Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - En ny multihal på Bispevej i Stavtrup, Viby

Nej til kommuneplansændring

Stavtrup d. 02.02.2021
Høringssvar vedr. mat. 15m
Jeg ønsker ingen ændringer i kommunalplanen. Matrikel 15 m skal beholde sin hidtidige status.
Jeg ser mange problemer ved multihalsprojektet og den ønskede placering.
Størrelsen overstiger langt, hvad Stavtrup har brug for. Der foreligger ingen udvidelsesplaner for byen, så der bør bygges en hal, som svarer til det øjeblikkelige behov, og som ikke lægger op til at trække folk fra storbyen herud. Kvaliteten ved Stavtrup, og specielt stationsbyen, er nærheden til natur samt det bevarede landsbypræg. Ikke kun stationsbyens beboere, men også rigtig mange fra ”up-town” Stavtrup er glade for naturen og roen ”down-town”. Det virker grådigt, at fordi vi har en gavmild giver i området, så at skalere projektet op i en størrelse, som er uforeneligt med Stavtrups landsbypræg. Lokalplanen for stationsbyen sikrer dens karakter af landsby, og området betegnes som bevaringsværdigt. Kommuneplanens beskrivelse af, hvordan udviklingen ønskes i de bynære landskaber harmonerer dårligt med planen om et kæmpebyggeri på marken. At placere et byggeri på 6000 m2 med en højde på 12 til 13 m ved indkørslen til stationsbyen vil stå i skarp modsætning til de kvaliteter, man siger, skal bevares i stationsbyen og i naturen omkring byen.
I disse tider, hvor vi alle skal tænke på klima og bæredygtighed, skal der ikke bygges større end nødvendigt, og der skal etableres så få befæstede arealer som muligt.
Placeringen er håbløs. Den er til gene for alle, der bor i stationsbyen, og gør projektets motto ”Stedet, der samler” til en provokation af de større. Jeg kender til flere, som har fået deres nattesøvn spoleret, siden de første gang hørte om projektet, og jeg kender også gode stavtrupborgere, som påtænker at flytte herfra ifald projektet realiseres, som ønsket. Dersom projektet mod forventning realiseres, ville det være rimeligt, at i hvert fald de nærmeste naboer tildeles en klækkelig erstatning.
Også for fodboldafdelingen i idrætsklubben er placeringen mildest talt problematisk: Vi har et egnens hyggeligste og vindbeskyttede fodboldanlæg. Det vil kunne bevares, hvis hallen blev placeret, hvor det oprindeligt blev tænkt Denne placering ville afstedkomme en fordyrelse af den projekterede kunststofbane med ca. en million, og har som jeg forstår det, forhindret en optimal placering af et byggeri til mere en 50 millioner! Hvem er ansvarlig for en så idiotisk beslutning? Kunststofbanen er der ikke endnu, men forventes bygget i løbet af sommeren. Kunne det tænkes, at projektet blev genovervejet, så hallen kunne placeres, hvor alle synes, det ville være ideelt. Jeg har forstået, at en af grundene til fravalg af en placering af hallen ved motorvejen er, at der ikke er plads til fodboldbaner deroppe. Nu satses der i stedet på en placering, som ødelægger miljøet omkring fodboldafdelingen. Omklædning og cafeteria kommer til at ligge langt fra de 2 hovedbaner på den anden side af Bispevej. Uhensigtsmæssigt for alle, og specielt for de mindste. Tilskuere til kampene må have øl og pølser med hjemmefra. Det undrer, at fodboldafdelingen ikke er kommet med kraftige indvendinger mod placeringen på Bispemarken
En mindre hal vil kunne placeres centralt på eller ved det eksisterende idrætsanlæg. Haludvalget er for lang tid siden blevet præsenteret for skitser, som viser forskellige placeringsmuligheder. Vi får i år udvidet banekapaciteten, så ikke mange klubber i Århusområdet har større kapacitet i forhold til indbyggertal end Stavtrup, hvorfor inddragelse af en mindre del af banearealet til en hal ikke ville være katastrofal. I øvrigt kunne opvisningsbanen ”Morfar Park” vendes, og dermed give bedre plads til hal og parkering. Der findes arealer ved tennis, som ville kunne bruges til syvmandsbold og/eller det påtænkte paddletennisanlæg. Der findes allerede en rimelig stor parkeringsplads ved det eksisterende klubhus, som vil kunne udvides i forbindelse med nedrivning af det eksisterende klubhus.
Det er beklageligt, at der ikke har været den åbenhed omkring projektet, som kunne ønskes. Det skyldes vel til dels et dårligt fungerende lokalråd, som burde have forsøgt at informere og inddrage hele Stavtrup i processen. Så ville fronterne måske ikke være blevet trukket så hårdt op, som de synes at være nu.
Hvorfor skal vi have en multihal og ikke bare en sportshal. Det er slet ikke klargjort, hvad de kulturelle aktiviteter skal være, men kultur er jo sådan et dejligt elastisk begreb, som dækker over alt fra bingo til kammermusik. Jeg synes, at man skal undlade at bygge huse, før der er brug for dem. Ungdomsklubben, som ligger nabo til idrætsanlægget, skal efter sigende nedlægges. Her vil der kunne etableres rammer for de annoncerede, men ikke specificerede, kulturelle aktiviteter. Bispegården, som også er nabo, vil ligeledes kunne anvendes. Begge ejendomme er kommunalt ejede. Her vil der i den takt, der opstår behov for det, kunne oprettes mødelokaler, øvelokaler, atelier, cafe mm. Det ville både bygningsmæssigt og kulturhistorisk være i tråd med Stavtrups landsbypræg, og det ville givetvis i meget højere grad end en multihal kunne leve op til mottoet ”Stedet der samler”.
Desuden er jeg utryg ved den ejerkonstruktion, som foreslås. Jeg er ikke jurist, men jeg synes, at vi har krav på at vide, at en bestyrelse ikke kan ændre på formålsparagraffer, den dag der opstår røde tal i regnskabet.
Ergo: Undlad at splitte vores attraktive forstad. Lad os slippe for massiv trafik- og parkeringskaos og støj i stationsbyen. Lev op til kravene for bynære naturområder, som de er beskrevet i kommunalplan 17. Bevar naturoplevelsen omkring stationsbyen. Tænk bæredygtigt og klimavenligt. Byg en mindre hal på eller ved det eksisterende baneanlæg,

Hans Kreutzfeldt
Pensionist og oldboys-spiller
Mondrupsvej 24
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

HANS KREUTZFELDT

Indsendt

09/02/2021 21:00

Sagsnummer

HS3329208

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H246

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00