Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - En ny multihal på Bispevej i Stavtrup, Viby

Multihal i Stavtrup

Tak for et godt faciliteret borgermøde den 2. februar.

Der har været en til tider trættende retorik i debatten, både fra dem der taler for - og dem der taler imod en multihal på Bispemarken. Derfor var det virkelig rart at samtalen blev løftet lidt op og væk fra de sociale medier.

Vi er en aktiv familie, der i 20 år har boet i Stationsbyen. Vi har alle fem været storforbrugere af alle de sports- og idrætsfaciliteter der er i Stavtrup. Både som brugere og som frivillige. Og Stavtrup mangler virkelig halkapacitet. Derfor er vi også glade for at processen nu er nået så langt - takket være gruppen af initiativtagere. Vi støtter 100% op om ekstra halkapacitet og flere ude-idrætsfaciliteter (både organiserede og uorganiserede).

Lige nu handler det dog om en ændring af lokalplanen, der vil muliggøre et byggeri på 6000 m2. Et byggeri der som vision har det formål at blive det samlende sted for alle byens borgere, både sportsligt, kulturelt og socialt.

Vi støtter ikke en ændring der muliggør, at Bispemarken (matr. 15m Stavtrup By, Kolt) kan blive brugt til et byggeri af den størrelse – af flere årsager.

Det vil give massive trafikale udfordringer i hele krydset omkring Bispevej, Jarlsmindevej, Søholmvej og Klokkeskovvej. Især med det aktivitetsniveau der er lagt op til at stedet skal rumme. Parkeringsudfordringerne er heller ikke lige til at overskue i forhold til sådan et byggeri.

Vi er bekymret for om placeringen reelt er fremtidssikret? Kan den placering bære den udvikling der vil ske rent befolkningsmæssigt over de næste 10 - 20 år? Et byggeri af den kaliber bygges ikke kun for nutiden, men også for fremtiden. Vil der komme yderligere belastninger på området, når ”første spadestik er taget”?

Vi er også naturligt bekymret for om hele området vil ændre karakter. Om stemningen, roen og den naturskønne bydel vil ændre sig markant. Det er alt sammen bløde værdier, men det er netop derfor at folk vælger at bo i Stationsbyen.

Bliver lokalplanen ændret? Ja, så håber vi virkelig på en 100% transparent og inkluderende proces fremadrettet. At man ikke slår et større brød op end nødvendigt er.

At kommunen (uanset beliggenhed) i en planlægningsproces er på forkant i forhold til de fremtidige trafikale udfordringer – og tager hånd om dem.

At man arkitektonisk ikke går på kompromis i forhold til udtryk og samspil med den omkringliggende natur og nær bebyggelse samt at man prioriterer at minimere støjgener.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Mette Herlev & Niels Andersen

Indsendt

08/02/2021 20:24

Sagsnummer

HS3837688

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H246

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00