Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - En ny multihal på Bispevej i Stavtrup, Viby

Idrætshal vs. Multihal Stavtrup

Så vidt jeg forstod under det virtuelle borgermøde, ér der nok truffet en eller anden beslutning om, at der skal opføres en idrætshal på Bispemarken, ligesom jeg kunne forstå, at projektet er sendt i høring, fordi der anmodes om opførelse af en Multihal, som indebærer, at der også skal være plads til kultur/-og andre forsamlingsaktiviteter. Jeg er for en idrætshal, dog er jeg slet ikke begejstret for placeringen. Jeg er imod en Multihal af flere årsager, som jeg skitserer nedenfor. Mine bekymringer omkring det trafikale beskriver jeg også nedenfor.

Nu er det ikke helt tilgængeligt at få en forståelse af, hvilke ambitioner Haludvalget konkret har omkring forsamlingsaktiviteterne. Det er som om, at man går lidt på listesko her, fordi netop opførelse af Multihal er grunden til, at projektet er sendt i høring.

'KUN' IDRÆTSHAL:
Så vidt jeg har forstået på haludvalget, er der tale om en hal for borgerne i Stavtrup/Ormslev. Men…. skal der afholdes sportslige arrangementer/kampe? Hvis ja, så er der allerede trukket folk til fra andre byer med deraf følgende trafik. Derfor er jeg allerede bekymret for det trafikmæssige og parkeringsmæssige pres ved opførelse af ’blot’ en idrætshal med en placering på Bispemarken.

Hvor stor skal en hal være, hvis der ’blot’ er tale om en idrætshal? Ligger der krav om, hvad en idrætshal skal kunne rumme? Går ud fra, at man i hvert fald ikke behøver at bygge en mastodont på 6.000 kvm. Hvad har man ved kommunen forestillet sig omkring en idrætshal (som jo på en eller anden måde er forudbestemt)? En idrætshal kan vel bygges ’i ét hug’….. og ikke i flere etaper over flere år til stor gene for lokalbefolkningen.

MULTIHAL:
Forsamlingsaktiviteter. Mener at opførelse af en multihal vil gøre, at det aldrig bliver en hal kun for Stavtrup/Ormslev-borgere. På sigt vil der sikkert også komme et økonomisk aspekt, såsom indtjening ved afholdelse af kulturarrangementer. Kulturarrangementer kan hurtigt eskalere, hvis og når økonomien kræver det. Udover det idrætsmæssige, vil der også komme tryk på aften og weekender ved kulturmæssige forsamlingsaktiviteter (her tænker jeg også på trafik/parkering). Århus Friskole ønsker f.eks. at holde musikarrangementer.

En Multihal på 6.000 kvm. vil simpelthen være skæmmende for området med placeringen på Bispemarken. Så vidt jeg har forstået, skal der bygges i flere etaper. Synd for alle i området at skulle leve med byggelarm/rod i mange år og desværre også en evt. forringet salgspris af sin ejendom.

TRAFIK:
Naivt at tro, at folk vil cykle eller gå til hallen.

Afsætning/afhentning vil nok foregå, som det gør mest, nemlig at folk kører i bil. Se blot alle de tiltag, der er forsøgt ved Højvangsskolen for at få forældre til at lade børnene gå/cykle til skole, og jeg kan også nævne trafikalt kaos ved Spejderhuset.
Når folk f.eks. skal til et kultur-og/eller sportsarrangement aften/weekend i Multihallen (f.eks. vinter), så tror jeg de fleste vil vælge bilen.

Der er vanvittige trafikale problemer, når Friskolen afholder arrangementer, og man kan i hvert fald ikke finde en ledig parkeringsplads v/fodbold-anlæg, når der f.eks. er kampe på Morfar Park. Det giver et billede af, hvordan parkerings-scenariet kan udvikle sig i og omkring Bispemarken.

Ved alle arrangementer i hallen (med mange mennesker) vil der helt klart blive parkeringsmæssige udfordringer. Kan man ikke lige finde en parkeringsplads, jamen så søger man selvfølgelig andre muligheder. Det vil så være nærliggende at parkere på Bispevej - ned mod og i Stationsbyen - eller f.eks. hen mod Lokalcenteret/hospice. På det virtuelle møde blev det nævnt, at Hospice Søholm ikke har noget imod projektet. Det er vist ikke helt korrekt; derimod har man vist ikke indvendinger, hvis planerne ikke giver trafik/parkeringsmæssige problemer.

Jeg går naturligvis ud fra, at man helt ’separat og konkret’ finder ud af, hvordan man vil undgå en masse trafik og parkering på Mondrupsvej, da den vej jo vil være oplagt som gennemkørsel.

Der er allerede store trafikale problemer i Stavtrup, da Søholmvej og Jarlsmindevej bliver brugt som genvej til Brabrand, motorvejen, Viby o.s.v. Der kører i omegnen af 6000 biler i døgnet. Derfor mener jeg, at yderligere trafik i dette område skal undgås.

På grundlag af ovennævnte mener jeg, at man primært skal finde en anden placering for hallen. Sekundært skal der ’kun’ opføres en idrætshal til brug for borgerne i Stavtrup og Ormslev (siger jeg, fordi en idrætshal nok allerede ér besluttet). Under alle omstændigheder mener jeg, at det er fuldstændig vanvittigt at opføre en hal på 6.000 kvm. med den diskuterede placering på Bispemarken. Det er jo netop et område som stationsbyen, man skal forsøge at bevare.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Susan Christensen

Indsendt

09/02/2021 17:32

Sagsnummer

HS0774771

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H246

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00