Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - En ny multihal på Bispevej i Stavtrup, Viby

Støtte forslag om ændring af kommuneplan for Matr.nr.15m

I forbindelse med etableringen af Stavtrup Multihal – Stedet der samler ønsker haludvalget under Stavtrup IF offentligt at støtte op om at ændre i kommuneplanen, så faciliteten kan benyttes til andre offentlige formål end rekreative formål. Vi er fuldt ud klar over at Ifølge kommuneplanen er matr.nr. 15m ”Bispemarken”, hvor multihallen ønskes placeret, allerede i dag bestemt til brug for rekreative formål herunder idrætsanlæg. Grunden til at vi ønsker ændringen, er at stedet der Samler bliver hjertet i Stavtrup. Det binder byens eksisterende fritids- og idrætstilbud sammen og er katalysator for nye fællesskaber og synergi på tværs af forskellige brugergrupper og borgere. I Stavtrup har vi en stor gruppe af kreative og kultur-interesserede borgere, bl.a. grundet beliggenheden af Aarhus Friskole i Stavtrup. Vi ønsker at skabe et samlingspunkt, som alle byens borgere kan se sig selv i. Vi arbejder ligeledes for at der kan etableres et selvbetjeningsbibliotek og et lokalhistorisk arkiv, hvor borgere kan blive klogere på Stavtrup og Ådalens rolle i tidligere tider.
Det er også vores håb og ambition at den del af "marken" der ikke bliver bebygget med hal, udover organiserede og uorganiserede udeaktiviteter, også skal udgøre et attraktivt samlingssted for offentligheden, således ikke kun folk der dyrker idræt. På den måde vil vi skabe en grøn korridor eller kile fra Stavtrups kommercielle centrum ned mod Brabrandsøen.
Herunder imødeser vi udarbejdelsen af løsninger omkring de trafikale og parkeringsmæssige forhold. På borgermødet den 2. februar 2021 var det tydeligt at præcist dette aspekt skaber usikkerhed og utryghed blandt naboerne til Bispemarken.
Vi er dog overbeviste om at der med kommunens specialister, arkitekten, haludvalget, fællesråd og forhåbentlig naboerne til Bispemarken kan skabes en god løsning. Haludvalget arbejder pt. for at etablere en trafik-gruppe, som en del af følgegruppen i tilknytning til lokalplansprocessen.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Per Bo Nørgaard Andersen

Indsendt

08/02/2021 19:50

Sagsnummer

HS3101401

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H246

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00