Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - En ny multihal på Bispevej i Stavtrup, Viby

Indsigelse - Forkert placering af alt for stor multihal

Kære kommune og Stavtrupborgere

Jeg er vokset op i Stavtrup Stationsby, men bor nu i København, hvor jeg arbejder som arkitekt på en af landets største tegnestuer.
Som arkitekt er jeg overordentlig bekymret for størrelsen og placeringen af det præsenterede forslag.

1. Højde og skala i forhold til omgivelserne
Da der ikke er givet et ordentligt tegningsgrundlag, med snit og højdeangivelser, er det umuligt for borgerne i Stavtrup at forstå, og tage stilling til, hvor stor en bygning der rent faktisk er tale om. De angivne sportsaktiviteter kræver en indre frihøjde på minimum 9 meter + konstruktion og tagopbygning. Derved ender man med en bygning på minimum ca. 11-12 meter i højden, hvilket svarer til et 4 etages byggeri.
Bygningen ser ud til at være ca. 100m x 60m i fodaftryk. Til sammenligning er den eksisterende sportshal på Højvansskolen ca. 25m x 50m meter.
Som minimum bør der ligge et realistisk og retvisende tegningsgrundlag offentligt tilgængeligt, så man ikke snyder borgerne til at tro, at de får en lille, hyggelig, grøn oase som nabo.

2. Parkering og trafikale forhold
Der er angivet ca. 30 faste parkeringspladser i forslaget. Hvordan harmonerer det med det forventede antal brugere? Dette virker dybt useriøst. Der må da være lavet undersøgelser af hvor mange besøgende man regner med i gennemsnit, og heraf kan man så udlede antallet af parkeringspladser til både biler og cykler.

3. Sammenhæng og synergi med eksisterende sportsfaciliteter – Alternativ (oprindelig) placering
Det første forslag til multihal i Stavtrup fra 2017 var på 2.700 m2 og placeret på grunden hvor fodboldklubbens klubhus ligger i dag. I dette forslag ser det ud til at man kan få plads til multihallen samt ny kunstgræsbane ved siden af - hvor den grusbanen ligger i dag.
Hvorfor man valgte at droppe denne placering er mig en gåde!
Forestiller haludvalget sig, at man efter endt fodboldtræning i samlet flok bevæger sig de ca. 500 meter over til det nye hus for at drikke en øl eller sodavand? Hvor klæder man om? Hvor parkerer man? Ville det ikke være bedre at holde fodbold og de nye idrætsfaciliteter så samlet som muligt, og skabe et levende miljø, ved at forstærke et allerede eksisterende, velfungerende klubliv.
Med denne placering ville man desuden undgå den meget store utilfredshed og splittelse, som projektet har skabt blandt beboerne i Stavtrup.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Freja Kreutzfeldt

Indsendt

09/02/2021 14:12

Sagsnummer

HS5719325

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H246

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00