Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - En ny multihal på Bispevej i Stavtrup, Viby

Ang. Multihalsplacering i Stavtrup

Min kone og jeg købte i 1990 en byggegrund på Mondrupsvej i Stavtrup. Vi faldt fuldstændig for det rolige miljø omkring Stavtrup Stationsby med gamle bindingsværkshuse og det smukke gl. traktørsted Constantia, - og markerne omkring.
Siden da er Stavtrup vokset betragteligt, og vi nyder, at det ikke bare er en soveby, men en by med masser af initiativrige mennesker, der specielt arbejder for et godt børne- og ungdomsmiljø indenfor idræt, spejder m.v. Vi er på ingen måde imod en multihal, da vi selv har 3 børn der for 10-20 år siden havde stor glæde af at benytte nævnte tilbud. Iøvrigt er vi selv ret aktive med forskellige former for motion.
Men vi mener at en multihal er total fejlplaceret på matrikel 15M på Bispevej pga. følgende:
1. Først og fremmest er det et område med rigtig mange trafiksvage beboere. Vi har et lokalcenter, hvor der bor 70 ældre, heraf en del demente. Vi har et hospice med 9 beboere i slutfasen af livet, hvor vi dagligt ser pårørende og personale fra begge steder, som kører ture med beboerne, som oftest er kørestolsbrugere. Lokalcentret har også en cafe, hvor områdets hjemmeboende pensionister kan komme og nyde et måltid mad eller en kop kaffe. Et tilbud rigtig mange ældre borgere benytter sig af. Derforuden ligger der et bocenter ("Søstjernen") hvor der bor 16 udviklingshæmmede, som færdes alene rundt både som gående eller på handicapcykler, og slet ikke er trafiksikre,
Der bør efter vores mening tages vidtgående hensyn til det ovenstående inden en endelig placering besluttes, da det alt lige vel medføre væsentligt øget trafik i området.
2. Vi går meget ind for at matrikel15m bliver et sted, hvor det grønne miljø, vil være det dominerende, og vi har intet imod at Aarhus Kommune udstykker, nogle i øvrigt yderst attraktive byggegrunde, hvor der bør være klausuler om en helt bestemt byggestil (gerne træhuse), som ikke forstyrrer det visuelle indtryk, som en stor sportshal i den grad vil komme til at gøre.

Vi mener at alle gode kræfter bør lægges i at finde en anden placering, som kan gøres meget mere tilgængeli i forhold til trafik og parkeringsmuligheder. Mon ikke en god pose penge fra en parcelhusudstykning, vil kunne friste en privat lodsejer, da der jo er optimale privatejede arealer lige over for det nuværende klubhus og den nye kunstgræs-fodboldbane.
Der vil nemt og billigt kunne etableres sikker passage for brugerne af hallen på Søskovvej, ved at lave en fodgængerovergang, som er konstant grøn for bilister, undtaget når der bliver trykket på en knap, af dem der skal passere vejen. Sikkert også noget Stavtrup Friskole der ligger ved siden af, ville kunne profitere af.

Venlig hilsen
Et par glade Stavtrup-borgere, som håber på en revidering af den nuværende plan for placering.
Hanne Mikkelsen og Jørgen Aakjær Nielsen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Hanne Mikkelsen

Indsendt

09/02/2021 18:37

Sagsnummer

HS1905538

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H246

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00