Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - En ny multihal på Bispevej i Stavtrup, Viby

Debatoplæg - Multihal i stavtrup

Multihal på Bispemarken – nej tak.
Jeg deltog i borgermøde om multihal i Stavtrup og jeg kan IKKE støtte en ændring af kommuneplanen vedrørende Bispemarken 15m i Stavtrup Stationsby.
Jeg synes den nuværende kommuneplan er helt aktuel, den understøtter lokalplanen for Stavtrup Stationsby rigtig godt, så landsbymiljøet og de grønne områder i byen bevares.

Jeg synes den foreslåede placering af en multihal på Bispemarken er helt FORKERT, da Stavtrup Stationsby er et helt særligt bevaringsværdigt landsbymiljø, som det også fremgår af Kommunens egen lokalplan.

Jeg håber på en objektiv og saglig proces, at der seriøst bliver lyttet til bekymringer og alternative løsninger til anvendelse af Bispemarken. Det er desværre min fornemmelse, at der er en ukendt dagsorden, der er styret af prestige, økonomi og politik og at høringsprocessen er pseudodemokrati.

En Multihal på Bispemarken vil ikke kunne integreres i lokalplanen for Stationsbyen, der netop beskytter landsbymiljøet og det grønne område, der forbinder byen. En multihal vil IKKE samle byen, men ødelægge et uerstatteligt område for altid.

Lokalplanen for Stavtrup Stationsby beskytter det særlige landsbymiljø, der emmer af historie, de gamle huse, de små snoede veje, de grønne områder og adgangen til Brabrandstien og søen. Området som hele Stavtrups befolkning nyder godt af. Det er her familierne går ture, det er i spejderhuset alle spejderne laver aktiviteter, pårørende til beboere på plejehjemmet og hospice går ture med deres kære, der ofte er kørestolsbrugere. Det er et stille og roligt område, hvor det er muligt at nyde det særlige landsbymiljø og naturen. Ligeledes er der mange andre aktiviteter i området, der er tennisklubben, der er rigtig godt benyttet af alle aldersgrupper, der er rigtig mange som løber, cykler og går ture, efterfølgende kan turen afsluttes med skovfitness og/eller en kop kaffe købt i cafeen på plejehjemmet. Endelig ligger der en integreret institution og en ungdomsklub, der har sin hverdag ved Bispevej, hvor der netop er lavet trafiksikring i form af en smal vej med kun en kørebane, for at sikre de bløde trafikanter. Det er Stavtrup Stationsby.

Der skal ikke meget fantasi til at forestille sig, hvilke negative konsekvenser, det vil medføre for Bispevej, Mondrupsvej, hele Stationsbyen, Bispevænget, det særlige landsbymiljø, hvis Kommuneplanen ændres, til fordel for en Multihal. En multihal med de foreslåede planer, dække ikke kun Stavtrups behov for idræt, men hele oplandet og det har Stavtrup ikke brug for.
I forslaget fra haludvalget og Kommunen, er der ikke på noget tidspunkt tænkt på, hvilke gener en multihal vil medføre. Der vil være støj og larm ved musikarrangementer og fester, hvilket sandsynligvis vil være hver weekend, der vil være henkast af affald, hvor der er mange mennesker og sidst og ikke mindst, vil arrangementer både store som små, medføre trafikkaos og parkeringsproblemer på de små veje i hele Stationsbyen. Hermed er det bevaringsværdige landsbymiljø ødelagt.

Den foreslåede placering af en multihal på Bispemarken er helt FORKERT. Jeg håber på en grundig undersøge og åbenhed for andre muligheder. Under Høringen d. 2/2-21 fremkom andre forslag, de blev hurtigt fejet bort uden saglig begrundelse, blot fordi Bispemarken er eget af Kommunen og at haludvalget synes bedst om denne placering. Det er umiddelbart den nemmeste løsning uden hensyn til det bevaringsværdigt landsbymiljø.

Oprindelig i 2014 var der forslag om anlæggelse af en hal ved det eksisterende klubhus og boldbaner. Nu overtrumfer en kunstgræsbane pludselig mulighederne for en hal ved boldbanerne! Men hvem har besluttet det og hvorfor??

Der er dog stadig muligheder for placering af en hal andre steder end Bispemarken, fx hvor det eksisterende klubhus ligger, på en boldbane eller tilkøbe en grund op til boldbanerne, på marken ved siden af Århus friskolen. Der er muligheder for anden placering, men jeg oplever en meget lukket proces fra haludvalgets side, de ønsker ikke en åben og konstruktiv debat med byens borgere om alternativ placering.

Ligeledes kan jeg også være bekymret for, at der allerede er truffet en beslutning om at ændre kommuneplanen, da Foreningen ”Den grønne kile” meget hurtigt uden sagsbehandling fik afslag fra Kommunen om etablering af en Bypark til sport og rekreative formål på Bispemarken. Hvorfor skulle den henvendelse ikke behandles på samme vilkår som multihallen??

Jeg anerkender at Stavtrup har behov for en idrætshal til de almindelige indendørs sportsaktiviteter, men Stavtrup har IKKE behov for en gigantisk multihal, et prestigebyggeri der udover plads til sport ,skal kunne rumme cafe, catering, store arrangementer som fester, koncerter, bibliotek, mødelokaler og lignende. For at kæmpeprojektet kan realiseres og drives økonomisk, vil det være nødvendigt at tiltrække borgere fra hele Midtjylland. Det er ikke Stavtrups behov!!

Jeg håber på en saglig og konstruktiv debat, at der bliver lyttet til borgerne i Stavtrup, som ønsker at bevare de grønne områder og landsbymiljøet i og omkring Stavtrup stationsby.
Derfor kan jeg IKKE støtte en ændring af kommuneplanen vedrørende Bispemarken 15m i Stavtrup Stationsby.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Inger Hedegaard

Indsendt

09/02/2021 20:10

Sagsnummer

HS0343715

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H246

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00