Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - En ny multihal på Bispevej i Stavtrup, Viby

Multihal - indsigelse

Kære Kommune og medbeboere i Stavtrup.

Jeg ønsker ikke, at der ændres i kommuneplanen således, at der kan opføres en multihal på Bispemarken. Det er der flere grunde til. Jeg mener at en hal på 6000 kvadratmeter vil generere så meget aktivitet, at trafikbelastningen og parkeringsbelastningen i området vil blive overvældende - ligesom det er sket i Lyseng, hvor man byggede et stort idrætskompleks uden at tage højde for trafik og parkering. I Lyseng - nu flere år senere - er der desværre stadig ikke fundet løsninger på dette. Århus kommune og haludvalget har ikke præsenteret et eneste forslag på løsning af trafik og parkering, selvom der er blevet spurgt mange gange og rigtig mange er overbeviste om, at det vil betyde stor gene for beboerne i området. Vi oplever allerede trafikproblemer i området når der er arrangementer i de nye institutioner beliggende på den anden side af marken på Bispevej. Dvs problemer med biler der ikke kan finde plads til parkering og med kødannelse og gennemkørsel på Mondrupsvej. Vi oplever parkeringstrængsel og gennemkørsel på Mondrupsvej ved spejder arrangementer i spejderhytten. Det er ok, for det er engang imellem og ikke hverdag. Med en multihal vil det blive hverdag - sandsynligvis bare værre.

Jeg er også bekymret for de støjgener som en 6000 kvadratmeter stor hal vil generere, især med tanke på, at der ikke er retningslinjer for brug - udlejning til fester, koncerter, udendørs støj fra multibaner, paddletennisbaner med mere - der skal meget aktivitet til for at økonomien i sådan et stort projekt kan løbe rundt.

Jeg tror på det gode i andre mennesker -ex når man på borgermødet siger, at vi cykler bare til multihallen- men jeg ved også, at i en travl hverdag, så kører rigtig mange familier deres børn til idræt - simpelthen fordi det hele skal hænge sammen.

Jeg kan ikke forstå hvorfor man forlod den oprindelige plan om at opføre en multihal ved fodboldklubben - hvor der allerede er parkeringspladser og hvor den vil ligge i sammenhæng med andre idræts-aktiviteter. Jeg kan heller ikke forstå, at kommunen ikke kan foreslå andre beliggenheder i Stavtrup ex ved motorvejen, hvor der er mulighed for at trafikken kan reguleres uden om Stavtrup, og hvor der er mindre gene for beboere. Et sted hvor der kunne skabes holdbare trafikløsninger. At et anlæg af en enkelt kunstgræsbane kan flytte et så kæmpe stort projekt, til et sted hvor så mange mennesker vil blive generet er ikke til at forstå. Jeg beder jer huske på, at der ikke var modstand mod placeringen ved klubben og at tidligere tegninger tydeligt viste, at der er plads til både baner og hal på den oprindelige placering ved fodboldklubben.

Jeg håber, at byrådet vil høre vores bekymringer og se at en multihal på Bispemarken vil være ødelæggende for området og dets beboere - fordi den vil medføre massive trafik og støjgener.

Jeg mener, at der er kommet mange konstruktive forslag til alternative placeringer ved Den Grønne Kile og Mondrupsvej Vejlaug og jeg håber der vil blive lyttet til vore fælles bekymringer og at de vil blive taget alvorligt.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lise Helledie

Indsendt

08/02/2021 21:31

Sagsnummer

HS2007662

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H246

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00