dalager Hussner

Indsendt

08/02/2021 17:08

Sagsnummer

HS3277989

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H246

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00