Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - En ny multihal på Bispevej i Stavtrup, Viby

Multihal på Bispemarken - NEJ TAK

Som allernærmeste nabo til Bispemarken gør jeg hermed indsigelse over ændring af kommuneplanen, ifølge hvilken der skal bygges et prestigeprojekt på 6.000 m2 på marken.
Jeg anerkender, at Multihalgruppen har gjort et kæmpe arbejde for at få etableret en Multihal i Stavtrup. En Multihal (eller bare en lille hal) vil være en stor gevinst for byen.
Frem til oktober 2019 var planerne, at Multihallen skulle ligge, hvor det nuværende fodboldklubhus ligger. En helt perfekt beliggenhed, som ingen har anfægtet.
Processen, som jeg (fra sidelinjen) har opfattet den
Møder med Multihalgruppen
1. I oktober 2019 - 2 dage før det store orienteringsmøde på Højvangsskolen, - var de allernærmeste ca. 10 naboer til Bispemarken indkaldt til orienterende møde om, at en kommende Multihal skal ligge klos op og ned ad vores huse. Beboerne på Mondrupsvej m.fl. mødte talstærk op, og ingen kan være i tvivl om, at stemningen var imod denne placering. Her blev kimen til Den Grønne Kile (DGK) lagt.
2. Placeringen blev gentaget på stormødet på Højvangsskolen 2 dage senere, hvor ingen i Stavtrup kan være i tvivl om, at en stor del af mødedeltagerne er modstandere af denne placering.
Der blev på dette stormøde nedsat adskillige arbejdsgrupper, som skulle støtte og hjælpe Multihalgruppen i deres videre arbejde. Der blev IKKE valgt nogen gruppe, hvor man kunne arbejde med undersøgelse af alternative beliggenheder. De få fra Stationsbyen, som tilmeldte sig til arbejdsgrupper, blev efterfølgende ekskluderet, da de også var medlemmer af DGK (i bestyrelsen). Så postulatet om, at naboer bare kunne indgå i arbejdsgrupperne, og at Stationsbyen ikke har gjort noget ud over at skælde ud fra sidelinjen, skal ses ud fra den betragtning, at vi ikke har haft nogen som helst indflydelse på beliggenheden, og at arbejdsgrupperne arbejder ud fra, at hallen skal ligge på Bispemarken.
Den Grønne Kile blev nu dannet, bestyrelsen gjorde et kæmpearbejde, og der blev udarbejdet et alternativt forslag om beliggenheden, som blev sendt til haludvalget, til Anders Holch Poulsen, til Århus Kommune og til Byrådet. På den Grønne Kiles hjemmeside ligger 2 forslag til, hvordan hallen kan placeres i forbindelse med de eksisterende baner, og hvor der samtidig er plads til kunststofgræsbanen. Det skal dog nævnes, at på daværende tidspunkt var der ingen planer om en 6.000 m2 stort prestigebyggeri (/reklamesøjle?), men ca. 2.700 m2.
3. På DGKs foranledning blev der afholdt et møde med haludvalget, hvor 3 repræsentanter fra DGK (herunder én direkte nabo til marken) deltog, og hvor DGK fremlagde deres forslag til alternative placeringer. Multihalgruppen var IKKE villige til at høre på alternative forslag og snakkede udelukkende om placeringen på marken. Mødet endte uden enighed. Efterfølgende er det fremgået af opslag fra Multihalgruppen på facebook og artikel i Riposten samt fremført på høringsmødet med kommunen den 2. februar 2021, at man har aftalt ”dit og dat” med naboerne til Bispemarken. Dette er IKKE sandheden. Naboen, som deltog i mødet, har skrevet til Multihalgruppen om at få dette dementeret, men Multihalgruppen fremturer stadig med dette postulat.
4. Efter det jeg ved, så har der efterfølgende været afholdt et enkelt møde mellem DGK og Multihalgruppen. Nogen enighed er man ALDRIG kommet frem til.
Stautrup Fællesråd
DGK har udvist interesse for at blive repræsenteret i Fællesrådet, men fik oplyst, at der ikke var valg hertil i dette år (2020). Efterfølgende har det vist sig, at Fællesrådet i hemmelighed har holdt generalforsamling og valgt medlemmer herunder formand, som også sidder i Multihalgruppen. Fællesrådet repræsenterer på ingen måde den brede befolkning, men udelukkende Multihalgruppen. Det er helt og holdent et udemokratisk valgt råd.
Århus Kommune
DGK har ansøgt Århus Kommune om at få lov at etablere en Bypark til glæde for hele byen på Bispemarken. Dette er blevet afslået med den begrundelse, at der skal ligge en Multihal.
Vi har som nærmeste naboer, og hermed som parter i sagen søgt om aktindsigt i denne proces. Dette er blevet afslået. Afslaget er der dog ikke lovhjemmel til, og vi afventer at modtage aktindsigt én af de nærmeste dage.
Vi spekulerer på, om denne høring er en ren skinmanøvre? Beslutningen om Bispemarkens anvendelse ér åbenbart taget. Er det det, man kalder skindemokrati?
Konklusion af processsen
Vi føler os kørt over af Multihallen, af Fællesrådet og af Kommunen (Byrådet?). Der er tale om en helt igennem udemokratisk proces.
Hvorfor er jeg imod en Multihal på 6000 m2 på Bispemarken
Denne kæmpemastodont vil give anledning til
• Lokale trafikproblemer, som IKKE blot kan løses ved, at man henstiller, at folk cykler til hallen (nogle har åbenbart ikke fødderne placeret i virkelighedens verden).
• Lokale parkeringsproblemer, som IKKE blot kan løses ved, at man henstiller, at folk cykler til hallen.
• Støjproblemer i forbindelse med planlagte fester / koncerter / uorganiserede ungdomsfester samt trafikstøj.
• Udsigten til en 14 meter høj mur, når vi befinder os i vores have.
• Bekymring for at balladen ved indkøbscentret flytter til Multihalområdet.
• Bekymring over den splid der allerede er skabt i byen – ”Stedet Der Splitter”
• Deling af Byen i Nord og Syd af en kompakt mur
• Stationsbystemningen ødelægges
• Naturen ødelægges (vi har dagligt besøg af rådyr, egern, fasaner, harer i haven)
• Intentionerne i lokalplanen som gælder for Stationsbyen og Mondrupsvej skrottes.

Uenighed
Som det fremgår af de mange indsigelser, er der stor uenighed om Multihallens placering. Mange bakker selvfølgelig op om Multihalgruppen (samtidig med at de bor langt væk fra Bispemarken), men en stor del af byens borgere har rigtig mange begrundelser for, at Multihallen IKKE skal ligge på Bispemarken. (I bund og grund er der vel IKKE nogen, som kan have noget imod en anden aktuel placering!?).
Denne uenighed gør, at byen er ved at knække midt over. Beskyldninger, fortielser og halve sandheder flyver gennem luften, trusler om at vi i stedet får et treetagers socialt boligbyggeri, og nedgørende mishagsytringer som ikke er voksne mennesker værdige. Ja, retorikken (på den lokale facebookgruppe) er til tider ondskabsfuld, og man har ingen respekt for hinandens meninger.
Forslag
Mit håb er, at Byrådet har forståelse for og vilje til at hjælpe med at løse denne lokale konflikt. Dette kan gøres ved, at vi I FÆLLESSKAB finder en beliggenhed, som alle kan enes om.
Når Multihalgruppen foreslår Bispemarken som den bedst egnede, er det, fordi kommunen ejer denne matrikel.
Mit forslag til Byrådet er, at Kommunen sælger denne mark og herved får frigjort midler, så der kan købes en velegnet grund, hvor vi I FÆLLESSKAB kan blive enige om at placere Multihallen, og hvor der kan være en væsentlig fremtidssikring for den voksende by. Der ligger mange grønne marker centralt i og i udkanten af Stavtrup.
I forbindelse med et eventuelt salg af Bispemarken vil jeg foreslå, at Bispemarken bliver omfattet af lokalplanen for Mondrupsvej og Stationsbyen.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

berit bøge

Indsendt

09/02/2021 19:06

Sagsnummer

HS8074234

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H246

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00