Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - En ny multihal på Bispevej i Stavtrup, Viby

Forslag om multihal i Stautrup St.by

Det er som om, at dem der bastant argumenterer for opførelsen af en hal på marken ved Bispevej, har fået tunnelsyn.
For det kræver både vilje, indlevelse og format, at åbne sig for det helt indlysende: at ingen mennesker ønsker at få forringet deres levested med støj og trafik! Prøv dog at forstå det!!
Vi vil ikke have et kæmpe halbyggeri klods op af vores bolig. Hvem vil det?
Det er et personligt argument, men det rækker videre:
I en tid hvor samfundet uafvendeligt må bevæge sig hen mod, at give naturen mere plads, øge biodiversiteten m.v, er Århus Kommune nu ved at bebygge alle oaser (se blot omkring godsbanen) - alle åndehuller i byen. Så hvis kommunen vælger at godkende (kommuneplanændring) et halbyggeri på marken ved Bispevej, er det blot en fortsættelse af denne politik. Fremtidige generationer vil fordømme det.
I stedet foreslår jeg, at omtalte areal bruges til bypark til glæde for alle i Stautrup eller/og en del af arealet udstykkes til parceller.
NB. I den nugældende plan for området gælder: — at det er fastlagt til rekreative formål i form af idrætsanlæg (min tilføjelse: feks boldbaner,
udeidrætfacaliteter for alle aldre)
— at området skal friholdes for anden bebyggelse end den der er nødvendig for at drive området som idrætsanlæg (min tilføjelse: omklædning, depot - absolut ikke en hal!)
Det foreslåede projekt hører til i et centerbyggeri hvor forholdene er til det.
Jeg opfordrer derfor til at stemme nej til kommuneplanændringen.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Marian Eriksen

Indsendt

09/02/2021 12:13

Sagsnummer

HS6549757

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H246

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00