Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - En ny multihal på Bispevej i Stavtrup, Viby

En ny multihal på Bispevej i Stavtrup, Viby J

Indledningsvist vil vi gerne anerkende halgruppen for deres store arbejde if. med at definere de driftsmæssige-, juridiske- og økonomiske rammer for en ny hal til fælles gode for hele Stavtrup by. Vi vil også gerne understrege, at vi gerne ser en ny multihal i Stavtrup. Der er et behov for mere halplads med de mange nye tilflyttere til vores by, særligt hvis hallen også rummer reelle muligheder for at udvikle kulturlivet i byen.

I forbindelse med et rigtigt fint og velgennemført borgermødet d. 2 februar, hvor alle fik mulighed for at komme til orde på en god og respektfuld måde, rejste der sig imidlertid et par tvivlsspørgsmål, bekymringer samt forslag til alternative placeringsmuligheder, vi gerne vil have lov at viderebruge i dette høringssvar.

Med det foreslåede placeringsforslag af en ny multihal på Bispemarken, vil vi først og fremmest gerne udtrykke stor bekymring for hvorledes trafikken til og fra multihallen frem over skal afvikles. Bispevej er en lille bitte vej uden afskærmning for hverken den gående eller den cyklende trafik. Sammen med Mondrupsvej er Bispevej eneste adgangsvej til stationsbyen for rigtigt mange mennesker, herunder beboere, spejdere, beboere på hospice, institutionerne på Bispevænget, samt alle de mange besøgende til og fra Brabrandstien. Der færdes et væld af bløde trafikanter hver eneste dag; børn til og fra skoler, daginstitutioner, hospicebeboere på tur, alle de gående, de cyklende og alle løberne ned til stien.

Vi oplever allerede i dag, at der er store trafikale udfordringer - udfordringer der er blevet større med den nye børnehave på Bispevej, og alle de mange besøgende, der valfarter til Brabrandstien her i lockdown. Vi har ikke set eller hørt et eneste bud på, hvordan den fremtidige trafik, der må forventes minimum at tidobles med en mulitihal, frem over skal afvikles. Der er rimeligt nok, at der ikke er svar på alle aspekterne omkring hallen endnu, og at vi må forvente, der skal mere detailplanlægning til, inden svarene ligger fast, men vi har bare meget svært ved at se hvordan man vil løse problemet, når eneste mulighed for tilgang til hallen er via Bispevej.

Ligesom de trafikale udfordringer, så har vi heller ikke hørt et eneste bud på hvordan de mange brugere af multihallen skal parkere. I dag findes en lille p-plads ved spejderhytten, der kan rumme 10 – 12 biler. Vores umiddelbare bud vil være, at der bliver behov for parkeringspladser til måske to hundrede biler, når der er kampe, træning og tilskuere til hallens mange forskellige anvendelsesmuligheder. Det er der heller ikke givet et eneste sagligt bud på endnu i processen.

På mødet blev der også rejst spørgsmål og debat omkring stationsbyens bevaringsværdighed og den lokalplan, der ligger til grund for udviklingen af området. Vi mener bestemt Stavtrup St. by har nogle helt særlige kvaliteter, som gør området bevaringsværdigt, og noget som hele byen bør værne om. Det bevaringsværdige i området er i vores optik ikke nødvendigvis uforeneligt med anlæg af en multihal. Men den status stationsbyen har, bør tages alvorligt og give anledning til, at emnet behandles behørigt, evt. ved en ekstern vurdering af eksperter på området med en vurdering af, hvad konsekvenserne bliver ved anlæg af en 5500 m2 multihal midt i Stationsbyen.

Endelig vil vi opfordre til, at der indgås kompromisser fra begge sider. Vi fornemmer, der allerede er sket en uheldig spaltning af byen i to halvdele. Det er ikke hensigtsmæssigt eller ønskværdigt, når man skal træffe så stor en beslutning, der burde være en festdag for os alle, at byen allerede fra start er delt i to lejre. Vi vil appellere til, at der arbejdes på et kompromis, som alle kan se sig selv i. En fantastisk placering kunne være på marken ved siden af Friskolen. Her er der god plads, ingen naboer der bliver forstyrret, gode adgangsforhold og en Friskole der bakker op. Er dette ikke en mulighed på grund af ejerforholdene, så burde man genoverveje placering af multihal et sted på de eksisterende boldbaner. Som kompensation for tabt areal på eksisterende boldbaner, kunne man relativt let anlægge nye boldbaner på Bispemarken. I hvert fald til sommeranvendelse, hvis lokaliteten ikke gør det muligt at lave kunstigt lys. Men der er jo i dag også kun lys på én enkelt bane, nemlig grusbanen. Så behovet for kunstigt lys om vinteren er vel heller ikke til stede, ud over det der allerede findes. Det burde være et kompromis, det er realistisk at nå i mål med, så alle er glade.

Venlig hilsen

Lise og Mads
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lise Fjeldsø Jind og Mads Fjeldsø Christensen

Indsendt

08/02/2021 19:20

Sagsnummer

HS6779870

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H246

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00