Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - En ny multihal på Bispevej i Stavtrup, Viby

Bispemarken

Jeg går ind for multihal i Stavtrup, men jeg er meget betænkelig i forhold til placeringen på Bispemarken.
Jeg har boet i Stavtrup Stationsby siden 1983 og har igennem årene fulgt med i hele byen Stavtrups udvikling og vækst. Jeg kan sagtens se behovet for fælles faciliteter til idræt af forskellige art og ideen med et fælles aktivitets- og forsamlings sted. Forsamling af mennesker kræver dog gode og sikre adgangsveje og – stier, ikke mindst fordi brugerne af en multihal i høj grad vil være børn og unge.
Jeg har fulgt og deltaget i debatten om opførelsen af en multihal, senest på borgermødet den 2. februar. På intet tidspunkt har jeg hørt ordentlige forslag til, hvordan de trafikale forhold vil blive indtænkt og løst med en placering af multihallen på Bispemarken, - heller ikke fra kommunens side.
De trafikale forhold på og omkring Bispevej er allerede i dag udfordret, og dette gælder ikke blot tidligt om morgen eller sent eftermiddag, hvor folk kører til og fra arbejde.
I gennem de sidste 2 – 3 år er jeg onsdag aften kommet hjem til Stationsbyen lidt før kl 19. På det tidspunkt er de yngste spejdere ved at ’gå’ hjem og de ældre spejder møder ind. En gruppe på 15 – 25 børn og mange af deres forældre er her trafikanter på Bispevej, - mange er i biler, andre er på cykler og en lille gruppe er gående. Det afføder mange farlige situationer, fordi vejen er så smal og på samme tid skal rumme både de ’hårde’ og ’bløde’ trafikanter i begge retninger. Faren er især stor i den mørke vintertid. Lignende farlige situationer, når børn og unge (og deres forældre) skal til og fra multihallen vil kunne forudses.
Færdsel og krydsningen af Jarlsmindevej/Søholmvej er ligeledes problematisk under de nuværende trafikforhold.
Jeg mener derfor det er meget problematisk at planlægge og bygge en multihal på Bispemarken før man har sikret de trafikale forhold til og fra hallen!
Trafikløsninger er tit dyre og svære at få igennem. Derfor ser jeg en alternativ og mere trafikal sikker placering af hallen på den sydlige side af Søholmvej over for det eksisterende fodbold-idrætsanlæg og tæt på Århus Friskole. Det betyder nemlig at mange brugere af hallen ikke skal krydse Søholmvej/Jarlsmindevej eller skal ned af Bispevej. Der findes allerede stier som gående og cyklende kan benytte hele vejen ned til hallen oppe fra det øvre Stavtrup.
En sådan placering af mulithallen på disse arealer er selvfølgelig mere kompliceret, da arealet pt. ikke ejes af kommunen, men køb af arealet kunne finansieres ved salg af byggegrunde på dele af Bispemarken.
Jeg ser gode muligheder i at Bispemarken udvikles som en del af den grønne stationsby med mulighed for idrætsudøvelse og andre friluftsaktiviteter, så den får god landskabsmæssig sammenhæng med resten af det grønne område som stationsbyen ligger i.
Hvis kommuneplanen for Bispemarken (matr.nr.15m) skal blive ’robust’ og langsigtet skal den tænkes sammen med nye trafikale løsninger i området.

Med venlig hilsen
Ulla Nistrup Jørgensen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Ulla Nistrup Jørgensen

Indsendt

09/02/2021 14:40

Sagsnummer

HS4310052

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H246

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00